islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


آیا ندید ه ای کسانی را که گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده وبه آنچه پیش از تو نازل شده است؛ ایمان آورده اند، (ولی) می خواهند برای داوری نزد طاغوت (و حکام سرکش) بروند با آن که به آنها دستور داده شده که به او کفر ورزند، وشیطان می خواهد گمراه شان کند، (و به) گمراهی دوری (بیفکند)

وچون به آنها گفته شود: «به سوی آنچه الله نازل کرده، وبه سوی پیامبر بیایید» منافقان را می بینی که از تو سخت روی می گردانند

پس چگونه وقتی که به خاطر اعمال بدشان،مصیبتی به آنان برسد،آنگاه نزد تو می آیند،سوگند به الله یاد می کنند که منظور ما(از رفتن برای داوری نزد دیگران) جز نیکی وتوافق (میان طرفین) نبوده است

آنان کسانی هستند که الله آنچه را در دل دارند،می داند. پس از آنان روی برگردان،و اندرزشان بده،و با بیانی رسا (نتایج)کردار شان را به آنها گوش زد کن

ما هیچ پیامبری را نفرستادیم؛ مگر برای اینکه به فرمان الله(از وی) اطاعت شود. واگر آنها هنگامی که بر خویشتن ستم می کردند، نزد تو می آمدند، واز الله طلب آمرزش می کردند، بی گمان الله را توبه پذیر مهربان می یافتند

نه، سوگند به پروردگارت که آنها ایمان نمی آورند، مگر اینکه در اختلافات خویش تو را داور قرار دهند، وسپس از داوری تو، در دل خود احساس ناراحتی نکنند وکاملاً تسلیم باشند