Սուրաrsquo;Ալ Հումազահ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Սաուդ Ալ Շուրեյի rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Հումազահ rsquo; հայերեն իմաստային թ ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Ֆաջր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Յասեր Ալ Ֆեյլակաու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Ֆաջր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմ ...
Video
 Սուրա rsquo;Մուջադալա rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է Նաբիլ Առ-Ռիֆայի ասմունքը
Սուրա rsquo;Մուջադալա rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Տակրիր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Մեհեր Ալ Մայեկլու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Տակրիր rsquo; հայերեն իմաստային թար ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Տահրիմ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Ալաֆասու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Տահրիմ rsquo; հայերեն իմաստային թա ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Հաշըր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանըուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ Ալաֆասու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Հաշըր rsquo; հայերեն իմաստային թար ...
Video
 Սուրաrsquo; Անշիրահ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Անշիրահ rsquo; հայերեն իմաստային թարգ ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Բալադ rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Իբն Ռաշեդ rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Բալադ rsquo; հայերեն իմաստային թար ...
Video
 Սուրաrsquo; Ալ Մուդաթիր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo; Մշարի Ալաֆասու rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo; Ալ Մուդաթիր rsquo; հայերեն իմաստային ...
Video
 Սուրաrsquo;Ալ Մուդաթիր rsquo; հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է rsquo;Սալեհ Ալ Տալիբի rsquo; ասմունքը
Սուրաrsquo;Ալ Մուդաթիր rsquo; հայերեն իմաստային թ ...
Video