Оваа книга сум ја напишал како одговор на нападите на поединците кои ги измамил Ѓаволот и ги одвлекол од правиот пат. Прашањето за тепање на жените е поставено на различни места. Гледаме како на некои интернет портали луѓето даваат свои идеи и убедувања без знаење и размислување. А непријателите на Исламот ги презеле сите можни средства со кои подметнуваат говор на лаги и невистини кои не се сложуваат воопшто со вистината.

Оваа книга сум ја напишал како одговор на нападите на поединците кои ги измамил Ѓаволот и ги одвлекол од правиот пат. Прашањето за тепање на жените е поставено на различни места. Гледаме како на некои ...

Следниот текст е одземан од преводот на книгата "Who is the monkey?" (Кој е мајмунот?), со која се потврдува вистината на муслиманското верување за потеклото на човекот. Овој прирачник е основа и неопходен за сите оние кои сакаат да го разберат концептот за потеклото на човечкиот живот во Ислам. Истотака за ова имат потреба сите студенти.

Следниот текст е одземан од преводот на книгата "Who is the monkey?" (Кој е мајмунот?), со која се потврдува вистината на муслиманското верување за потеклото на човекот. Овој прирачник е основа и неоп ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore5