Այս  գրքում  , խոսքը  գնում  է  իսլամական  ռոմանտիցիզմի  մասին : Անհրաժեշտ  է ,  որ  Մարգարե  Մուհամեդը  (Խ.Ա.Ո.Ն)  լինի  օրինակ  այս  հարցում:  Քանի ,  որ  Ալլահի  Մարգարեն (Խ.Ա.Ո.Ն)  ,  ում  ուղարկել  էին  ամբողջ  մարդկությանը ,  եկել  էր  սովորեցնելու  Ալլահի  օրենքները  և  բարելավելու  բարոյականությունը :  Նա  (Խ.Ա.Ո.Ն ) օրինակ  է  մուսուլմաններին ,  ում  անհրաժեշտ  է  հետևել :  Պետք  է  ուղղորդվել  նրա  Սուննայով  ,  իրականացնելով  Ամենաբարձրյալ  Ալլահի  պատվիրանները ,  Ով  ասել  է .

Այս  գրքում  , խոսքը  գնում  է  իսլամական  ռոմանտիցիզմի  մասին : Անհրաժեշտ  է ,  որ  Մարգարե  Մուհամեդը  (Խ.Ա.Ո.Ն)  լինի  օրինակ  այս  հարցում:  Քանի ,  որ  ...

ԻՆՉՈՒ՞ ԵՍ ԸՆՏՐԵՑԻ ԻՍԼԱՄԸ

ԻՆՉՈՒ՞ ԵՍ ԸՆՏՐԵՑԻ ԻՍԼԱՄԸ

« Ի՞նչ է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի ջեննա (Դրախտ) » : Նա ասաց «Ալլահի հանդեպ վախը և լավ ինքնադրսեվորումը » : Հետո նրան հարցրեցին. « Ի՞նչն է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի կրակը »: Նա պատասխանեց. «Լեզուն և սեռական օրգանները» :

« Ի՞նչ է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի ջեննա (Դրախտ) » : Նա ասաց «Ալլահի հանդեպ վախը և լավ ինքնադրսեվորումը » : Հետո նրան հարցրեցին. « Ի՞նչն է ավելի շատ տանում մարդկանց դեպի կրակը »: Նա պատասխանեց. «Լեզուն և սեռական օրգանները» :

4. ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՎԱԾԸ, ԱՅՐԻՆ և ԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆԸ ՀԱՎԱՍԱՐ ԵՆ.

4. ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՎԱԾԸ, ԱՅՐԻՆ և ԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆԸ ՀԱՎԱՍԱՐ ԵՆ.

1983թ. հունիսի  5-ին՝ կիրակի օրը, SABS-TV հեռուստատեսաալիքի «Հարցեր Խաչի վերաբերյալ» հաղորդման շրջանակներում «Քրիստոնեությունը և Իսլամը» թեմայի շուրջ զրույցի վերջում պարոն Բիլլ Չելմերզը մեկնաբանեց:

1983թ. հունիսի  5-ին՝ կիրակի օրը, SABS-TV հեռուստատեսաալիքի «Հարցեր Խաչի վերաբերյալ» հաղորդման շրջանակներում «Քրիստոնեությունը և Իսլամը» թեմայի շուրջ զրույցի վերջում պարոն Բիլլ Չելմերզը մեկնաբանեց: