768

RISALAH UNTUK JEMAAH HAJI DAN UMRAH

 


ردمك


"RISALAH UNTUK JEMAAH HAJI DAN UMRAH"

Tajuk Buku : "Rasaail lil Hujjaj wal Mu`tamiriin"

Penulis: Dr. Yahya bin Ibrahim Al Yahya

 

Buku Ini Diterjemahkan Oleh:

Abdul Jabbar Bin Abdul Kahar

Abdul Rahman bin Abdul Rahim

Mohd Hafis Bin Abdul Basir

 

Disemak Oleh :

Asyraf Isyraqi Bin Jamil

Mohd Lokman Bin Mat Sin

Mohd Shamsul Hakim Bin Abdul Samad

 

Susun Atur dan Edit Oleh :

Edde Bin Kamaruzaman


ISI KANDUNGAN

-  Isi Kandungan.....................             

ii

- Sekapur Sirih.......................

1

- Risalah Pertama......................

5

- Risalah Kedua.......................

26

- Risalah Ketiga.......................

44

- Risalah Keempat.....................

65

- Risalah Kelima......................

73

- Risalah Keenam.....................

89

- Risalah Ketujuh......................

100

- Risalah Kelapan.....................

108

- Risalah Kesembilan...................

130

- Risalah Kesepuluh....................

139

- Doa-doa Pilihan......................

156

 


SEKAPUR SIRIH

BismilLah ar-Rahman ar-Rahim

 

          Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, Pelindung kepada hamba-hamba yang soleh, dan aku bersaksi bahawa Muhammad –sallalLahu 'alaihi wa sallam- adalah hamba dan pesuruh Allah, pemimpin kepada golongan yang muncul pada hari akhirat nanti dalam keadaan putih bercahaya, baginda telah menyebarkan risalah, menunaikan amanah, menasihati ummah dan telah meninggalkan kita di atas jalan yang terang-benderang (malamnya seperti siang), barangsiapa yang menyimpang dari jalan tersebut pasti akan binasa. Allah berselawat ke atas baginda, ke atas ahli keluarganya, para sahabat dan juga ke atas mereka yang menyampaikan dakwah dengan dakwah yang ditunjukkannya, yang mengikut sunnahnya, yang menurut jejak langkahnya serta mereka yang berjalan di atas jalan petunjuknya sehingga hari akhirat.

Jemaah yang dihormati, wahai hamba yang dipilih oleh Allah di antara jutaan kaum muslimin untuk mengunjungi rumahNya yang suci… Aku memohon kepada Allah yang Maha Tinggi agar melindungi anda di dunia dan di akhirat serta melimpahkan keberkatan kepada anda di mana jua anda berada.

Saudaraku yang dimuliakan Allah… anda telah menanggung berbagai-bagai risiko dan kepayahan, membelanjakan sejumlah harta, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga dan anak-anak semata-mata untuk menunaikan kewajipan yang telah difardhukan oleh Allah dengan menunaikan haji ke rumahNya yang suci. Semoga Allah menjadikan haji anda haji yang mabrur, dosa anda dosa yang diampunkan, menutup segala celaan dan perkara yang memalukan bagi anda.

Saudaraku yang dimuliakan Allah… cinta saya kepada anda, kegembiraan saya di atas kedatangan anda dan keselamatan anda, mendorong saya untuk mengemukakan beberapa pesanan sebagai satu kewajipan yang harus saya tunaikan kepada anda serta sebagai sahutan kepada perintah Tuhan kita yang Maha Tinggi dan Agung, yang telah berfirman:

   

(… Dan mereka berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.) [al-'Asr: 3]

Risalah ini juga sebagai salah satu usaha dalam rangka untuk mengikuti petunjuk kekasih kita, imam kita dan contoh ikutan kita iaitu Nabi kita Muhammad –sallalLahu 'alaihi wa sallam- yang telah bersabda:

((مثلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى))

((Perumpamaan orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling berkasih-sayang dan saling berbelas kasihan adalah seperti satu tubuh, jika ada salah satu anggotanya yang mengeluh kerana sakit, maka seluruh anggota tubuh juga turut merasakan kesakitan itu dengan tidak mampu tidur dan diselubungi demam.))([1])

Bahkan baginda juga telah bersabda:

((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا))

((Perumpaan seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling berikatan antara satu sama lain))([2])

Saya berharap agar anda dapat mencurahkan perhatian terhadap pesanan-pesanan saudara anda yang mencintai dan menyayangi anda ini. Semoga Allah menjadikan ia bermanfaat bagi anda.

 

 


RISALAH PERTAMA

 

Saudaraku, jangan lupa bahawa tujuan utama kedatangan anda ke negeri ini adalah untuk menunaikan ibadah haji. Oleh itu, ketahuilah bahawa ibadah haji dan semua jenis amal perbuatannya mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ia diterima dan dikurniakan pahala kepada yang menunaikannya, lalu syarat-syarat yang dimaksudkan adalah:

1. Ikhlas kerana Allah –SubhanaHu wa Ta'ala-. Allah –'Azza wa Jalla- telah berfirman:                                  

 

(Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadaNya …) [al-Bayyinah: 5]

2. Amalan tersebut hendaklah bertepatan dengan sunnah Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam-. Rasulullah telah bersabda:

((مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ))

((Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tiada tuntutan daripada kami terhadapnya, maka ia tertolak [iaitu amalan tersebut ditolak dan tidak diterima].))([3]) 

Pastikan anda sentiasa bertanya: Adakah amalan anda diterima atau tidak?

Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda berkenaan dengan ibadah haji:

((خذو عنِّي مناسكَكم))

((Ambillah daripadaku kaedah menunaikan haji kamu.))([4])

Maksudnya: Pelajarilah dan amalkan dengan apa yang aku lakukan semasa menunaikan haji, dan jangan kamu mengada-adakan sesuatu yang baru yang datang daripada diri kamu.

Perlaksanaan ibadah haji dan umrah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim adalah perlaksanaan yang dibuat seperti yang dipersembahkan oleh Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- supaya ibadah dan pelakunya itu berhak mendapat kecintaan dan keampunan daripada Allah –'Azza wa Jalla-.

Allah -Ta'ala- telah berfirman:

 

(Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu.) [Ali-Imran: 31]             

Maka, sudah menjadi kewajipan anda untuk mempelajari hukum dan tuntutan ibadah haji serta bertanya kepada mereka yang lebih mengetahui (dalam perkara tersebut).

Berikut, saya akan menerangkan di sini secara ringkas kaedah menunaikan ibadah haji dan umrah dan anda hendaklah membaca berkenaan ibadah ini di dalam buku-buku yang lain untuk mengetahui dengan lebih terperinci:

 

 

 

 

Kaedah menunaikan ibadah Umrah

 

1. Apabila anda telah sampai di miqat, maka mandilah sepertimana anda mandi ketika berhadas besar (mandi junub) jika anda mampu untuk melaksanakannya. Pakailah wangi-wangian yang paling baik. Kemudian pakailah kain ihram, iaitu dua helai kain putih yang dijadikan penutup badan dan kain sarung. Manakala bagi wanita pula boleh menggunakan apa sahaja pakaian yang sesuai dengan syarat tidak menzahirkan hiasan berlebihan kepada orang lain dan tidak menyerupai lelaki. Kemudian berniat ihram (di dalam hati) sambil menyebut (di mulut):

(لَبَّيْكَ عُمْرَة)

(jika anda hendak mengerjakan umrah). Kemudian bertalbiah dengan talbiah yang telah diajarkan kepada kita seperti:                                                 

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ

“Kusahut panggilanMu Ya Allah kusahut panggilanMu, kusahut panggilanMu yang tidak ada sekutu bagiMu, kusahut panggilanMu. Sesungguhnya pujian, nikmati dan kekuasaan itu hanya milikMu semata-mata, tidak ada sekutu bagiMu.                                                                                          

Berihram daripada miqat itu adalah satu kewajipan. Jika anda menunaikan haji atau umrah, maka anda tidak boleh melepasi miqat tanpa berihram daripadanya.                                                                  

2. Apabila anda telah berniat ihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka ketahuilah bahawa anda dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang berikut:

A) Memotong rambut atau mencabut bulu dari mana-mana bahagian badan. Firman Allah –Ta'ala-:

(… Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu (untuk bertahallul), sebelum binatang (korban) itu sampai (dan disembelih) di tempatnya …) [al-Baqarah: 196]             

B) Memakai minyak wangi pada badan atau pakaian, atau memakan makanan yang berbau harum berdasarkan kepada hadis yang diceritakan di dalamnya kisah seorang lelaki yang terjatuh daripada untanya (ketika menunaikan haji) lalu meninggal dunia akibat dipijak oleh unta tersebut, lalu Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((ولا تحنِّطُوه ولا تخمِّروا رأسَه))

((Janganlah kamu memakaikan minyak wangi kepadanya, dan janganlah kamu tutup kepalanya.))([5])

Bagi orang yang berihram, tidak boleh memakai pakaian yang terkena minyak wangi atau War’s atau Za’faran (jenis-jenis tumbuhan yang berbau haram).                                                                                                                        

C) Menjalinkan persetubuhan secara terus (melalui kemaluan), dan ini merupakan larangan yang paling dititik-beratkan kerana ia boleh merosakkan ibadah haji sekiranya perbuatan ini berlaku sebelum tahallul awal, lalu barangsiapa yang melakukannya, dia perlu menyempurnakan hajinya ini (sehingga akhir) dan menunaikan ibadah tersebut sekali lagi pada tahun hadapan, dan dia juga perlu menyembelih seekor unta. Begitu juga dilarang melakukan perkara-perkara yang mampu menimbulkan syahwat sama ada dengan cara berciuman, berpegangan, bersentuhan, bersetubuhan tanpa melalui kemaluan atau seumpamanya, dan orang yang berihram juga dilarang kepadanya segala perkara yang berkaitan dengan akad nikah, maka dia dilarang berkahwin atau mengahwinkan orang lain berdasarkan kepada sabda Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب))                                         

((Tidak boleh berkahwin orang yang sedang di dalam ihram, atau mengahwinkan orang lain, atau meminang.))([6])

D) Khusus kepada jemaah lelaki, anda dilarang memakai pakaian yang berjahit sama ada pakaian itu berjahit keseluruhan sehingga menutupi seluruh badan seperti baju atau jahitan itu menutupi separuh daripadanya seperti pakaian dalam atau seluar. Begitu juga dilarang bagi lelaki menutup kepalanya dengan sesuatu yang melekat terus ke kepala seperti serban, topi atau seumpamanya.

E) Orang yang berihram samada lelaki atau wanita dilarang membunuh binatang buruan darat, menolong orang untuk berburu atau menghalau (binatang tersebut) daripada tempatnya.

