islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و هرگز یهود ونصاری از تو خشنود نخواهند شد، تا اینکه از آیین آنان، پیروی کنی. بگو: « همانا هدایت الله، تنها هدایت است»، واگر از خواسته ها وآرزوهای آنان پیروی کنی، بعد از اینکه دانشی به تو رسیده است، هیچ سر پرست ویاوری از سوی الله برای تو نخواهد بود

کسانی که کتاب (آسمانی، تورات) به آنها داده ایم، آن را چنان که شایسته آن است می خوانند، آنها به آن (هدایت) ایمان می آورند، وکسانی که به او کافر شوند پس بی گمان ایشان زیانکارانند

ای بنی اسرائیل! نعمت مرا، که بر شما ارزانی داشتم به یاد آورید، و(نیز) آنکه من شما را بر جهانیان (معاصرتان) برتری بخشیدم

واز روزی بترسید که کسی از کسی هیچ کفایتی نکند وهیچ گونه تاوان وفدیه از او پذیرفته نمی شود،و شفاعت او را سود نمی دهد، ویاری نمی شوند

و(به یاد آورید) هنگامیکه الله، ابراهیم را با سخنانی(مشتمل بر اوامر ونواهی وتکالیف) آزمود، پس او همه را بخوبی به انجام رسانید. (الله به او) فرمود:« بدرستی که من تو را پیشوای مردم قرار می دهم». (ابراهیم) گفت: « واز فرزندانم (نیز پیشوایانی قرار بده)». (الله) فرمود: «پیمان وعهد من به ستمکاران نمی رسد»

و(به یاد آورید) هنگامی که خانه (کعبه) را محل بازگشت، و(جای) امنی برای مردم قرار دادیم.و از مقام ابراهیم نماز گاهی برای خود برگیرید. وما به ابراهیم واسماعیل وحی کردیم که : « خانه مرا برای طواف کنندگان ومقیمان ورکوع وسجود کنندگان (= نماز گزاران) پاک وپاکیزه کنید»

و(به یاد آورید) هنگامی را که ابراهیم گفت: « پروردگارا! این (سر زمین) را شهری امن بگردان، واهل آن را - کسانی که از ایشان به الله وروز قیامت، ایمان آورده اند- از میوه های (گوناگون) روزی ده».(الله) فرمود: « وهر کس که کافر شود، اندکی بهره مندش می سازم، سپس او را (ناچار) به عذاب آتش می کشانم، وبد سرانجامی است