" " Սուրաrsquo; Ալ Մումտահանե rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Սաադ Ալղամիդու rsquo; ասմունքը
 Սուրաrsquo; Ալ Քուրայշ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Քուրայշ rsquo; հայերեն իմաստային թ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Բայյինա rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Հատիմ Ֆարիդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Բայյինա rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Ալաաք rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Յասինի rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Ալաաք rsquo; հայերեն իմաստային թարգ ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Մուդաթիր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Ալաֆասու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Մուդաթիր rsquo; հայերեն իմաստային ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Տահրիմ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Ալաֆասու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Տահրիմ rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Ֆաջր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Ֆաջր rsquo; հայերեն իմաստային թարգ ...
Video
 Սուրաrsquo;Աշ Շամս rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Աբդուլհեդի Քանաքեռու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Աշ Շամս rsquo; հայերեն իմաստային թարգմ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Տալաակ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Մեհեր Ալմայակլու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Տալաակ rsquo; հայերեն իմաստային թար ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Տահրիմ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Մուհամմեդ Ալմենշաու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Տահրիմ rsquo; հայերեն իմաստային թար ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Տակրիր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Տակրիր rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video