islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomyoutube islamkingdomnew


همانا الله شکافنده ی دانه وهسته است، زنده را از مرده خارج می سازد، ومرده را از زنده بیرون می آورد، این است خدای شما، پس چگونه (از حق) منحرف می شوید؟!

(او) شکافنده ی صبح است، وشب را (مایه ی) آرامش وخورشید وماه را (وسیله ی) حساب (زمان) قرار داده است، این اندازه گیری الله توانای داناست

واو کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد، تا در تاریکیهای خشکی ودریا بوسیله ی آنها راه یابید. بتحقیق ما آیات (و نشانه های خود) را برای گروهی که می دانند (بتفصیل) بیان داشتیم

واو کسی است شما را از یک تن آفرید، پس شما را قرار گاه وامانت گاهی است، ما آیات (خود) را برای گروهی که در می یابند (به تفصیل) بیان نمودیم

واو کسی است که از آسمان آبی نازل کرد، پس بوسیله ی آن گیاهان گوناگون (از زمین) بیرون آوردیم، سپس از آن سبزه ها پدید آوردیم، که از آن دانه های متراکم، واز شکوفه ی نخل خوشه هایی نزدیک به یکدیگربیرون آوردیم. وباغهایی از انگور، وزیتون وانار، (میوه هایی) که برخی شبیه هم وبرخی بی شباهت به هم هستند (بیرون آوردیم). هنگامی که میوه داد (و به بارنشست) به میوه ی آن، و(به) رسیدنش بنگرید که همانا در آن نشانه هایی است برای گروهی که ایمان دارند

و(مشرکان) برای الله شریکهای ازجن قرار دادند، در حالی که (الله) آنها را آفریده است، واز روی نادانی برای الله پسران ودخترانی ساختند، الله منزه وبرتر است از آنچه توصیف می کنند

(او) پدید آورنده ی آسمانها وزمین است، چگونه ممکن است فرزندی داشته باشد؟! در حالی که همسری ندارد؟ وهمه چیز را آفریده، واو به هر چیز داناست