F) Khusus bagi jemaah wanita, anda dilarang memakai penutup wajah (Burqa') iaitu kain yang menutup seluruh muka kecuali pada bahagian mata, bahkan dilarang juga kepada wanita memakai sarung tangan iaitu yang meliputi keseluruhan kedua-dua tangannya, sepertimana yang disebut oleh Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين))

((Wanita yang di dalam ihram tidak boleh memakai penutup muka dan tidak boleh memakai sarung tangan.))([7])

Namun, jemaah wanita diharuskan untuk menutup wajahnya sekiranya terdapat bersamanya jemaah lelaki yang bukan mahram sepertimana yang disebut oleh Aisyah –radhiyalLahu 'anha-:                                                            

((كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه))

((Suatu ketika, satu kelompok manusia yang menaiki kenderaan melewati kami, dan pada waktu itu kami sedang bersama Rasulullah, lalu apabila mereka hampir kepada kami, setiap seorang daripada kami (yang sedang berihram ketika itu) menurunkan kain pakaiannya daripada kepala untuk menutup wajahnya. Apabila mereka telah pergi, maka kami membukanya kembali.))([8])

3. Perbanyakkanlah dengan talbiah (sepanjang perjalanan) sehingga sampai ke bumi Makkah sebelum anda hendak memulakan tawaf di Ka'abah. Apabila anda telah tiba di Makkah, tawaflah mengelilingi Ka'abah sebanyak tujuh pusingan bermula daripada Hajar al-Aswad sehingga berakhir padanya, kemudian tunaikan solat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim dengan jarak yang dekat jika anda mampu atau jauh sedikit jika keadaan tidak mengizinkan.

4. Apabila anda telah menunaikan solat dua rakaat, maka keluarlah ke bukit Safa untuk mengerjakan sa'ie (perjalanan) di antara bukit Safa dan bukit Marwah iaitu sebanyak tujuh pusingan, sebagai sa'ie umrah. Mulakan ibadah sa'ie anda daripada bukit Safa dan berakhir di bukit Marwah. Dikira daripada Safa ke Marwah sebagai satu pusingan, begitu juga daripada Marwah ke Safa sebagai satu pusingan, sehinggalah anda selesai (tujuh pusingan) di bukit Marwah.

5. Apabila anda telah menyempurnakan sa’ie, bercukurlah atau pendekkan semua rambut di kepala anda, namun bercukur adalah lebih baik. Dengan demikian selesai ibadah umrah yang dilaksanakan. Anda boleh kembali seperti sediakala, dihalalkan kepada anda segala perkara yang diharamkan ketika sedang berihram dan dibenarkan kepada anda memakai pakaian-pakaian.

6. Sekiranya anda ingin mengerjakan haji sahaja, maka berniatlah ihram (di dalam hati) sambil menyebut (di mulut):

(لَبَّيْكَ حَجًّا)

Kemudian perbanyakkanlah bertalbiah, kerana waktu untuk bertalbiah dibenarkan sehingga sampai waktu untuk anda melontar di Jamrah 'Aqabah. Apabila anda telah sampai di Ka'abah, maka tawaflah di sekelilingnya sebanyak tujuh pusingan sebagai tawaf qudum, jika anda mengerjakan ibadah sa’ie, maka dikira ia sebagai sa’ie haji, dan jangan bercukur, kerana anda perlu kekal di dalam ihram sehingga anda bertahallul (bercukur atau memendek rambut) pada Hari Raya Aidil Adha (hari kesepuluh daripada Zulhijjah).

7. Sekiranya anda ingin mengerjakan haji dan umrah bersama, maka berniatlah ihram (di dalam hati) sambil menyebut (di mulut):

(لَبَّيْكَ َعُمْرَةً وحَجًّا)

Kemudian perbanyakkanlah bertalbiah, kerana waktu untuk bertalbiah dibenarkan sehingga sampai waktu untuk anda melontar di Jamrah 'Aqabah. Lalu laksanakan perkara-perkara yang perlu seperti yang dilakukan oleh mereka yang mengerjakan haji sahaja (seperti di atas).


Kaedah menunaikan ibadah Haji

 

1. Pada hari kelapan daripada bulan Zulhijjah, anda boleh berihram untuk menunaikan ibadah haji di tempat tinggal anda (jika anda mengerjakan haji Tamattu'), mandilah sekiranya anda berkesempatan, kemudian pakailah pakaian ihram dan seterusnya berniatlah ihram (di dalam hati) sambil menyebut (di mulut):

(لَبَّيْكَ حَجًّا)

dan perbanyakkan dengan bertalbiah sehingga anda melontar di Jamrah 'Aqabah.

2. Sekiranya anda mengerjakan haji Ifrad atau haji Qiran, maka anda hanya kekal dengan ihram yang pertama.

3. Apabila selesai, berangkatlah ke Mina, kemudian tunaikan solat Zohor dua rakaat, begitu juga solat Asar dua rakaat, solat Maghrib tiga rakaat, solat Isyak dua rakaat dan solat Subuh dua rakaat. Setiap solat perlu dikerjakan pada waktunya (tanpa jama').

4. Apabila matahari telah terbit pada hari Arafah (hari kesembilan daripada Zulhijjah), berangkatlah ke Arafah sambil bertalbiah, kemudian tunaikan solat Zohor dan Asar secara jama' taqdim (jama' pada waktu Zohor) dengan sekali azan dan dua kali iqamah. Duduklah di Arafah sehingga terbenam  matahari, perbanyakkan dengan berdoa dan berzikir sambil menghadap kiblat. Pastikan anda benar-benar berada di dalam kawasan Arafah dan jangan keluar daripada kawasan tersebut sebelum terbenam matahari.

5. Apabila matahari telah benar-benar terbenam, bergeraklah daripada Arafah menuju ke Muzdalifah dengan damai dan tenang. Kerjakanlah solat Maghrib dan solat Isyak secara jama' dengan sekali azan dan dua kali iqamah, iaitu dengan menunaikan solat Maghrib tiga rakaat dan solat Isyak dua rakaat. Seterusnya tunaikan solat Subuh dua rakaat di situ juga. Setelah itu, duduklah di situ dengan memperbanyakkan berdoa dan berzikir sehingga hampir terbit matahari.

6. Apabila matahari telah hampir terbit (hari kesepuluh daripada Zulhijjah), bergeraklah daripada Muzdalifah menuju ke Mina dengan bertakbir. Apabila telah sampai di Mina, lakukan perkara-perkara yang berikut:

- Melontar anak batu di Jamrah 'Aqabah iaitu tempat melontar yang paling dekat dengan Makkah dengan tujuh biji anak batu secara berturut-turut. Bertakbirlah ketika setiap kali melontar dan pastikan anak-anak batu itu benar-benar jatuh ke dalam telaganya (lubang lingkaran).

 •    Menyembelih haiwan korban dan makan sebahagian dagingnya, kemudian disedekahkan kepada fakir miskin (bakinya).

Korban ini perlu dilaksanakan bagi mereka yang mengerjakan haji Tamattu' dan Qiran. Sekiranya anda tidak mampu untuk melaksanakannya, maka anda perlulah berpuasa selama tiga hari semasa waktu haji dan melengkapkan sebanyak tujuh hari apabila anda telah pulang ke tempat anda.

- Bercukur rambut atau memotong pendek seluruhnya. Bagi jemaah wanita, hanya perlu memotong rambutnya sedikit sekadar saiz jari kelingking.

Lakukan tiga perkara ini bermula dengan melontar, menyembelih kemudian bercukur, jika sekiranya mampu dilakukan mengikut tertib di atas. Sekiranya tidak mampu mengikut tertib di atas, tidak mengapa dikerjakan tanpa mengikut tertib tersebut.

Setelah dilakukan kesemuanya, anda dikira sudah bertahallul awal, anda dibenarkan memakai baju dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan semasa berihram kecuali persetubuhan bersama isteri.

7. Selepas itu, bergeraklah ke Makkah untuk mengerjakan tawaf ifadhah (tawaf haji). Kemudian laksanakan sa'ie haji di antara Safa dan Marwah sekiranya anda melakukan haji Tamattu'. Dengan demikian anda telah melakukan tahallul kedua, dan anda boleh melakukan semua perkara yang dilarang semasa berihram termasuk bersama dengan isteri.

8. Jika anda melakukan haji Ifrad atau Qiran, anda perlu melaksanakan tawaf di sekeliling Ka'abah, dan kemudian melaksanakan sa'ie di antara Safa dan Marwah jika sekiranya anda tidak melakukan ibadah sa'ie tersebut selepas tawaf qudum dahulu.

9. Setelah selesai melaksanakan tawaf dan sa'ie, bolehlah bergerak ke Mina dan bermalam di sana pada malam kesebelas dan kedua belas daripada Zulhijjah.

10. Pada hari kesebelas dan kedua belas daripada Zulhijjah selepas tergelincir matahari, lontarlah anak-anak batu di ketiga-tiga jamrah bermula dengan Jamrah U'la (tempat melontar yang paling jauh daripada Makkah), seterusnya di Jamrah Wusta (tempat melontar yang di tengah) dan akhirnya di Jamrah 'Aqabah. Di setiap satu jamrah, dilontar padanya dengan tujuh biji anak batu. Semasa melontar, bertakbirlah setiap kali melontar. Disunatkan berdoa kepada Allah dengan menghadap kiblat selepas selesai lontaran anak-anak batu di Jamrah U'la dan di Jamrah Wusta. Tidak dibolehkan melontar anak-anak batu ini pada kedua-dua hari tersebut sebelum waktunya iaitu sebelum waktu gelincir matahari.

11. Setelah selesai melontar anak batu pada hari yang kedua belas daripada Zulhijjah dan anda ingin keluar awal daripada Mina, maka keluarlah sebelum waktu terbenam matahari. Sekiranya anda bercadang untuk keluar lewat dan kekal di Mina -itulah yang lebih baik-, maka bermalamlah di Mina pada malam hari ketiga belas daripada Zulhijjah, dan melontar anak batu pada ketiga-tiga jamrah tersebut selepas waktu tergelincir matahari (hari ketiga belas daripada Zulhijjah), seperti yang telah dilakukan pada hari kedua belas.

12. Apabila anda hendak pulang ke negara anda, maka laksanakan tawaf wida’ di Ka'abah (sebelum anda keluar daripada Makkah) dengan tujuh pusingan. Wanita yang di dalam haid dan nifas tidak perlu melaksanakan tawaf ini (tawaf wida’).([9])


Ziarah Madinah Nabawiyyah

Saudaraku, ketahuilah bahawa disyariatkan kepada seorang muslim sama ada pada musim haji atau musim-musim yang lain untuk menziarahi masjid Nabi yang mulia berdasarkan kepada sabda Nabi –sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجدِ الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى))

((Janganlah kamu bersusah payah untuk bermusafir melainkan menuju ke tiga buah masjid: Masjid al-Haram, Masjidku (Masjid Nabawi) dan Masjid al-Aqsa.))([10])

Apabila anda telah sampai –wahai saudaraku dengan peliharaan Allah dan lindunganNya- di bumi Madinah, mulakanlah dengan menziarahi masjid Nabi kerana solat di dalamnya lebih baik daripada solat di masjid-masjid yang lain dengan seribu kali ganda. Sabda RasululLah –sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام))

((Sembahyang di masjidku ini adalah lebih baik daripada mendirikan solat sebanyak seribu kali di masjid yang lain kecuali di Masjid al-Haram.))([11])

Kemudian berilah salam kepada Rasulullah –sallalLahi 'alaihi wa sallam-, Abu Bakar dan Umar –radhiyalLahu 'anhuma- di biliknya yang mulia (dahulu merupakan tempat tinggal Rasulullah) yang menjadi tempat persemadian mereka.

