facebookgoogle plustwitteryoutube
از ویژگی های اساسی از تمام مسلمانان است. این بدان معنی خلوص تمام و طهارت بدن، لباس، مکان ها و تمام جنبه های زندگی است. در مورد  بیشتر بدانید  احکام نجاسات وپليديها

از ویژگی های اساسی از تمام مسلمانان است. این بدان معنی خلوص تمام و طهارت بدن، لباس، مکان ها و تمام جنبه های زندگی است. در مورد بیشتر بدانید احکام نجاسات وپليديها

حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. ميقاتها

حج یک وظیفه ضروری برای همه مسلمانان است که می توانید آن را جسمانی و مالی استطاعت است. حج و عمره چیست؟ اطلاعات بیشتر در مورد حج یاد بگیرید. ميقاتها

زکات چیست؟ "نگاهی به صدقه از ثروت خود را به آنها را پاک و خالص آنها را". اطلاعات بیشتر در مورد زکات یاد بگیرید. زكات فطر

زکات چیست؟ "نگاهی به صدقه از ثروت خود را به آنها را پاک و خالص آنها را". اطلاعات بیشتر در مورد زکات یاد بگیرید. زكات فطر

روزها يکي پس از ديگري مي گذرد، و سالها يکي پس از ديگري، برخي از مردم به الله متعال نزديک تر مي شوند، و برخي از آنان از الله متعال دورتر مي گردند، و هر سالي که مي گذرد شاهدي به نفع انسان يا بر عليه اوست، عاقل کسي است که عمرش را غنيمت شمرده، و از وقتش در راه رضاي الله متعال و کارهاي منفعت دار براي دين و جامعه اش استفاده نمايد

روزها يکي پس از ديگري مي گذرد، و سالها يکي پس از ديگري، برخي از مردم به الله متعال نزديک تر مي شوند، و برخي از آنان از الله متعال دورتر مي گردند، و هر سالي که مي گذرد شاهدي به نفع انسان يا بر عليه اوست، عاقل کسي است که عمرش را غنيمت شمرده، و از وقتش ...

خورشيد وماه دو مشانه از نشانه هاي الله متعال هستند، و اگر الله متعال معصيت و نافرماني بندگانش را ببيند ماه گرفتگي و خورشيد گرفتگي را پديد مي آورد تا مردم به سوي او برگردند و از گناهانشان توبه کنند. بنا براين الله متعال نماز ماه گرفتگي وخورشيد گرفتگي را تشريع نموده تا  بندگان به سوي وي بازگردند و از وي کمک بخواهند، و وي بلا را دفع مي کند

خورشيد وماه دو مشانه از نشانه هاي الله متعال هستند، و اگر الله متعال معصيت و نافرماني بندگانش را ببيند ماه گرفتگي و خورشيد گرفتگي را پديد مي آورد تا مردم به سوي او برگردند و از گناهانشان توبه کنند. بنا براين الله متعال نماز ماه گرفتگي وخورشيد گرفتگي ...

شواهد