islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


والله می خواهد توبه شما را بپذیرد (واز آلودگی پاک نماید) وکسانی که از خواسته های نفسانی پیروی می کنند؛ می خواهند شما دستخوش انحراف بزرگی شوید

الله می خواهد کار را بر شما سبک وآسان کند، وانسان، ضعیف وناتوان آفریده شده است

ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل(واز راههای نامشروع) نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما(انجام گرفته) باشد. وخودتان را مکشید، زیرا الله(نسبت) به شما مهربان است

وهر کس که روی تجاوز وستم چنین کند، پس بزودی او را در آتشی (سوزان) در آوریم، واین بر الله آسان است

اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید؛ دوری کنید، گناهان(صغیره) شما را از شما می زداییم، وشما را در جایگاه خوبی (= بهشت) وارد می کنیم

آنچه را که الله بدان بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است، آرزو مکنید، مردان از آنچه به دست آورده اند؛ بهره ای است، وزنان (نیز) از آنچه به دست آورده اند؛ بهره ای است، واز الله از فضل وبخشش او بخواهید، بی گمان الله به هر چیزی داناست

وما برای هر کس، وارثانی قرار داده ایم، که از آنچه پدر ومادر وخویشاوندان، بر جای گذاشته اند؛ ارث ببرند، و(نیز) کسانی که شما (با آنان) پیمان بسته اید؛ نصیبشان را بدهید.بی گمان الله بر هر چیزی گواه است