Disunatkan kepada anda menziarahi Masjid Quba’ dan bersolat di dalamnya, kerana Nabi –sallalLahu 'alaihi wa sallam- pernah bersabda:

((من خرج حتى يأتيَ هذا المسجد - يعني مسجد قباء - فيصلي فيه كان كعَدْلِ عمرة))

((Barangsiapa yang keluar untuk mengunjungi masjid ini -iaitu Masjid Quba’- kemudian bersolat di dalamnya, maka (pahala) perbuatan itu seperti (pahala) mengerjakan umrah.))([12])

Anda juga boleh berkunjung ke perkuburan Baqi’ dan Syuhada’ Uhud untuk berdoa kepada mereka dan beristighfar buat mereka, kerana Nabi –sallalLahu 'alaihi wa sallam- apabila mengunjungi perkuburan Baqi’ dan Syuhada’ Uhud, baginda akan mendoakan untuk penghuni kubur tersebut dengan berkata:

((السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنِ وَالْمُسْلِمِيْنِ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاحِقُوْنَ))

((Sejahtera ke atas semua penghuni perkuburan ini daripada kalangan mukminin dan muslimin. Dan kami dengan izin Allah, akan menurut jejak langkah kalian.))([13])

Semoga Allah memelihara anda daripada sebarang keburukan. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di bandar suci Madinah Nabawiyyah -kepada Baginda sebaik-baik selawat dan salam-. Adapun tempat-tempat yang selainnya, tidak disunatkan untuk mengunjunginya atau menunaikan solat di tempat tersebut, kerana seandainya tempat tersebut memiliki kebaikan, sudah tentu Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam akan menyarankannya kepada kita (untuk mengunjunginya). Bahkan kita telah bersaksi bahawa Baginda telah menyebarkan risalah, menunaikan amanah, menasihati ummah dan telah meninggalkan kita di atas jalan yang terang-benderang (malamnya seperti siang), barangsiapa yang menyimpang dari jalan tersebut pasti akan binasa. Allah tidak mematikan Baginda melainkan apabila telah lengkap agama ini dan telah sempurna segala nikmat. Selawat dan salam serta barakah Allah ke atas baginda, ahli keluarganya dan para sahabat seluruhnya.


RISALAH KEDUA

Saudaraku yang mulia, di sana terdapat beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh sebahagian jemaah haji, mungkin kerana mereka tidak tahu, lupa atau menganggapnya remeh. Saya akan menyebut di sini sebahagian daripadanya agar anda dapat menghindari daripada melakukan kesalahan tersebut, dengan harapan agar haji anda terhindar (daripada kesalahan) dengan izin Allah –SubhanaHu wa Ta'ala-.

Pertama: Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebahagian jemaah haji ketika berihram:

 1.      Tidak berihram di miqat.
 2.      Sebahagian jemaah menyangka bahawa tidak boleh memakai selipar, sekiranya dia tidak memakainya ketika hendak berihram.
 3.      Sebahagian jemaah haji menyangka bahawa tidak boleh menggantikan kain ihram. Sebenarnya, pakaian ihram boleh ditukar pakai pada bila-bila masa yang dikehendaki.
 4.      Al-Idhtiba’ semasa ihram, -iaitu mendedahkan bahu kanan dan meletakkan hujung kain ihramnya di atas bahu kiri- dilakukan sepanjang berihram. Padahal idhtiba’ ini hanya dilaksanakan pada tawaf qudum sahaja.
 5.      Meyakini bahawa terdapat solat khusus yang wajib didirikan ketika berihram.

Kedua: Beberapa kesalahan yang terjadi antara Miqat dan Masjid al-Haram:

 1.      Meninggalkan talbiah serta menyibukkan diri dengan bersembang-sembang. Lebih berbahaya dari hal tersebut menghabiskan waktu dengan perkara-perkara yang diharamkan, seperti mendengar nyanyian atau lagu.
 2.      Mengucapkan talbiah secara berjemaah (beramai-ramai).

Ketiga: Beberapa kesalahan yang terjadi ketika memasuki Masjid al-Haram:

 1.      Meyakini bahawa untuk masuk ke Masjid al-Haram mestilah melalui pintu tertentu. Oleh itu kita sering mendapati jemaah yang menunaikan ibadah haji menyusahkan dirinya dengan bertanya di mana Bab ‘Umrah atau Bab Fatah atau yang lainnya. Padahal perkara itu sangatlah mudah dan senang -alhamdulilLah- kerana anda boleh memasuki pintu mana sahaja yang mudah bagi anda. Jika anda mampu memasuki melalui pintu Bani Syaibah itu sangat elok kerana pernah disebut Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- masuk melalui pintu tersebut.([14])
 2.      Membaca doa-doa tertentu (yang dikhususkan) ketika memasuki Masjid al-Haram. Padahal tidak ada sama sekali doa yang khusus dibaca ketika memasuki Masjid al-Haram. Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah mengajar doa ketika memasuki masjid di mana sahaja termasuk Masjid al-Haram, seperti:

((بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ))

((Dengan nama Allah, serta selawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmatMu buatku.))([15])

Keempat: Beberapa kesalahan yang terjadi semasa tawaf:

1. Melafazkan niat ketika hendak mengerjakan tawaf. Kita akan mendapati sebahagian jemaah akan mengucapkan:

(اللهم إني نويتُ أن أطوفَ بالبيتِ سبعةَ أشواط)

“Ya Allah sesungguhnya aku berniat melakukan tawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali”.

Padahal hal perkara tersebut sama sekali tidak pernah diajar oleh Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- dan mana-mana para sahabat baginda yang mulia.

2. Tidak memulakan tawaf dari Hajar Aswad.

3. Berasak-asak ke Hajar Aswad dan Rukun Yamani.

4. Menyangka bahawa mencium Hajar Aswad adalah syarat sah di dalam tawaf.

5. Mencium Rukun Yamani.

6. Berlari-lari anak di seluruh putaran tawaf. Padahal hal tersebut tidak dilakukan kecuali pada tiga putaran pertama dan hanya untuk kaum lelaki sahaja.

7. Mengkhususkan setiap putaran dengan bacaan doa tertentu. Bahkan paling malang apabila terdapat jemaah yang mengerjakan tawaf sambil membaca buku kecil tanpa mengetahui dan memahami makna apa yang dibacakan itu.

8. Masuk ke dalam Hijr Ismail ketika mengerjakan tawaf. Hal ini boleh menyebabkan terbatalnya tawaf seseorang, kerana Hijr Ismail  termasuk di dalam bangunan Ka'abah.

9. Tidak menjadikan Ka'abah sebelah kirinya. Hal ini sering terjadi pada orang yang mengawal isterinya semasa mengerjakan tawaf dan melingkungi mereka bersama temannya. Mereka dengan terpaksa menjadikan Ka'abah di sebelah kanannya, depan atau di belakangnya. Hal ini menyebabkan tidak sahnya tawaf yang  dilakukan, kerana di antara syarat-syarat sah tawaf ialah kedudukan Ka'abah berada di sebelah kiri anda.

10. Memegang penjuru-penjuru Ka'abah.

11.Meninggikan suara ketika berdoa. Hal ini menyebabkan hilangnya rasa kekhusyukan, menjatuhkan kewibawaan Baitullah, dan mengganggu orang lain yang melakukan tawaf. Mengganggu orang lain melakukan tawaf adalah perkara yang mungkar.

12. Menyangka bahawa mengerjakan solat dua rakaat selepas tawaf mesti dilakukan berdekatan dengan Maqam Ibrahim, Oleh itu kita akan melihat mereka akan menyempitkan ruang orang yang sedang bertawaf. Hal ini boleh mendatangkan masalah yang cukup besar.

13. Memanjangkan dua rakaat setelah melakukan tawaf. Perkara ini menyalahi sunnah. Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- dahulu dan sahabat-sahabat baginda yang mulia, memendekkan dan meringankan dua rakaat tersebut. Di samping itu, mereka (yang memanjangkan solat ini) telah mengganggu orang-orang yang bertawaf dan menyusahkan orang yang lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut.

14. Mengkhususkan doa tertentu di Maqam Ibrahim. Bahkan yang paling teruk apabila doa itu dilakukan secara berjemaah.

15. Mengusap Maqam Ibrahim. Perbuatan ini sama sekali tidak pernah diajar oleh Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam-.

Kelima: Beberapa kesalahan yang terjadi semasa mengerjakan Sa'ie:

1. Melafazkan niat sa'ie, sedangkan niat itu di dalam hati.

2. Meninggalkan 'larian anak' antara dua tanda hijau bagi lelaki. Manakala bagi wanita berjalan seperti biasa.

3. Ironinya, (di antara kesalahan) adalah berlari anak di seluruh pusingan sa'ie. Ini boleh menyebabkan beberapa kesalahan iaitu: menyalahi sunnah, meletihkan diri sendiri dan berasak-asakan serta menyusahkan orang lain. Sebahagian mereka melakukan perkara tersebut kerana ingin menyelesaikan ibadah tersebut dengan cepat, ini lebih malang lagi daripada kesalahan tadi kerana ia menunjukkan keadaan kelam-kabut dalam beribadah. Ini adalah satu kesalahan yang besar kerana sepatutnya mereka mengerjakan ibadah haji dengan berlapang dada, bergembira dan berasa khusyuk.

4. Membaca ayat:

(Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari Syiar Allah) [al-Baqarah: 158]

setiap kali menaiki bukit Safa dan bukit Marwah, pada hal ayat ini hanya dibaca ketika pertama kali memulakan sa'ie pada saat naik ke bukit Safa sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi –sallalLahu 'alaihi wa sallam- bahawa dia memulakannya dengan apa yang dimulakan oleh Allah, sabda Baginda:

((أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ:    ))

((Aku mulakan dengan apa yang dimulakan oleh Allah: (Sesungguhnya "Safa" dan "Marwah" itu ialah sebahagian daripada Syiar (lambang) agama Allah, maka barangsiapa yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah atau umrah, tidak menjadi kesalahan bagi dia untuk mengerjakan sa'ie (perjalanan) di antara kedua-duanya, dan sesiapa yang mahu mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Pemberi balasan pahala bahkan lagi Maha Mengetahui) [al-Baqarah: 158].))([16])

5. Mengkhususkan setiap pusingan dengan doa-doa tertentu.

6. Memulakan sa'ie dari bukit Marwah.

7. Menganggap satu pusingan itu adalah bermula dari bukit Safa kemudian kembali ke situ (ke bukit Safa kembali), menyebabkan ia melakukan sa'ie sebanyak 14 kali.

