Quran Tarjama | Gumi | Al-fatiha | ayah 1
facebookgoogle plustwitteryoutube
Surah
ayah
sashe

بسم الله الرحمن الرحيم

Surah Al-fatiha 1

Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.