islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


الله (معبود بر حق است) معبودی جز او نیست، ویقیناً همه ی شما را در روز قیامت - که شکی در آن نیست؛- جمع می کند، وکیست که ازخداوند راستگو تر باشد

چیست شما را که درباره ی منافقان دو گروه شده اید؟ در حالی که الله بخاطر اعمالشان، آنان را سرنگون (و مردود) کرده است، آیا شما می خواهید کسی را که الله گمراه کرده است، هدایت کنید؟ در حالی که هر کس را الله گمراه کند، برای او راهی نخواهی یافت

آنان آرزو می کنند که شما هم مانند آنها کافر شوید تا با هم یکسان شوید، بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید، تا اینکه (مسلمان شوند) و در راه الله هجرت کنند، پس هر گاه از این کار سرباز زدند، هر جا که آنها را یافتید، بگیرید. وبکشید،و از میان آنها یار ویاوری اختیار نکنید

مگر آنهایی که با هم پیمانان شما پیمان بسته اند، یا آنهایی که بسوی شما می آیند واز پیکار با شما یا پیکار با قومشان دلتنگ باشند،و اگر الله بخواهد،آنان را بر شما مسلط می کند تا با شما پیکار کنند،پس اگر از شما کناره گیری کردند وبا شما پیکار نکردند وبه شما پیشنهاد صلح دادند،پس (بدانید که) الله برای شما برعلیه آنان راهی قرار نداده است

وبزودی (گروه) دیگری را خواهید یافت که (ظاهراً) می خواهند از شما در امان باشند، و(نیز) از قومشان در امان باشند، وهر گاه به فتنه (و بت پرستی) باز گردانده شوند، در آن فرو می روند، پس اگر از شما کناره نگیرند وپیشنهاد صلح نفرستند، ودستشان را (از شما) باز ندارند، هر کجا که آنان را یافتید، آنان را(به اسارت) بگیرید و(یا) بکشید، آنها کسانی اند که ما برای شما تسلط آشکاری بر آنان قرار داده ایم