8. Mengerjakan sa'ie di luar haji dan umrah, seperti yang diyakini sebahagian orang bahawa ada sa'ie sunat sebagaimana ada tawaf sunat.

Keenam: Beberapa kesalahan yang terjadi ketika tahallul:

1. Mencukur sebahagian rambut kepala.

2. Memotong sebahagian rambut kepala dari satu sisi sahaja. Hal ini bertentangan dengan ayat:

 

(... dengan mencukur rambut kepala kalian dan memendekkannya ...) [al-Fath: 27]

3. Mencukur habis atau memotong rambut kepala setelah mengenakan pakaian biasa apabila selesai mengerjakan umrah.

Ketujuh: Beberapa kesalahan yang terjadi pada hari Tarwiyah (hari kelapan Zulhijjah):

1. Meyakini bahawa mengerjakan solat dua rakaat ihram adalah wajib dan memakai pakaian ihram mestilah dengan yang baru.

2. Melakukan idhtiba' (mengeluarkan bahu yang kanan dan menyilangkan kain ihram di bahu sebelah kiri) sepanjang haji. Padahal hal perkara tersebut hanya disyariatkan ketika mengerjakan tawaf qudum sahaja.

3. Meyakini bahawa ihram untuk haji tidak sah apabila mengenakan pakaian yang digunakan untuk umrah.

4. Meninggalkan bacaan talbiah secara jelas (kuat) ketika berangkat menuju ke Mina.

5. Berada terus di Arafah pada hari tersebut.

6. Masih menetap di Makkah dan tidak berangkat ke Mina.

7. Menunaikan solat secara jama' ketika berada di Mina.

8. Menyempurnakan (tidak menqasarkan) solat ketika berada di Mina.

Kelapan: Beberapa kesalahan yang terjadi ketika berangkat menuju Arafah dan ketika wukuf di sana:

1. Meningggalkan talbiah ketika keluar menuju Arafah.

2. Wukuf di luar Arafah setelah tergelincirnya matahari.

3. Mengadap ke arah bukit-bukit, bukan ke arah kiblat pada saat berdoa.

4. Meyakini bahawa wukuf di atas bukit itu adalah wajib.

5. Meyakini bahawa Arafah masih di dalam tanah haram dan pokok-pokok di sana tidak boleh ditebang.

6. Meyakini bahawa bukit itu memiliki kesucian yang khusus sehingga mereka berusaha naik ke atasnya, menunaikan solat dan memanjat pokok-pokok yang terdapat di situ.

7. Keluar dari Arafah sebelum terbenamnya matahari.

8. Membuang masa dengan aktiviti yang tidak berfaedah. Apa yang boleh menyebabkan bertambahnya dosa ialah apabila melakukan aktiviti yang haram seperti bergambar, mendengar lagu, nyanyian, cakap kotor dan menyakiti orang lain. 

Kesembilan: Beberapa kesalahan yang berlaku ketika hendak menuju ke Muzdalifah dan ketika berada di sana:

1. Kelam-kabut dan terlalu cepat ketika dalam perjalanan (ke Muzdalifah).

2. Duduk bermalam sebelum sampai di kawasan Muzdalifah.

3. Menunaikan solat Maghrib dan Isyak di dalam perjalanan sebelum sampai ke Muzdalifah.

4. Melewatkan solat Isyak daripada waktunya dengan alasan tidak sampai ke kawasan Muzdalifah, sehingga didapati sebahagian jemaah haji apabila terlewat disebabkan kesesakan kenderaan di dalam perjalanan, menyebabkan mereka terlewat tiba di Muzdalifah melainkan setelah berlalu separuh malam ataupun setelah hampir kepada waktu Subuh, maka mereka menunaikan solat Isyak lewat pada ketika itu, dan ini merupakan satu kesalahan besar. Sebenarnya apabila mereka mendapati bahawa waktu solat telah lewat, mereka boleh menunaikan solat di mana sahaja mereka berada ketika itu agar tidak terlepas solat Isyak di dalam waktunya.

5. Menunaikan solat Subuh sebelum masuk waktunya. Sebahagian jemaah haji –semoga Allah mengurniakan petunjuk buat mereka- tidak berhati-hati dengan waktu Subuh. Lalu apabila mereka mendengar suara azan daripada sebahagian jemaah haji, mereka terus segera menunaikan solat Subuh (tanpa memastikan waktunya sudah masuk atau tidak).

6. Keluar daripada kawasan Muzdalifah pada malam tersebut tanpa bermalam di situ.

7. Menghidupkan malam tersebut dengan banyak bersembang-sembang atau melakukan perkara-perkara yang haram.

8. Duduk kekal di dalam kawasan Muzdalifah sehingga selepas matahari telah terbit.

9. Meyakini kewajipan mengutip anak-anak batu daripada kawasan Muzdalifah.

Kesepuluh: Beberapa kesalahan yang terjadi ketika melontar jamrah:

Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah menerangkan hikmah daripada melontar jamrah dengan sabdanya:

((إنما جُعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكرالله لا لغيره))

((Sesungguhnya disyariatkan tawaf di Baitullah, sa'ie antara Safa dan Marwah serta melontar jamrah adalah semata-mata untuk menegakkan zikrullah, bukan kerana sebab-sebab lain.))([17])

Di antara kesilapan-kesilapan yang berlaku ketika melontar jamrah ialah:

1.  Membasuh batu-batu tersebut atau mewangikannya.

2. Menyangka bahawa tiang jamrah tersebut adalah syaitan, sangkaan ini adalah sangkaan yang salah kerana melontar jamrah adalah dalam rangka menegakkan zikrullah dan merealisasikan penghambaan. Hal ini menyebabkan beberapa kemudaratan antaranya:

- Seseorang itu akan datang melempar dengan penuh perasaan marah dan benci sehingga menyakiti orang lain.

- Seseorang itu akan lupa bahawa dia sedang beribadah dengan melontar jamrah sehingga dia menggantikan zikir yang telah disyariatkan dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Berpandukan sangkaan ini juga kita akan melihatnya lontaran-lontaran dengan batu yang besar ataupun kayu serta kasut.

3. Menyangka bahawa lontaran itu mestilah mengenai tiang jamrah, sedangkan sudah memadai kiranya batu itu memasuki lubang.

4. Mewakilkan orang lain untuk melontar sedangkan dia mampu untuk melakukannya.

5. Menyangka bahawa tidak boleh melontar kecuali dengan batu-batu dari Muzdalifah. Walhal sudah memadai dan sah dengan batu yang diambil daripada mana-mana tempat sekalipun.

6. Melontar tanpa mengikut urutan yang benar.

7. Melontar sebelum masanya.

8.  Melontar kurang daripada tujuh biji anak batu.

9.  Tidak berdoa selepas melontar jamrah pertama dan kedua.

10. Melontar dengan jumlah batu yang lebih daripada sepatutnya.

Kesebelas: Beberapa kesilapan dan kesalahan yang terjadi di Mina.

1. Tidak bermalam di Mina tanpa uzur syar'ie. Tidak berusaha mencari tempat bermalam di Mina sehingga dia beralasan tidak ada tempat bermalam lantas dia bermalam di Makkah atau di 'Aziziyah.([18])

2. Keluar daripada Mina sebelum tergelincir matahari pada hari kedua belas Zulhijjah.([19])

Akhirnya, saudaraku yang mulia, terdapat sebahagian jemaah haji malangnya tidak menggunakan perbelanjaan yang halal semasa menunaikan ibadah haji, lalu anda akan dapati mereka menggunakan hasil pendapatan yang haram, (bahkan RasulLah telah bersabda):

((إن الله تعالى طيِّبٌ لا يقبل إلا طيباً))

))Sesungguhnya Allah -Ta’ala- baik, tidak menerima (sebarang perkara) kecuali yang baik.((([20])

Sebahagian yang lain pula, apabila telah selesai melaksanakan haji, mereka membeli untuk keluarga mereka benda-benda yang haram seperti barangan nyanyian, lagu dan alat-alat  yang melalaikan, ini semua menafikan tanda kesyukuran kita kepada nikmat Allah –SubhanaHu wa Ta'ala-, apa yang dibimbangkan adalah kelakuan ini terjadi disebabkan haji mereka tidak diterima.

Bersungguh-sungguhlah –wahai saudaraku yang mulia- dengan menggunakan perbelanjaan yang halal untuk menunaikan haji, dan belilah untuk keluargamu dan anak-anakmu apa yang boleh memberikan manfaat kepada mereka seperti buku-buku yang baik dan kaset-kaset yang bermanfaat.


RISALAH KETIGA

 

Ketahuilah saudaraku yang mulia -semoga Allah menjaga anda semua daripada kejahatan dan dosa-, sesungguhnya syaitan selalu berusaha untuk menyesatkan kaum muslimin  dan menghiasi kejahatan untuk mereka. Allah –Ta'ala- telah berfirman:

 

(… Dan syaitan berkata: Sesungguhnya aku benar-benar akan mengambil daripada hamba-hambaMu bahagian yang sudah ditentukan.) [an-Nisa’: 118]

Firman Allah –SubhanaHu wa Ta'ala- lagi:

      

(Iblis menjawab: Kerana Engkau (Allah) telah menghukum aku sesat maka aku akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Kemudian akan aku datangi mereka dari hadapan dan belakang mereka dan sesungguhnya Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.) [al-A'raf: 16-17]

Allah –Ta'ala- juga telah berfirman -ketika Dia melarang hambaNya daripada mengikuti jejak langkah syaitan yang membawa manusia kepada kerosakan selangkah demi selangkah namun mereka tidak menyedarinya-:

         

(Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikutinya maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh agar kamu mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah bukan kerana kurnia Allah dan rahmatNya kepada kamu semua nescaya tiada seorang pun daripada kamu yang bersih (daripada perbuatan keji dan mungkar) selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.) [an-Nur: 21]

Perkara yang paling berbahaya yang sering dilakukan oleh syaitan adalah menjatuhkan manusia ke dalam kesyirikan kerana dia mengetahui bahawa Allah tidak akan mengampuni (dosa syirik) selama-lamanya. Allah telah berfirman:

 

(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi sesiapa yang dikehendakiNya.) [an-Nisa’: 48]

Ketahuilah saudaraku yang mulia bahawa syaitan tidak akan datang mengajak kita secara langsung ke arah perbuatan syirik, tetapi syaitan berusaha menghiasi perbuatan-perbuatan tersebut agar membawa kepada syirik.

Bermulanya kesyirikan terhadap kaum Nuh –'alaihi as-salam- adalah ketika mana hamba-hamba yang soleh daripada kalangan mereka meninggal dunia lalu syaitan menghasut mereka agar melukis gambar hamba-hamba yang soleh tersebut supaya apabila mereka melihat gambar-gambar tersebut, mereka segera teringatkan ilmu dan amalan soleh yang diamalkan seterusnya bersemangat ke arah berbuat demikian. Kemudian datang generasi seterusnya lalu syaitan berkata kepada mereka: “Sesungguhnya nenek moyang kalian melakukan hal tersebut (melukis gambar hamba-hamba yang soleh) semata-mata untuk meminta pertolongan apabila ditimpa musibah, dan meminta perlindungan kepada mereka apabila ditimpa kejahatan”. Demikianlah syaitan terus-menerus menghasut mereka untuk melakukan hal tersebut sehingga akhirnya mereka menyembah hamba-hamba yang soleh itu dan tidak lagi menyembah Allah.

