դարաշրջան ,  երբ  թագավորում  էր   բռիությունը  և  անպատվությունը ,  որի   արդյունքում  երկրպագում  էին   կուռքերին ,  ուտում  էին  մահացածի   միս ,,    անում  էին  անվայել   արարքներ ,   կտրում  էին  բարեկամական  կապերը , այդ  ժամանակ   կար  ռասսայական   ճնշում , մարդիկ  բաժանվում  էին   սոցիալական  դասակարգերի,  որոնցից  յուրաքանչյուրը   ուներ   տարբերիչ    գծեր  և  հատկություններ ,  այդ  ժամանակ  ուժեղը   ճնշում  էր  թույլին ,  հարուստը   աղքատին ,  մարդիկ  դարձնում  էին  մյուսներին   իրենց  ստրուկները:   Բայց  այս  կյանքը  լուսավորվեց   Մուհամեդի   գալուստով ,  որի  արդյունքը   տարածվեց   կրակի  արագությամբ ,  որը   այրում  էր   չորացած   բույսերը :  Նա   ( թող  Ալլահը   օրհնի  նրան  և  ողջունի)  իր  կոչով  կոտրեց   գլխավորող  հասկացությունները ,  որոնք  գործում  էին  այդ  ժամանակ ,  և  հանդես  եկավ   քննադատելով  շատ  մարդկանց   կրքերը  և   ցանկությունները :  Մարգարե  Մուհամեդը ( թող  Ալլահը  օրհնի  նրան   և  ողջունի ),   սկսեց  թշնամանալ  նրանց  հետ  ,  օգնելով  ամեն  մեկին ,  ով  ոտնահարվում  էր   անարդար  բռնակալի  կողմից ,  ով  առանց  իրավունքի  խժռում   էր   մարդկանց  ունեցվածքը :  Քանզի  Նա  ( թող  Ալլահը  ողջունի  և  օրհնի  նրան ),   եկավ  Աստվածային  Օրենքով   Միաստվածության  ( Շարիաթ ),  որը  կոչում  է  ազատել  մարդկանց  երկրպագելուց   ոչ  Ալլահին :  Սրա  արդյունքն  է   մարդու  հոգու  ազատումը    ամեն  տեսակի  իշխանությունից ,   որը  կարող  էր  ստրկացնել  նրան :

  դարաշրջան ,  երբ  թագավորում  էր   բռիությունը  և  անպատվությունը ,  որի   արդյունքում  երկրպագում  էին   կուռքերին ,  ...

ԻՆՉՈՒ՞ ԵՍ ԸՆՏՐԵՑԻ ԻՍԼԱՄԸ

ԻՆՉՈՒ՞ ԵՍ ԸՆՏՐԵՑԻ ԻՍԼԱՄԸ

այսինքն, նրանք երկրպագում են Նրան առանց երբևէ տեսնելու Նրան, կամ Պատիժը Նա պատրաստել է մեղավորների համար, և նրանք շրջվել են Նրա արգելքներից, նույնիսկ, երբ նրանք տեսանելի չեն ուրիշ մարդկանցից, այսինքն, նրանք չեն երկրպագում Նրան իրենց սեփական համբավի համար),

այսինքն, նրանք երկրպագում են Նրան առանց երբևէ տեսնելու Նրան, կամ Պատիժը Նա պատրաստել է մեղավորների համար, և նրանք շրջվել են Նրա արգելքներից, նույնիսկ, երբ նրանք տեսանելի չեն ուրիշ մարդկանցից, այսինքն, ...

Կիբլ – այն ուղղությունը, դեպի ուր որ մարդը պետք է թեքվի Աղոթքի ժամանակ: Մարգարեի (թող Ալլահն օրհնի ու ողջունի նրան) տեղահանումից հետո մեկուկես տարվա ընթացքում Մեքքայից Մեդինա մուսուլմանները աղոթք էին անում, թեքվելով դեմքով  դեպի Ալ-Մասջիդ ալ-Աքսա (ամենահեռավոր մզկիթները), որ գտնվում էին Երուսաղեմում, իսկ հետո Ալլահի պատվիրանով սկսեցին աղոթել՝ թեքվելով դեմքով դեպի Մեքքա:

Կիբլ – այն ուղղությունը, դեպի ուր որ մարդը պետք է թեքվի Աղոթքի ժամանակ: Մարգարեի (թող Ալլահն օրհնի ու ողջունի նրան) տեղահանումից հետո մեկուկես տարվա ընթացքում Մեքքայից Մեդինա մուսուլմանները աղոթք էին ...

                                               

                                 &n ...