islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


و(نیز برای) کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند،و به الله وروز آخرت ایمان ندارند،وکسی که شیطان همدم او باشد،چه بد همدمی است

واگر آنها به الله وروز آخرت ایمان می آوردند، واز آنچه الله به آنان روزی داده،انفاق می کردند؛ چه زیانی برای آنان داشت؟! والله به (حال واعمال) آنها داناست

بی گمان الله به اندازه ی ذره ای ستم نمی کند،و اگر کار نیکی با شد،آن را دو چندان می کند،و از نزد خود، پاداش بزرگی عطا می کند

پس چگونه است (حالشان)آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم، وتو را بر اینان گواه آوریم؟!

آن روز،کسانی که کافر شدند،و از پیامبر نافرمانی کردند،آرزو می کنند که ای کاش با خاک یکسان می شدند، وهیچ سخنی را نمی توانند از الله پنهان کنند

ای کسانی که ایمان آورده اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید، تا بدانید چه می گویید، و(نیز) در حال جنابت، تا غسل کنید، مگر اینکه رهگذار باشید. واگر بیمار، یا مسافر بودید، ویا یکی از شما از مکان قضای حاجت آمد، یا با زنان آمیزش کرده اید، وآب نیافتید، پس با خاک پاک تیممّ کنید، (به این روش که) چهره ودستهایتان را (با آن) مسح کنید، بی گمان الله بخشنده ی آمرزنده است

آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب به آنها داده شده است، گمراهی را می خرند، ومی خواهند شما (نیز) گمراه شوید؟