islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و (به یاد آورید) هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون های همدیگر را نریزید ویکدیگر را از سرزمین خود، بیرون نکنید. سپس شما اقرار کردید، وشما (بر آن پیمان) گواهی می دهید

پس از آن این شما هستید که یکدیگر را می کشید وگروهی از خودتان را از سرزمین شان بیرون می کنید وعلیه آنها به گناه وستم یکدیگر را کمک می کنید. واگر (بعضی از آنان به صورت) اسیران نزد شما آیند،فدیه می دهید (و آنان را آزاد می کنید) وحال اینکه بیرون کردن آنان بر شما حرام بود. آیا به بخشی از (دستورات) کتاب(آسمانی) ایمان می آورید، وبه بخشی کافر می شوید؟! پس جزای کسی از شما که چنین کند چیست، جز رسوایی وخواری در این جهان، ودر روز قیامت به شدیدترین عذاب بر گردانیده می شوند،و الله از آنچه انجام می دهید غافل نیست

اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای آخرت خریدند، پس عذاب آنها تخفیف داده نمی شود، وکسی آنها را یاری نخواهد کرد

بدرستی که به موسی کتاب(تورات) دادیم، وبعد از او، پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم، وبه عیسی پسر مریم معجزه ها ودلایل روشن دادیم، واو را به وسیله روح القدس (= جبریل) تأیید کردیم، آیا هر زمان؛ پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبّر کردید، پس گروهی را تکذیب کرده وگروهی را کشتید

وگفتند: « دلهای ما در پرده است»، بلکه الله آنان را به خاطر کفرشان نفرین کرده است، پس اندکی ایمان می آورند