facebookgoogle plustwitteryoutube
Tawakkali ga Allah madaukakin sarki babban abin bukata ne daga bawa, kuma umarni ne daga Allah ga bayinsa muminai, ya umarce su da haka a cikin kowane yanayi . Sannan maanar tawakkali shine natsuwar zuciya wajen dogaro ga Allah don samun abubuwan amfani ko tunkude sharri. Da ace bawa zai yi hakikanin dogaro ga Allah, da ya isar masa kuma ya azurta shi, kamar yadda yake azurta tsuntsu da sauran dabbobi.

Tawakkali ga Allah madaukakin sarki babban abin bukata ne daga bawa, kuma umarni ne daga Allah ga bayinsa muminai, ya umarce su da haka a cikin kowane yanayi . Sannan maanar tawakkali shine natsuwar zuciya wajen dogaro ga Allah don samun abubuwan amf ...

Allah madaukakin sarki yayi umarni acikin littafinsa me girma da katanguwar mata ,da lazimtar gidajensu,hakanan ya tsoratar dasu daga mummunar shiga da siranta magana ga mazace, domin kiyaye su daga fadawa cikin barna, da fadakar dasu daga sabubban barna. Lallai mummunar shigar mace, sharri ne me girman gaske gare ta da kuma alumma gaba daya,kuma babu abinda zai kiyaye mutuncin ya-mace face hijabin ta da kunyar ta.

Allah madaukakin sarki yayi umarni acikin littafinsa me girma da katanguwar mata ,da lazimtar gidajensu,hakanan ya tsoratar dasu daga mummunar shiga da siranta magana ga mazace, domin kiyaye su daga fadawa cikin barna, da fadakar dasu daga sabubban b ...

Azumin Nafila shine wanda bawa ke yi domin neman kusanci da Allah, daga cikin kwanakin da ake azumta akwai kwana shida daga cikin watan shawwal, kwana taran farko na watan Zhul-hijja, azumin ranar Ashura, kwana ukun tsakiyan kowane wata, azumin ranar litinin da alhamis na kowane sati.

Azumin Nafila shine wanda bawa ke yi domin neman kusanci da Allah, daga cikin kwanakin da ake azumta akwai kwana shida daga cikin watan shawwal, kwana taran farko na watan Zhul-hijja, azumin ranar Ashura, kwana ukun tsakiyan kowane wata, azumin ranar ...

imani da Allah gishirin rayuwa ne, wanda ya rasa wannan gishiri babu shakka zaiyi rayuwa mai kunci da daci

imani da Allah gishirin rayuwa ne, wanda ya rasa wannan gishiri babu shakka zaiyi rayuwa mai kunci da daci

Hakika yana daga hikimar Ubangiji mai girma, cewa ya sassa'ba tsakanin bayinsa a cikin halayensu da arzikinsu, hakika Ubangijinku Mai hikima ne Masani. Sai ya yalwatawa sashinsu arziki, ya sanya sashi koma bayan haka.hakika Allah Mabuwayi, ya wajabta wa mawadaci hakki da zai ba wa talakawa, sanna hakki ga roko da ma wanda ba ya roko. Allah ya wajabta wani hakki a dukiyar mawadata, da za su ba wa ‘yan’uwansu talakawa, don su tallafe su da shi, kuma ya sanya wannan rukuni ne daga rukunan musulunci,

Hakika yana daga hikimar Ubangiji mai girma, cewa ya sassa'ba tsakanin bayinsa a cikin halayensu da arzikinsu, hakika Ubangijinku Mai hikima ne Masani. Sai ya yalwatawa sashinsu arziki, ya sanya sashi koma bayan haka.hakika Allah Mabuwayi, ya wajabta ...