Quran Tarjama | Gumi | Al-alaq | ayah 1
facebookgoogle plustwitteryoutube
Surah
ayah
sashe

اقرأ باسم ربك الذي خلق

Surah Al-alaq 1

Ka yi karatu da sunan Ubangijinka, wanda Ya yi halitta.