" טבע הבריאה התקינה שאינה מתנגשת עימו אלא מתיישרת עימו וממלא את צרכיו בהתאם לכללים הלכתיים שמבטיחים מילוי נכון והתרחקות מהחשקים השנואים. יצר זה יכול לשמש גורם להובלת אנשים לגיהנום באם נתקיים באופן לא הלכתי.

" טבע הבריאה התקינה שאינה מתנגשת עימו אלא מתיישרת עימו וממלא את צרכיו בהתאם לכללים הלכתיים שמבטיחים מילוי נכון והתרחקות מהחשקים השנואים. יצר זה יכול לשמש גורם להובלת אנשים לגיהנום באם נתקיים באופן לא ...

המוסלמי האמיתי מרגיש שמחה גדולה כאשר מישהו מקבל את האיסלאם כדת, משום שהאדם המוסלמי אוהב שכל האנשים יחיו חיים של נוחות והנאה, ובשמחה רוחנית ויציבות נפשית בצל ההוראות הנשגבות של דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב

המוסלמי האמיתי מרגיש שמחה גדולה כאשר מישהו מקבל את האיסלאם כדת, משום שהאדם המוסלמי אוהב שכל האנשים יחיו חיים של נוחות והנאה, ובשמחה רוחנית ויציבות נפשית בצל ההוראות הנשגבות של דת האיסלאם, אללה ישתבח ש ...

אני כתבתי את הספר הזה כדי לענות על חשדות אלה שהשטן התעה אותם הרבה. נושא הכאת נשים באסלאם עולה בהרבה ישיבות. אנחנו ראינו אתרים רבים שמספרים על נושא זה בלי שום חכמה. הרבה אנשים שמקנאים באסלאם אורבים לו בנושא זה, והמציאו שקרים שאין להם כל בסיס של אמת. אני רוצה להעלות בפני הקורא הנכבד את עמדת האסלאם כלפי הכאת נשים, וכי יש הבדל גדול בינו לבין הדתות האחרות. האסלאם הוא הדת היחידה שקבעה במפורש כי אסור להכות נשים הן ילדות או גדולות. להלן הפרטים, ואתם תשפטו את העניין אחרי עיון בו.

אני כתבתי את הספר הזה כדי לענות על חשדות אלה שהשטן התעה אותם הרבה. נושא הכאת נשים באסלאם עולה בהרבה ישיבות. אנחנו ראינו אתרים רבים שמספרים על נושא זה בלי שום חכמה. הרבה אנשים שמקנאים באסלאם אורבים לו ...

כל עוד והדיבור מתמקד ברומנטיקה האסלמית שפירושה אהבה וחיבה יהיה הנביא מוחמד הוא הציר המרכזי של החיבור זה בהיותו שליחו של אללה שנשלח לכל בני האדם להנחיל להם את הלכת אללה

כל עוד והדיבור מתמקד ברומנטיקה האסלמית שפירושה אהבה וחיבה יהיה הנביא מוחמד הוא הציר המרכזי של החיבור זה בהיותו שליחו של אללה שנשלח לכל בני האדם להנחיל להם את הלכת אללה

תודות הן לאללה, לו אנחנו מודים, ובו אנחנו נעזרים, וממנו אנחנו מבקשים סליחות. אנחנו במבקשים מאללה סיוע כדי להתגבר על הרע שבתוכנו, והעוון שבמעשינו. את מי שאללה מכוון לדרך הנכון, אין מי שי יַסטה אותו ממנה, ומי שסוטה ממנה, אין מי שיחזיר אותו אליה. אני מעיד שאין אלוהים מבלעדי אללה, אל אחד אין לו שותף, ואני מעיד שמוחמד הוא עבדו ושליחו, עליו, על צאצאיו, וחבריו התפילה והשלום עד יום הדין.

תודות הן לאללה, לו אנחנו מודים, ובו אנחנו נעזרים, וממנו אנחנו מבקשים סליחות. אנחנו במבקשים מאללה סיוע כדי להתגבר על הרע שבתוכנו, והעוון שבמעשינו. את מי שאללה מכוון לדרך הנכון, אין מי שי יַסטה אותו ממנ ...