Այժմ մենք գիտենք, որ այն ավելի շատ է: Արևի զանգվածը 333, 000 անգամ մեծ  երկրի մոլորակից և իր  ռադիուսը 109 անգամ  մեծ է երկրի ռադիուսից:

Այժմ մենք գիտենք, որ այն ավելի շատ է: Արևի զանգվածը 333, 000 անգամ մեծ  երկրի մոլորակից և իր  ռադիուսը 109 անգամ  մեծ է երկրի ռադիուսից:

Ամբողջ  փառքը  միայն  Ալլահինն  է  և  թող  Ալլահը  բարձրացնի  մեր  Մարգարեյի  հիշատակումը  և  պահպանի  նրան ,  նրա  ընտանիքը  և  ուղեկցորդներին  ամեն  չարիքից:

Ամբողջ  փառքը  միայն  Ալլահինն  է  և  թող  Ալլահը  բարձրացնի  մեր  Մարգարեյի  հիշատակումը  և  պահպանի  նրան ,  նրա  ընտա ...

  Նա և մի խումբ քրիստոնեաներ ու հրեաներ այցելում են մի մզկիթ: Ներս մտնելուն պես Դիդաթը հանում է կոշիկները և պահանջում մյուսներից, որ նույնպես հանեն իրենց կոշիկները: Ահմադ Դիդաթը հետաքրքրվեց, թե արդյո՞ք նրանք գիտեն դրա իմաստը: Պատասխանը բացասական էր: Դիդաթը բացատրեց. երբ Մովսեսը գնաց Սինա, աստված հրամայեց նրան:

  Նա և մի խումբ քրիստոնեաներ ու հրեաներ այցելում են մի մզկիթ: Ներս մտնելուն պես Դիդաթը հանում է կոշիկները և պահանջում մյուսներից, որ նույնպես հանեն իրենց կոշիկները: Ահմադ Դիդաթը հետաքրքրվեց, թե ա ...

Հարկ է նշել, որ Ալլահի,խսոքերը իր մասին, որպես ՛՛Մենք՛՛, տարբերվում է ՛՛Ես՛՛ ձևից,շատ ղուրանական տարբերակներում, որը արաբերենում հասկացվում է որպես մեծություն և իշխանություն: Իսկ ՛՛Ես՛՛ տարբերակը օգտագործվում է որոշ համապատասխան դեպքերում :

Հարկ է նշել, որ Ալլահի,խսոքերը իր մասին, որպես ՛՛Մենք՛՛, տարբերվում է ՛՛Ես՛՛ ձևից,շատ ղուրանական տարբերակներում, որը արաբերենում հասկացվում է որպես մեծություն և իշխանություն: Իսկ ՛՛Ես՛՛ տարբերակը օգտա ...