Koraacute;n olvasaacute;s 112 A Hűseacute;g - Az Őszinteseacute;g (Al-Ikhlaacute;sz) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, Mashary bin Rashid Al-Afasi -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 112 A Hűseacute;g - Az ...
Video
 Koraacute;n olvasaacute;s 103 Az Idő (Al-ʻAszr) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, Abd elrahman gmal el3wsy -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 103 Az Idő (Al-ʻAszr) s ...
Video
 Koraacute;n olvasaacute;s 081 Felgouml;ngyouml;liteacute;s (At-Takwir) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, maher elm3qly -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 081 Felgouml;ngyouml;li ...
Video
 Koraacute;n olvasaacute;s 111 A Paacute;lmarost (Al-Maszad) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, Nabil Ar Rifai -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 111 A Paacute;lmarost ( ...
Video
 Koraacute;n olvasaacute;s 087 A Magassaacute;gos (Al-ʻAlaacute;) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, Sami Al-Dosari -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 087 A Magassaacute;gos ...
Video
 Koraacute;n olvasaacute;s 085 A csillagok paacute;lyaacute;ja (Al-Buruacute;dzs) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, Mashary bin Rashid Al-Afasi -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 085 A csillagok paacute ...
Video
 Koraacute;n olvasaacute;s 112 A Hűseacute;g - Az Őszinteseacute;g (Al-Ikhlaacute;sz) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, Abd Al-Basit Abd As-Samad -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 112 A Hűseacute;g - Az ...
Video
 Koraacute;n olvasaacute;s 108 Egy folyoacute; a Paradicsomban (Al-Kauthar) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, Abd elrahman elawsy -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 108 Egy folyoacute; a P ...
Video
 Koraacute;n olvasaacute;s 085 A csillagok paacute;lyaacute;ja (Al-Buruacute;dzs) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, Abd elrahman el3wsy -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 085 A csillagok paacute ...
Video
 Koraacute;n olvasaacute;s 100 A Vaacute;gtatoacute;k (Al-ʻAacute;dijaacute;t ) szuacute;ra jelenteacute;seacute;nek fordiacute;taacute;sa magyar nyelvre, salah elhashem -olvasaacute;saacute;nak kiacute;seacute;reteacute;ben
Koraacute;n olvasaacute;s 100 A Vaacute;gtatoacut ...
Video