Seringkali terjadi di kalangan masyarakat -disebabkan kejahilan mereka- perkara-perkara besar yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam lembah syirik, namun mereka tidak menyedarinya. Contohnya perkataan sebahagian manusia: “Ya Sayyid Hussin, ya Zainab, ya Badawi, ya Matbuli([21]) atau ya sayyid fulan, berikanlah aku pertolongan”, atau “aku berlindung kepadamu”, atau “sembuhkanlah penyakitku”, atau “kembalikanlah barangku yang hilang”, atau “berikanlah aku seorang anak” atau “bantulah aku terhadap musuh-musuhku dan terhadap orang yang menzalimiku”.

Lebih parah dari itu, perbuatan-perbuatan sebahagian manusia sujud di perkuburan atau menganggap solat di kubur adalah perbuatan yang mulia serta beranggapan bahawa menghadap ke arah kubur lebih utama daripada menghadap kiblat, bahkan menganggap bahawa tawaf di kubur lebih baik daripada tawaf di Ka'abah. Kesemuanya ini wahai saudara sudah amat jelas termasuk di dalam perkara-perkara yang syirik.

Semua ini -semoga Allah memelihara saudara- adalah hal-hal yang jelas merupakan syirik di dalam agama Allah. Bagaimana mungkin seorang yang berakal meminta perlindungan atau pertolongan kepada orang yang telah mati yang seandainya dia (si mati) memiliki kekuasaan terhadap dirinya, pasti dia tidak akan mati. Dan apakah wali atau orang soleh tersebut lebih agung daripada Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam-? Belum pernah ada satu makhluk pun yang berpijak di bumi dan berpayungkan langit lebih baik daripada baginda?! Allah telah berfirman:

  

(Katakanlah: Aku tidak berkuasa mendatangkan kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) mampu menolak kemudaratan kecuali apa yang dikehendaki Allah, dan sekiranya aku mengetahui perkara-perkara ghaib, tentulah aku memperbanyakkan kebaikan untukku dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi kaum yang beriman.) [al-A`raaf: 188]

Dan Allah juga telah berfirman:

    

(Katakanlah: Sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan sebarang kemudaratan kepada kamu semua bahkan tidak (jua) sebarang kemanfaatan. Katakanlah: Sesungguhnya tiada seorang pun yang dapat melindungiku daripada (azab) Allah dan tidak sekali-kali beroleh tempat perlindungan selain daripadaNya.) [al-Jin: 21-22]

Sekiranya Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- sendiri tidak dapat mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat daripada dirinya bahkan tidak ada yang dapat melindunginya daripada (azab) Allah, bagaimana pula ada orang lain yang meyakini terdapat pada diri seseorang hal tersebut (iaitu mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat) selepasnya (Rasulullah). Tidak sepatutnya bagi seorang muslim meyakini hal yang demikian. Allah –Ta'ala- telah berfirman:

  

(Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak (pula) memberi manfaat, dan mereka berkata: Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah.) [Yunus: 18]

 

Ini adalah perbuatan kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Maka layakkah seorang muslim mengikuti perbuatan musyrikin, lalu meminta syafaat daripada para wali atau orang soleh yang telah meninggal dunia?

Allah telah berfirman berkenaan kaum musyrikin yang beralasan bahawa mereka menyembah berhala-berhala itu hanyalah untuk membuatkan mereka semakin hampir kepada Allah:

      

(Dan mereka yang mengambil pelindung selain Allah telah berkata: Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan menghakimi di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang berdusta dan kafir.) [az-Zumar: 3]

Maka layakkah bagi seorang hamba yang beriman dengan kalam Allah memohon kepada selain daripadaNya, yang terdiri daripada kalangan para wali dan orang soleh dengan beralasan seperti mereka yang musyrik? Bahkan Allah telah menjelaskan kelemahan dan ketidakupayaan segala sesuatu yang diseru dan dipohon selain Allah.

Firman Allah –Ta'ala-:

     

(Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah mampu menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri.) [al-A`raaf: 197]

Jika Allah menyatakan bahawa mereka tidak mampu menolong kalian, bahkan mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri, apakah seorang muslim yang berakal mempercayai bahawa mereka dapat memberikan pertolongan (sebagaimana Allah memberikan pertolongan)? Siapa yang menyatakan hal tersebut maka sesungguhnya dia telah mendustakan Allah, dan barangsiapa yang mendustakan Allah maka ia telah menjadi kafir meskipun dia melaksanakan solat, berpuasa dan mengaku bahawa dirinya adalah seorang muslim. 

Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- yang merupakan penghulu segala rasul bahkan yang berhak memberikan syafaat pada hari kiamat ketika seluruh manusia berada di bawah panji-panjinya disebabkan kedudukan dan martabat baginda yang agung juga tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap kerabat baginda, sebagaimana perkataan baginda ketika berada di bukit Safa, di dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu 'Abbas dan Abu Hurairah –radhiyalLahu 'anhuma-: ((Bahawa ketika Allah menurunkan ayat:

 

(Dan berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.) [as-Syu'ara': 214]

Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- lalu berdiri dan berkata: Wahai sekalian kaum Quraisy! Berkorbanlah dengan diri kalian kerana aku tidak dapat menolong kalian daripada kemudaratan jika Allah menghendakinya. Wahai Bani 'Abdi Manaf! Aku tidak dapat menolong kalian daripada kemudaratan jika Allah menghendakinya. Wahai Safiyyah ibu saudara Rasulullah! Aku tidak dapat menolongmu daripada kemudaratan jika Allah menghendakinya. Wahai 'Abbas ibn 'Abd al-Muttalib! Aku tidak dapat menolongmu daripada kemudaratan jika Allah menghendakinya. Wahai Fatimah binti Muhammad! Mintalah dariku apa yang kumiliki, namun aku tidak dapat menolongmu daripada kemudaratan jika Allah menghendakinya.))([22])

Kalaulah Rasulullah sendiri tidak dapat menolong pakcik, makcik dan puteri baginda, maka bagaimana baginda dapat menolong orang lain? Ingatlah perkara ini wahai saudaraku!

Bahkan ketika Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- ingin meminta diampunkan bapa saudaranya iaitu Abu Talib -kerana dia telah membantu dan menolong baginda-, Allah –'Azza wa Jalla- lantas melarang baginda (daripada perbuatan tersebut). Allah telah berfirman:

    

(Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi dan orang yang beriman meminta ampun (kepada Allah) untuk orang yang musyrik, walaupun orang yang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah nyata bagi mereka bahawa orang yang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahim.) [at-Taubah: 113]

Allah –Ta'ala- berfirman lagi:

  

(Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakiNya dan Allah lebih mengetahui orang yang mendapat petunjuk.) [al-Qasas: 56]

Maka janganlah anda terpedaya -wahai saudaraku- di atas perbuatan orang yang jahil dengan berdoa kepada selain Allah.



(Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati.) [al-Furqan: 58]

Maka janganlah anda berdoa kecuali kepada Allah dan janganlah anda memohon perlindungan kecuali kepada Allah dan janganlah meminta pertolongan kecuali kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah lebih hampir kepada anda daripada segala sesuatu, Allah –Ta'ala- telah berfirman:

   

(Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahawa Aku (Allah) amat dekat. Aku memperkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaKu.) [al-Baqarah: 186]

Ambillah wahai saudara yang mulia -semoga Allah menjagamu- wasiat Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- kepada saudara sepupunya Abdullah ibn Abbas –radhiyalLahu 'anhuma- ketika baginda berkata kepadanya: ((Apabila engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah dan apabila engkau meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah sekiranya seluruh umat berhimpun untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu nescaya mereka tidak akan dapat memberikanmu manfaat kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan untukmu, dan sekiranya mereka berkumpul untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu nescaya mereka tidak akan mampu kecuali jika Allah telah menetapkannya bagimu, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran suhuf.))([23])

Masih adakah hujah bagi seseorang setelah mengetahui hadis ini wahai saudaraku yang mulia? Dan adakah dapat diterima kata-kata seseorang sekiranya (kata-kata itu) bertentangan dengan perkataan Allah dan RasulNya?

Saudara yang mulia -semoga Allah menghindarkanmu daripada segala keburukan-, di sana ada beberapa doa yang agung yang pernah diajarkan oleh Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- kepada para sahabatnya dan doa-doa tersebut adalah doa yang bermanfaat dan amat penting bagi anda untuk mempelajarinya, menghafalnya serta mengamalkannya. Di antara doa-doa tersebut adalah:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأعْدَاءِ))

((Ya Allah! Aku berlindung kepadaMu daripada cubaan yang berat, kesengsaraan yang menimpa dan daripada takdir yang buruk serta daripada kegembiraan musuh di atas musibah yang menimpa.))

((اللهُمَّ أصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمِةُ أمْري وَأصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأصْلِحْ لِيْ آخِرَتِي الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ))

((Ya Allah! Elokkanlah agamaku yang mana ia merupakan sandaran dalam urusanku, dan elokkanlah (kehidupan) duniaku yang di dalamnya aku hidup, dan elokkanlah akhiratku yang kepadanya aku kembali, dan jadikanlah kehidupan ini tambahan bagiku dalam setiap kebaikan dan jadikanlah kematianku sebagai tempat istirehatku daripada segala keburukan.))

((اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْراً))

((Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon daripadaMu seluruh kebaikan sama ada yang segera mahupun yang dilewatkan, sama ada yang aku ketahui ataupun tidak, dan aku berlindung kepadaMu daripada segala keburukan, baik yang segera mahupun yang dilewatkan, sama ada yang aku ketahui ataupun tidak. Ya Allah! Aku memohon daripadaMu kebaikan-kebaikan yang diminta oleh NabiMu daripadaMu dan aku berlindung kepadaMu daripada segala keburukan yang sentiasa Nabi berlindung kepadaMu daripadanya. Ya Allah! Aku memohon daripadaMu syurga itu dan setiap perkara yang mendekatkanku kepadanya sama ada ia adalah perkataan ataupun perbuatan, dan aku berlindung kepadaMu daripada neraka dan hal-hal yang mendekatkanku kepadanya sama ada ia adalah perkataan mahupun perbuatan dan aku memohon kepadaMu agar Engkau menjadikan seluruh takdir yang telah Engkau tetapkan bagiku hanyalah kebaikan semata-mata.))

((اللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ بِالإِسْلامِ قَائِماً، وَبِالإِسْلامِ قَاعِداً، وَاحْفَظْنَيْ بِالإِسْلامِ رَاقِداً، وَلا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَلا حَاسِداً، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ كُلَّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ))

((Ya Allah! Jagalah aku dengan Islam dalam keadaan berdiri dan jagalah aku dengan Islam dalam keadaan duduk dan jagalah aku dengan Islam dalam keadaan berbaring dan janganlah Engkau jadikan kesusahanku kegembiraan bagi musuhku ataupun orang yang dengki kepadaku. Ya Allah! Aku memohon daripadaMu seluruh kebaikan yang khazanahnya ada di dalam tanganMu dan aku berlindung kepadaMu daripada seluruh keburukan yang khazanahnya ada di dalam tanganMu.))

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوبِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ))

((Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu ya Allah bahawa Engkaulah Yang Satu, Yang Tunggal, tempat bergantung segala sesuatu, Yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara denganMu, (aku memohon) agar Engkau mengampuni dosa-dosaku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.))

((اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيْكَ لَكَ، الْمَنَّانُ، يَا بَدِيْعَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ))

))Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon kepadaMu bahawa bagiMu segala puji-pujian, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Engkau, tiada sekutu bagiMu, yang Maha Memberi, wahai Pencipta langit dan bumi, wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Berdiri dengan sendiri, sesungguhnya aku memohon daripadaMu syurga dan berlindung kepadaMu daripada neraka.))

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ))

((Ya Allah! Aku berlindung kepadaMu daripada hilangnya nikmat dariMu dan berubahnya sejahtera (dari) Mu serta balasan yang tiba-tiba dan (daripada) segala kemurkaanMu.))

Dan apabila anda ditimpa dukacita dan kesusahan, maka katakanlah seperti apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam- kepada anda:

((لا إِلَهَ إِلا اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لا إِلَهَ إلا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ))

((Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah Yang Maha Agung dan Maha Lembut, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah Tuhan arasy yang agung, tiada sembahan (yang berhak) selain Allah Tuhan langit dan Tuhan bumi serta Tuhan arasy yang mulia.))

((يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ فَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ))

((Wahai Yang Maha Hidup dan Yang Berdiri dengan sendiri, dengan rahmatMu aku meminta, maka perbaikanlah urusanku seluruhnya dan janganlah Engkau tinggalkan aku walaupun sekelip mata.))

((لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ))

((Tidak ada sembahan (yang berhak) selain Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.))

((اللَّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ  قَضَائُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ: أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلاءَ حُزْنِيْ، وَذَهَابَ هَمِّيْ))

((Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak daripada hambaMu yang lelaki dan perempuan, ubun-ubunku di tanganMu, berjalan padaku hukumMu, adil padaku ketentuan-ketentuanMu, aku memohon kepadaMu dengan seluruh namaMu yang Kau namai dengannya, atau yang Engkau turunkan di dalam kitabMu, atau yang Engkau ajarkan pada seseorang daripada makhluk-makhlukMu, atau yang hanya Engkau mengetahuinya di dalam ilmu ghaib yang ada padaMu, agar Engkau menjadikan al-Quran ketenangan hatiku, cahaya dadaku, pelepas kesedihanku, dan pengusir kesusahanku.))

((اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ، اللَّهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ))

((Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon daripadaMu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah! Sesungguhnya aku memohon daripadaMu kemaafan dan kesejahteraan di dalam agama dan duniaku, keluarga dan hartaku. Ya Allah! Tutuplah auratku dan berikanlah keamanan kepada mereka yang aku pimpin. Ya Allah! Peliharalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku dan kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung kepadaMu daripada serangan yang datang dari bawahku sedangkan aku tidak mengetahuinya.))


RISALAH KEEMPAT

Saudaraku, anda telah bersaksi bahawa nabi kita dan kekasih kita Nabi Muhammad –sallalLahu 'alaihi wa sallam- adalah hamba Allah dan RasulNya, sebaik-baik ciptaanNya dan pemegang amanah wahyuNya. Allah mengutusnya sebagai rahmat untuk seluruh alam dan dijadikannya pemimpin bagi orang yang bertaqwa serta hujah ke atas seluruh ciptaanNya, baginda telah menyampaikan risalah dan menunaikan amanah, menasihati umat dan telah meninggalkan kita di atas hujah yang jelas di mana malamnya (begitu jelas) bagaikan siang, tidak menyimpang daripada jalannya kecuali orang yang binasa, dengannya Allah memberikan petunjuk daripada kesesatan dan dengannya Allah membukakan mata daripada kebutaan. Allah telah mengangkat darjat baginda dan melapangkan dadanya serta melepaskan daripadanya kesalahan-kesalahannya bahkan merendah serta menghina orang yang menyelisihi perintahnya.

Mudah-mudahan selawat dan keselamatan serta keberkatan daripada Allah selalu tercurah kepadanya, kepada ahli keluarganya dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, begitu juga kepada mereka yang berdakwah dengan dakwahnya, mengikuti sunnahnya, menjejaki kesan-kesannya dan berjalan di atas jalannya serta manhajnya sehingga hari akhirat.

Allah telah mewajibkan kepada hamba-hambaNya untuk mentaati Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam-, mencintainya, menghormatinya dan memberikan kepadanya hak-haknya. Justeru itu, apakah kewajipan kita –wahai saudara- kepada Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam-? Sesungguhnya hak-hak baginda amat besar ke atas kita, di antaranya:

1. Memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Baginda –sallalLahu 'alaihi wa sallam-, firman Allah –Ta'ala-:

     

(Sesungguhnya Allah dan para malaikatNya berselawat ke atas nabi, wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.) [al-Ahzab: 56]

Dan bersabda Rasulullah –sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((من صلَّى عليَّ صلاة واحدة صلَّى الله عليه بها عشراً))

((Barangsiapa yang berselawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya dengan sepuluh selawat.)) ([24])

Dan ketahuilah saudaraku bahawa sebaik-baik selawat ke atas Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- adalah berselawat dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- kepada para sahabatnya sebagaimana yang telah disebutkan di dalam kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim daripada kalam Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- kepada para sahabatnya: ((Katakanlah:

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ))

Ya Allah! Kurniakanlah selawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau berselawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha mulia, dan berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau berkati Ibrahim dan keluarganya, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.))([25])

2. Mencintai Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- dengan kecintaan yang benar-benar tertanam di dalam hati dan mendahulukan kecintaan tersebut daripada yang lain (di antara makhluk). Bersabda Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((لا يؤمنُ أحدُكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين))

((Tidak beriman salah seorang dari kamu sehingga dia mencintaiku melebihi kecintaan kepada anaknya, bapanya dan seluruh manusia.))([26])

Di antara tanda-tanda dan kelaziman yang menunjukkan kecintaan kepada Nabi adalah dengan mengikutnya, beradab dengan adab-adabnya, mendahulukan perintahnya mendahului redha sesiapapun daripada manusia dan menahan diri daripada perkara-perkara yang dilarangnya.

3. Mentaatinya setiap perintahnya, membenarkan setiap apa yang telah dikhabarkan dan menjauhi seluruh larangannya. Allah telah berfirman:

  

(Apa-apa yang Rasul datangkan kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah …) [al-Hasyr: 7]

Dan Allah berfiman lagi:

   

(Katakanlah [wahai Muhammad]: Jika kamu [benar-benar] mencintai Allah, ikutilah aku [Muhammad], nescaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.) [Ali-Imran: 31]

Allah juga berfirman:

  

(Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari akhirat dan dia banyak berzikir kepada Allah.) [al-Ahzab: 21]

4. Kewajipan berhukum dengan sunnahnya dan meredhai hukum yang ditetapkannya dan tidak membantah apa-apa yang diputuskannya, Allah –Ta'ala- berfirman:

       

)Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sebaik-baik penerimaan.) [an-Nisa’: 65]

5. Janganlah kita menyembah Allah kecuali dengan cara-cara yang telah disyariatkan dan diperintahkan oleh Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-, bukan dengan pandangan akal, hawa nafsu dan apa-apa yang sesuai dengan kehendak kita, dan tidak pula dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita terima daripada bapa-bapa kita serta nenek moyang kita, tetapi haruslah dengan cara yang benar datangnya daripada Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- kerana dia adalah penyampai risalah daripada Tuhannya, sesungguhnya dia telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah, menasihati umat, maka tidak ada kebaikan kecuali kita ditunjukkan kepadanya dan tidak ada keburukan kecuali kita telah diberi peringatan, kita menjadikan ibu bapa kita sebagai tebusan baginda, selawat dan salam tercurah kepada baginda, Allah telah menyempurnakan nikmat dengan Nabi Muhammad -sallalLahu 'alaihi wa sallam- dan menyempurnakan agama ini, maka tidak ada kebaikan kecuali dengan apa yang telah disyariatkannya. Allah –Ta'ala- telah berfirman:

  

(Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Ku redhai Islam itu sebagai agamamu.) [al-Maidah: 3]


RISALAH KELIMA

Tahukah anda jemaah haji sekalian -semoga Allah memuliakan anda dengan ketaatan kepadaNya- bahawa di antara kewajipan-kewajipan yang paling penting untuk diperhatikan oleh umat ketika ini di dalam lautan peristiwa yang menimpa umat ini dan di dalam gelombang berkumpulnya seluruh manusia untuk memerangi umat ini serta di dalam suasana permusuhan yang terbuka dan terang-terangan dari seluruh kaum kafir adalah kewajipan ke arah kepentingan umat Islam untuk memperhatikan dan mementingkan masalah akidah dengan memberikan perhatian yang besar untuk membetulkannya, melakukan penyaringan dan pembersihan terhadapnya kerana sesungguhnya akidah yang lurus akan memberikan kepada umat ini keistimewaan berbanding umat-umat yang lain dan mencegah mereka daripada kecenderungan serta keterlibatan bersama kaum-kaum yang kufur sebagaimana yang telah direncanakan dan diinginkan oleh kaum-kaum yang kafir tersebut. Akidah juga akan menyatukan kalimat umat, mengalihkan permusuhan kepada musuhnya yang selalu mengintainya dan memberikan pandangan yang tepat tentang rencana-rencana serta keinginan musuh-musuhnya. Ringkasnya, akidah ini akan memberikan keistimewaan kepada umat ini berbanding seluruh umat yang lain.

Di antara perkara-perkara akidah yang paling penting -yang akan menjaga tabiat umat ini dan mencegah daripada kecenderungan kepada umat yang kafir serta menjadikannya berada di dalam kesatuan dan ikatan yang kuat- adalah masalah al-wala' (kesetiaan yang penuh kepada Allah dan RasulNya) dan al-bara' (berlepas diri daripada kaum-kaum yang kafir), bahkan musuh-musuh Islam sangat berkeinginan untuk menghapus akidah wala' dan bara' ini daripada kehidupan kaum muslimin sehingga mereka berusaha dengan pelbagai cara di dalam hal ini. Tetapi dapatkah mereka mewujudkan keinginan tersebut? Sedangkan Allah mewajibkan kepada seluruh muslimin untuk berlindung kepada Allah daripada jalan orang Yahudi dan Nasrani sekurang-kurangnya tujuh belas kali sehari semalam, Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))

))Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah.)) ([27])

Maka apakah anda menyangka bahawa dengan mengubah pendirian kaum muslimin secara paksa akan melenyapkan akidah mereka tersebut (wala' dan bara)? Sementara mereka sentiasa membaca (ayat ini) pada waktu siang dan malam:

 

     

(Tunjukilah kami jalan yang lurus, (iaitu) jalan orang yang Kau beri nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang yang Kau murkai, dan bukan pula (jalan) orang yang sesat.) [al-Fatihah: 6-7]

Maksud bukan jalan orang yang Kau murkai ialah kaum Yahudi, di mana mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak beramal dengannya, dan bukan pula jalan orang yang sesat ialah kaum Nasrani yang menyembah Allah dengan kejahilan dan kesesatan.

