Սուրաrsquo; Ալ Ինշիկաակ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Ինշիկաակ rsquo; հայերեն իմաստային ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Քադր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Քադր rsquo; հայերեն իմաստային թարգ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Տահրիմ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Մուհամմեդ Ալմենշաու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Տահրիմ rsquo; հայերեն իմաստային թար ...
Video
 Սուրաrsquo; Նուհ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ Ալաֆասու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Նուհ rsquo; հայերեն իմաստային թարգման ...
Video
 Սուրաrsquo; Աշ Շամս rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Աշ Շամս rsquo; հայերեն իմաստային թարգ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Աասր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Աբդուլռահմեն Ալ Աուսի rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Աասր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Հումազահ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Սաուդ Ալ Շուրեյի rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Հումազահ rsquo; հայերեն իմաստային թ ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Տակրիր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Տակրիր rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Ինֆիտար rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Ֆեհեդ Ալ Քենդերու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Ինֆիտար rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Ղաշիյա rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Յասեր Դոուսարու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Ղաշիյա rsquo; հայերեն իմաստային թար ...
Video