Այժմ մենք գիտենք, որ այն ավելի շատ է: Արևի զանգվածը 333, 000 անգամ մեծ  երկրի մոլորակից և իր  ռադիուսը 109 անգամ  մեծ է երկրի ռադիուսից:

Այժմ մենք գիտենք, որ այն ավելի շատ է: Արևի զանգվածը 333, 000 անգամ մեծ  երկրի մոլորակից և իր  ռադիուսը 109 անգամ  մեծ է երկրի ռադիուսից:

  Նա և մի խումբ քրիստոնեաներ ու հրեաներ այցելում են մի մզկիթ: Ներս մտնելուն պես Դիդաթը հանում է կոշիկները և պահանջում մյուսներից, որ նույնպես հանեն իրենց կոշիկները: Ահմադ Դիդաթը հետաքրքրվեց, թե արդյո՞ք նրանք գիտեն դրա իմաստը: Պատասխանը բացասական էր: Դիդաթը բացատրեց. երբ Մովսեսը գնաց Սինա, աստված հրամայեց նրան:

  Նա և մի խումբ քրիստոնեաներ ու հրեաներ այցելում են մի մզկիթ: Ներս մտնելուն պես Դիդաթը հանում է կոշիկները և պահանջում մյուսներից, որ նույնպես հանեն իրենց կոշիկները: Ահմադ Դիդաթը հետաքրքրվեց, թե ա ...

« Ի՞նչ է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի ջեննա (Դրախտ) » : Նա ասաց «Ալլահի հանդեպ վախը և լավ ինքնադրսեվորումը » : Հետո նրան հարցրեցին. « Ի՞նչն է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի կրակը »: Նա պատասխանեց. «Լեզուն և սեռական օրգանները» :

« Ի՞նչ է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի ջեննա (Դրախտ) » : Նա ասաց «Ալլահի հանդեպ վախը և լավ ինքնադրսեվորումը » : Հետո նրան հարցրեցին. « Ի՞նչն է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի կրակը »: Նա պատասխանեց. « ...

Ով մարդիկ: Ճշմարիտ, Մենք ստեղծեցինք ձեզ մի արականից և մի իգականից ու արեցինք ձեզ ազգեր ու ցեղեր, որ դուք ճանաչեք իրար -և թշնամություն չանեք-: Իհարկե ձեր մեջ Ալլահի համար ամենասիրելին ամենաաստվածավախն է: Ճշմարիտ, Ալլահը  Ալիմ –ամենագետ- ու Խաբիր -ամեն ինչ տեսնող- է

Ով մարդիկ: Ճշմարիտ, Մենք ստեղծեցինք ձեզ մի արականից և մի իգականից ու արեցինք ձեզ ազգեր ու ցեղեր, որ դուք ճանաչեք իրար -և թշնամություն չանեք-: Իհարկե ձեր մեջ Ալլահի համար ամենասիրելին ամենաաստվածավախն ...

Կիբլ – այն ուղղությունը, դեպի ուր որ մարդը պետք է թեքվի Աղոթքի ժամանակ: Մարգարեի (թող Ալլահն օրհնի ու ողջունի նրան) տեղահանումից հետո մեկուկես տարվա ընթացքում Մեքքայից Մեդինա մուսուլմանները աղոթք էին անում, թեքվելով դեմքով  դեպի Ալ-Մասջիդ ալ-Աքսա (ամենահեռավոր մզկիթները), որ գտնվում էին Երուսաղեմում, իսկ հետո Ալլահի պատվիրանով սկսեցին աղոթել՝ թեքվելով դեմքով դեպի Մեքքա:

Կիբլ – այն ուղղությունը, դեպի ուր որ մարդը պետք է թեքվի Աղոթքի ժամանակ: Մարգարեի (թող Ալլահն օրհնի ու ողջունի նրան) տեղահանումից հետո մեկուկես տարվա ընթացքում Մեքքայից Մեդինա մուսուլմանները աղոթք էին ...