Sesungguhnya ayat-ayat al-Quran yang ada pada tangan setiap muslim memberi peringatan kepada kaum muslimin daripada cenderung, percaya atau membenarkan orang kafir apatah lagi untuk mengikat tali persahabatan dengan mereka tanpa mengira apa sahaja bentuk kekufuran mereka. Bahkan al-Quran telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya tauhid ibadah, kesetiaan dan permusuhan (dengan orang kafir) daripada segenap segi agar umat ini memiliki identiti yang jelas dan menjadi seperti jasad yang satu dalam seluruh amalan dan keadaannya. Sesungguhnya kepercayaan kepada kaum kafir, pembenaran terhadap berita-berita yang mereka sampaikan, begitu juga kepercayaan terhadap janji-janji dan perkataan mereka telah hilang serta lenyap daripada kehidupan masyarakat muslim lampau. Oleh kerana itu setiap kali akidah wala' dan bara' ini  lemah, hilang atau tidak diketahui kaum muslimin, maka pada saat itu mereka akan cenderung untuk mengikuti jejak musuh-musuh mereka, lalu mereka pun (iaitu kaum kafir) akan mendatangkan kepada kaum muslimin azab yang keji serta mencarik kehormatan kaum muslimin. Justeru itu, telah menjadi kewajipan kepada para ulama' untuk mencegah daripada terjadinya hal tersebut dengan memperbanyakkan pengajian dan penjelasan-penjelasan dan hal-hal yang berikut akan memperjelaskan lagi masalah yang dipaparkan di atas:

1. Sesungguhnya setiap muslim telah membaca di dalam Kitab Allah (al-Quran) bahawa sikap kaum kafir terhadap kaum muslimin itu tidak akan keluar daripada dua perkara: Sama ada membunuh kaum muslimin dengan cara yang sangat kejam atau dengan memurtadkannya daripada agamanya. Firman Allah –Ta'ala-:

  

(Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu pasti mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksa kamu kembali kepada agama mereka dan demikian nescaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya [jika kamu menuruti].) [al-Kahfi: 20]

2. Seorang muslim yang berwawasan sentiasa mengetahui bahawa orang kafir akan sering memerangi, menyakiti, dan mengganggu kita sekalipun berbeza-beza senjata, strategi dan tipu helah. Tidak akan tenang pemikiran mereka sehingga mereka memurtadkan kita daripada agama yang kita anuti ini jika mereka mampu. Allah berfirman:

           

(… Dan mereka akan berterusan memerangi kamu sehinggalah kamu keluar daripada agamamu seandainya mereka mampu. Barangsiapa di kalangan kamu yang murtad daripada agamanya lalu dia mati, maka matilah dia di dalam kekafiran, bahkan merekalah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat serta mereka itulah penghuni neraka lalu mereka kekal di dalamnya.) [al-Baqarah: 217]

3. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani, bagaimana sekalipun anda beralah kepada mereka, atau anda berusaha untuk menyenangkan hati mereka dengan melepaskan hak-hak anda, atau anda redha dengan kehinaan dan kerendahan (kerana menurut mereka), atau anda mematuhi mereka dalam setiap apa yang mereka inginkan, maka mereka tetap tidak akan senang kepada anda sehinggalah anda mengikut agama mereka dan meninggalkan agama anda, akidah serta saudara-saudara seagama anda. Firman Allah:

 

(Yahudi dan Nasrani tidak akan redha sama sekali kepada kamu sehinggalah kamu mengikuti agama mereka.) [al-Baqarah: 120]

4. Sekalipun mereka menampakkan kepada kita kasih-sayang, persahabatan dan perhatian yang besar terhadap hak kita, sesungguhnya ia hanyalah di atas lidah mereka sahaja. Adapun keadaan dan hati mereka, ia tetap akan berada dalam kebencian dan permusuhan. Allah berfirman:

   

(… Mereka menyenangkan hati kamu dengan mulut mereka sedangkan hati mereka menafikannya dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasiq [tidak mematuhi perjanjian].) [at-Taubah: 8]

5. Sesungguhnya mereka sentiasa bersungguh-sungguh untuk mendatangkan kemudaratan kepada kita. Apabila kita ditimpa dengan kemudaratan dan musibah, maka itulah puncak kegembiraan mereka. Orang yang memerhatikan keadaan mereka akan mengetahui hal ini dengan lebih jelas daripada apa yang lahir daripada mulut-mulut mereka, yang disebut oleh keterangan-keterangan mereka bahkan apa yang tersembunyi di dalam dada mereka lebih dahsyat.

Allah –Ta'ala- telah berfirman:

       

(Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan kamu selain daripada kaummu (orang yang beriman) kerana orang kafir tidak akan berhenti mendatangkan kemudaratan kepadamu bahkan mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian daripada mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu lebih besar, sesungguhnya telah Kami terangkan kepada kamu ayat-ayat Kami jika kamu memahami.) [Ali-Imran: 118]

خبالا” bererti kerosakan, iaitu mereka tidak akan berhenti merosakkan kalian.

Allah berfirman lagi:

  

(Jika kamu beroleh kebaikan, nescaya mereka akan bersedih hati tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka akan bergembira, jika kamu bersabar dan bertaqwa, nescaya tipu helah mereka tidak memudaratkan kamu sedikit pun, sesungguhnya Allah mengetahui semua yang kamu kerjakan.) [Ali-Imran: 120]

Allah juga mengkhabarkan bahawa apabila mereka kembali berkumpul dengan kelompok mereka, maka mereka akan memperlihatkan bentuk-bentuk kemarahan dan kedengkian yang paling hebat terhadap kita:

)… Dan apabila mereka menyendiri, mereka akan menggigit hujung jari-jari mereka lantaran kemarahan bercampur kebencian terhadap kamu.) [Ali-Imran: 119]

Telah diketahui sesungguhnya manusia apabila ditimpa kemarahan, dia akan menggigit jarinya, namun mereka ini (kaum kafir) akan menggigit kesemua jari-jari mereka sebagai tanda kemarahan dan kebencian yang amat dahsyat terhadap kita.

6. Sesungguhnya dengan beralasankan khuatir terhadap keselamatan keluarga dan anak-anak sehingga menyebabkan kita memberikan ketaatan dan sokongan terhadap orang kafir, ia tidak dapat diterima bahkan tidak dapat memberi pelepasan, Allah berfirman:

  

(Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh aku (Allah) dan musuh kamu sebagai pelindung lalu kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita kaum muslimin) disebabkan sifat kasih-sayang (di antara kamu dan mereka) …) [al-Mumtahanah: 1]

Kemudian Allah menyebut berkenaan kesamaran mereka yang menjadikan harta dan anak-anak sebagai alasan. Firman Allah:

  

(Kerabat-kerabat kamu dan anak-anak kamu tidak mampu memberi manfaat kepadamu (pada hari akhirat), lalu pada hari kiamat nanti Dia akan memisahkan di antara kamu semua, Allah Maha Melihat apa yang telah kamu lakukan.) [al-Mumtahanah: 3]

7. Sekalipun wujud perselisihan, peperangan dan kebencian di kalangan orang kafir, namun mereka akan bersatu padu apabila orang yang memusuhi dan memerangi mereka adalah umat Islam. Maka dalam hal ini mereka akan bersatu dan saling tolong-menolong. Ketahuilah apabila orang Islam tidak bersatu dan tidak bantu-membantu sesama mereka, akan terjadilah kerosakan dan fitnah yang sangat besar. Allah berfirman:

   

(Adapun orang kafir, mereka saling tolong-menolong antara satu sama lain, jika kamu (muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah nescaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerosakan yang besar.) [al-Anfal: 73]

8. Telah berkata Huzaifah –radhiyalLahu 'anhu-: "Hendaklah setiap seorang daripada kamu (muslim) sentiasa merasa takut daripada menjadi seorang Yahudi atau Nasrani dalam keadaan dia tidak menyedarinya berdasarkan kepada ayat ini: 

    

)Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai penolong  kamu, kerana sebahagian mereka saling tolong-menolong di antara satu sama lain, barangsiapa di antara kamu yang mengambil mereka sebagai penolong, maka sesungguhnya dia termasuk daripada kalangan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk terhadap kaum yang zalim.) [al-Maidah: 51]

Bahkan Allah –Ta'ala- melarang kita memberikan ketaatan dan kepatuhan terhadap bapa-bapa dan saudara-saudara sendiri sebagai pemimpin jika mereka terdiri daripada kalangan orang kafir, apatah lagi kepada yang lain daripada mereka yang tiada pertalian darah? Allah berfirman:

      

(Wahai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa kamu dan saudara-saudara kamu sebagai pelindung kamu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan dan barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pelindung, maka mereka itulah orang yang zalim.) [at-Taubah: 23]

Allah juga melarang kita daripada memberikan kasih-sayang terhadap orang kafir sekalipun mereka itu bapa kita sendiri atau anak atau saudara kita. Firman Allah –Ta'ala-:

     

(Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih-sayang dengan orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun mereka itu adalah bapa, anak, saudara atau keluarga mereka, maka mereka itulah orang yang Allah tanamkan keimanan di dalam hati mereka dan (Allah) berikan kekuatan kepada mereka dengan pertolongan yang datang daripadaNya …) [al-Mujadalah: 22]

Ketahuilah saudara yang mulia, bahawa di antara tanda-tanda kepatuhan dan ketaatan serta cinta terhadap orang kafir telah disebutkan oleh sebahagian ulama' seperti berikut:

 1.      Menyerupai mereka sama ada dari segi tingkah-laku, pakaian atau selainnya. Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((مَنْ تَشَبَّهَ بقوم فهو منهم))

((Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk daripada kalangan mereka.))([28])

 1.      Membantu dan menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin. Hal ini merupakan salah satu dari perkara-perkara yang membatalkan Islam dan salah satu penyebab kepada murtad.
 2.      Menolong atau membantu mereka mendapatkan tempat dan kedudukan yang dengannya dapat diketahui rahsia kaum muslimin, demikian juga dengan menjadikan mereka sebagai penasihat atau pembantu.
 3.      Turut meraikan detik-detik gembira dan hari perayaan mereka atau membantu mereka dalam menyelenggarakannya atau memberikan ucapan tahniah dan selamat dalam acara-acara tersebut.([29])

 

 


RISALAH KEENAM

Wahai saudaraku -semoga Allah memelihara dan menjaga anda daripada setiap kejahatan-, berikanlah perhatian terhadap penjelasan mengenai rukun Islam yang terbesar selepas dua kalimah syahadah iaitu Solat. Ia merupakan wasiat terakhir Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam- sebelum wafat baginda. Sabda Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((الصلاةَ الصلاةَ))

(([Jagalah] solat! [Jagalah] solat!))([30])

Sesungguhnya sebahagian umat Islam telah meremehkan kewajipan solat sama ada mereka tidak mengetahui kewajipannya atau pun mereka mengambil ringan dan malas melakukannya. Ada juga yang menunaikannya pada akhir waktu. Ada juga yang tidak menunaikannya secara berjemaah tanpa ada uzur. Ada juga yang tidak menunaikannya sama sekali. Orang yang sebegini berada dalam keadaan yang amat bahaya kerana solat merupakan tiang agama Islam dan ia merupakan pemisah di antara keIslaman dan kekufuran seseorang. Firman Allah -Ta’ala-:

   

(Maka sekiranya mereka bertaubat dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka mereka merupakan saudara-saudaramu dalam agama.) [at-Taubah: 11]

Ayat ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan solat, maka dia bukan saudara bagi kita (saudara seagama).

