Սուրաrsquo; Ալ Նաաս rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Նաաս rsquo; հայերեն իմաստային թարգ ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Ինսաան rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Ալաֆասու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Ինսաան rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Տակաթուր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Նաբիլ ալ-Ռիֆայու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Տակաթուր rsquo; հայերեն իմաստային թ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Քուրայշ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Ջմաան Ալօսայմու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Քուրայշ rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Մութաֆֆիֆին rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Մութաֆֆիֆին rsquo; հայերեն իմաստայ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Բալադ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Մահմուդ Աշշիմու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Բալադ rsquo; հայերեն իմաստային թարգ ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Ինֆիտար rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Ինֆիտար rsquo; հայերեն իմաստային թ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Մունաֆիկուն rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Խալիֆե Ատտանիաջու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Մունաֆիկուն rsquo; հայերեն իմաստայի ...
Video
 Սուրաrsquo; Աս Սաֆֆ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Ալաֆասու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Աս Սաֆֆ rsquo; հայերեն իմաստային թարգ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Քարիյաթ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Մուհամմեդ Ջաբրելու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Քարիյաթ rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video