bure djuulugol e nelaado sallallahou alayhi wa sallam
bure djuulugol e nelaado sallallahou alayhi wa sa ...
Video
 Lande e jaabayeeji 1
Lande e jaabayeeji 1
Video
 landal e jaabawol 3
landal e jaabawol 3
Video
 kowoni tuubuubuye
kowoni tuubuubuye
Video
 landal e jaabawol 10
landal e jaabawol 10
Video
 sartiiji tuubuubuye
sartiiji tuubuubuye
Video
 Laawi dadirdi fitna
Laawi dadirdi fitna
Video
 bure tuubuubuye
bure tuubuubuye
Video
 yewtere fii kaawee alquraana
yewtere fii kaawee alquraana
Video
 battane djawdi harmudi e hakkee djawdi
battane djawdi harmudi e hakkee djawdi
Video