" " زیبایی و نظم | أفلاطون
facebookgoogle plustwitteryoutube

أفلاطون

فیلسوف یونانی


  • زیبایی و نظم

    " در زیبایی و نظم یک معجزه است و این امکان ندارد که نتیجه علت هایی اتفاقی باشد، بلکه آن ساخته عاقلی است که قصد خیر داشته و همه چیز را عمدا و با حکمت مرتب کرده است"

  • هدف برتر