islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


الله شما را بخاطر سوگند هایی که بیهوده وبدون قصد یاد می کنید، مؤاخذه نمی کند، ولی شما را به آنچه دلهایتان کسب کرده (از روی اختیار وقصد بوده) مؤاخذه می کند والله آمرزنده ی بردبار است

برای کسانی که سوگند می خورند با زنان خود آمیزش نکنند(ایلاء) چهار ماه انتظار (و مهلت) است.پس اگر (سوگند خود را نادیده گرفتند) و بازگشتند، همانا الله آمرزنده ی مهربان است

واگر تصمیم طلاق گرفتند، به راستی که الله شنوای داناست

وزنان مطلقه باید مدت سه پاکی(یا دیدن سه بار عادت ماهانه) انتظار بکشند، واگر به الله وروز قیامت ایمان دارند؛ برای آنها روا نیست که آنچه را الله در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. وشوهرانشان اگر خواهان آشتی هستند، برای بازگرداند آنها (به زندگی زناشوئی) در این (مدت از دیگران) سزاوارترند. وبرای زنان حقوق شایسته ای است همانند(حقوق ووظایفی) که بر عهده آنهاست، ومردان بر آنان برتری دارند، والله توانمند حکیم است

طلاق (رجعی) دوبار است پس (از آن یا باید همسر را) بطور شایسته نگاه داشتن، یا با نیکی رها کردن.و برای شما روانیست که از آنچه به آنان داده اید، چیزی پس بگیرید، مگر آنکه (زن وشوهر) بترسند که نتوانند حدود الهی را بر پا دارند،پس (ای مؤمنان) اگر ترسیدید که حدود الهی را بر پا ندارند، گناهی بر آن دو نیست، که زن فدیه وعوضی بپردازد(و طلاق بگیرد) اینها حدود الهی است، پس از آنها تجاوز نکنید وهر کس از حدود الله تجاوز کند، پس اینانند که ستمگرند

پس اگر(شوهر برای بار سوم) او را طلاق داد، پس از آن (زن) برای او حلال نیست تا اینکه شوهری غیر از او ازدواج کند (و با او آمیزش جنسی نماید) پس اگر (شوهر بعدی) او را طلاق داد، گناهی برآن دو نیست که (با ازدواج مجدد) به یکدیگر بازگردند، اگرآن دو پندارند که حدود الله را بر پا می دارند، اینها حدود الله است که آنها را برای مردمی که می دانند بیان می نماید