Sabda Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تركُ الصلاة))

((Sesungguhnya di antara seorang lelaki dengan syirik dan kufur ialah meninggalkan solat.))([31])

Diriwayatkan daripada Buraidah ibn Husaib bahawa beliau berkata: ((Aku mendengar Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((العهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاةُ فمن تركها فقد كفر))

Perjanjian di antara kita dan mereka adalah solat. Sesiapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya dia telah kafir.))([32])

Diriwayatkan juga daripada Abdullah ibn Syaqiq bahawa beliau berkata: ((Para sahabat Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam- tidak melihat suatu amalan pun apabila seseorang meninggalkannya maka dia telah menjadi kafir melainkan solat.))([33])

Saudaraku yang mulia, sesungguhnya meninggalkan solat akan menyebabkan beberapa kesan yang sangat berbahaya, di antaranya:

 1.      Orang yang meninggalkan solat akan menyebabkannya hilang hak kewaliannya (kekuasaannya) terhadap anak-anak dan isterinya.
 2.      Dia tidak mewarisi daripada keluarganya bahkan tidak diwarisi (daripadanya).
 3.      Diharamkan baginya untuk memasuki Makkah kerana Allah –Ta'ala- telah berfirman:

 

(Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjid al-Haram selepas tahun ini.) [at-Taubah: 28]

 1.      Tidak boleh makan daripada sembelihannya.
 2.      Tidak boleh disembahyangkan jika dia mati dan tidak boleh meminta ampun untuknya.
 3.      Tidak boleh dikuburkan di tanah perkuburan Islam.

Saudaraku yang mulia -semoga Allah memelihara dan menjaga anda- Ketahuilah bahawa wajib bagi anda untuk menunaikan solat secara berjemaah pada waktunya dan tidak dibolehkan bagi anda untuk menunaikan solat di rumah tanpa ada uzur tertentu seperti takut atau sakit. Allah –Ta'ala- berfirman:

 

(Maka ruku’lah bersama orang yang ruku’) [Al-Baqarah: 43]

Sesungguhnya Allah –Ta'ala- telah mewajibkan solat berjemaah sehingga di dalam peperangan, ketika berhadapan dengan musuh. Jika seseorang diberikan uzur untuk meninggalkan solat berjemaah, maka orang yang berhadapan dengan musuh akan diizinkan untuk mendirikannya secara sendiri. Namun begitu, Allah telah mewajibkan bagi mereka untuk menunaikannya secara berjemaah sebagaimana firmanNya:

  

(Dan apabila kamu berada bersama mereka lalu kamu hendak mendirikan solat bersama-sama mereka, maka hendaklah sekumpulan daripada mereka berdiri (menunaikan solat) bersamamu. Kemudian apabila mereka (yang solat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat) maka hendaklah mereka pindah daripada belakangmu (untuk berhadapan dengan musuh), dan hendaklah datang kumpulan yang kedua yang belum mendirikan solat, lalu solatlah mereka bersamamu di samping mereka bersiap sedia serta menyandang senjata …) [an-Nisa’: 102]

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah –radhiyalLahu 'anhu- bahawa beliau berkata: Sabda Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

 

((لقد هممتُ أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذِّن لها ثم آمر رجلا فيؤمَّ الناسَ ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم))

((Sesungguhnya aku bercita-cita supaya diserukan azan dan didirikan solat, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami solat, kemudian aku dan beberapa orang yang membawa kayu api pergi kepada kaum yang tidak menghadiri solat berjemaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka.))([34])

Imam Muslim meriwayatkan pula daripada Abdullah ibn Mas’ud –radhiyalLahu 'anhu- bahawa beliau berkata:

((لقد رأيتنُاَ وما يتخلَّف عن الصلاة إلا منافقٌ قد عُلم نفاقه، أو مريض، وإن كان المريض ليمشي بين رجُلين حتى يأتيَ الصلاةَ))

((Dan aku telah saksikan bahawa tiada seorang pun di antara kami yang meninggalkan solat berjemaah melainkan orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit. Bahkan orang yang sakit berjalan dengan dipapah oleh dua orang supaya dia dapat menghadiri solat berjemaah.))([35])

Di dalam Sahih Muslim juga disebut bahawa beliau berkata:

((من سرَّه أن يلقى اللهَ غدا مسلِماً فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سننَ الهدى، وإنهنَّ مِن سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخَلِّفُ في بيته لتركتم سنةَ نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيُحسن الطهورَ، ثم يعْمِدُ إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنةً ويرفعُه بها درجة ويحُطُّ عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافِقٌ معلومُ النفاق، ولقد كان الرجل يؤتَى به يُهادَى بين الرَجُلين حتى يقامَ في الصفِّ))

((Sesiapa yang suka bertemu Allah esok (hari kiamat) dalam keadaan Islam maka hendaklah dia menjaga solat-solat ini ketika dia diseru untuk melaksanakannya secara berjemaah, kerana sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kamu jalan-jalan petunjuk dan kebenaran. Dan sesungguhnya solat-solat yang dilaksanakan secara berjemaah merupakan jalan-jalan petunjuk dan kebenaran. Jika kamu melaksanakan solat di rumah-rumah kamu sebagaimana orang ini (yang meninggalkan solat berjemaah dan menunaikannya di rumah), maka kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu. Jika kamu meninggalkan sunnah nabi kamu maka kamu akan sesat. Tiada seorang lelaki yang berwudhu’ dan memperbaiki wudhu’nya, kemudian dia menuju ke masjid melainkan Allah menetapkan bagi setiap langkahnya satu kebaikan dan Allah mengangkatnya dengan satu darjat serta Allah hapuskan baginya satu kesalahan. Dan sesungguhnya aku menyaksikan bahawa tiada seorang pun di antara kami yang meninggalkannya melainkan orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Dan sesungguhnya seorang lelaki didatangkan dengan dipapah oleh dua orang lelaki supaya dia dapat berdiri di dalam saf.))([36])

Begitu juga di dalam Sahih Muslim daripada hadis Abu Hurairah –radhiyalLahu 'anhu- bahawa beliau berkata:

((أتى النبي رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلازمني إلى المسجد  فهل لي رخصة أن أصليَ في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداءَ بالصلاة؟ قال: نعم قال: فأجبْ))

((Seorang lelaki buta datang kepada Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam-. Kemudian dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai sesiapa yang dapat menghantarku ke masjid. Adakah aku diberi keringanan untuk solat di rumahku?" Maka Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bertanya kepadanya: "Adakah kamu mendengar azan?", dia menjawab: "Ya". Baginda -sallalLahu 'alaihi wa sallam- kemudian bersabda: "Penuhilah seruan azan itu".))([37])

Saudaraku yang mulia, perhatikanlah hadis ini! Meskipun Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam- sangat sayang dan kasih terhadap umatnya namun baginda tidak memberikan keringanan kepada orang buta itu. Cukuplah ini sebagai dalil wajibnya menunaikan solat secara berjemaah.

Wahai saudaraku yang mulia, maka wajib bagi anda untuk mengambil berat tentang perkara ini dan bersegera melaksanakannya serta saling berwasiat untuk melakukannya bersama anak-anak, keluarga, jiran serta seluruh kaum muslimin dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan RasulNya, di samping itu perlu ditinggalkan segala larangan Allah dan RasulNya serta menjauhkan diri daripada menyerupai orang munafik.

Semoga Allah memberikan taufikNya kepada kita semua dalam melaksanakan apa yang dicintai dan diredhaiNya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua daripada kejahatan diri kita dan keburukan amalan kita. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia.


RISALAH KETUJUH

 

Wahai saudaraku seagama, akibat daripada kelemahan iman dan kekurangan ilmu, maka terdapat kelompok daripada kalangan umat Islam yang mengeruhkan kejernihan hidup mereka dan juga merosakkan agama serta dunia mereka dengan pelbagai tindakan yang keji. Sedangkan ia merupakan perkara yang dimusuhi dan diperangi oleh umat Islam pada waktu kegemilangannya. Antara perkara keji tersebut ialah (mengamal) sihir dan (mengunjungi serta mempercayai) tukang sihir.

Wahai saudaraku yang mulia -semoga Allah memelihara anda daripada segala kejahatan-, sihir termasuk di dalam kategori dosa besar. Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah menggandingkannya dengan amalan syirik. Sabda Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر…))

((Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan: Syirik kepada Allah dan sihir …))([38])

Bahkan Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah berlepas diri daripada setiap tukang sihir. Baginda memberitahu bahawa tukang sihir tidak termasuk di dalam golongan umat ini. Diriwayatkan daripada Imran ibn Husain bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((ليس منا من تطير ولا من تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له))

((Bukan daripada golongan kami orang yang meramal atau memohon diramal, menenung nasib atau minta ditenung, melakukan sihir atau meminta dilakukan sihir.))([39])

Sesungguhnya membenarkan sihir boleh menyebabkan kepada kekufuran -semoga Allah melindungi kita daripadanya-. Ibnu Mas’ud –radhiyalLahu 'anhu- berkata: "Sesiapa yang mendatangi peramal, tukang sihir atau dukun kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan mereka, maka dia telah mengkafirkan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad."([40])

Wahai saudaraku yang mulia, hukuman yang telah ditetapkan ke atas tukang sihir ialah dibunuh dengan pedang sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Bajalah ibn 'Abadah bahawa beliau berkata: "Umar ibn al-Khattab telah menetapkan supaya dibunuh setiap tukang sihir lelaki dan perempuan." Kemudian beliau berkata: "Maka kami pun membunuh tiga orang tukang sihir."([41])

Diriwayatkan daripada Jundub ibn Junadah bahawa beliau berkata: "Hukuman bagi tukang sihir ialah dibunuh dengan pedang."([42])

Wahai saudaraku yang mulia, Ketahuilah bahawa memohon penyembuhan daripada Allah hendaklah dengan perkara yang bukan bertentangan dengan perintahNya seperti datang kepada tukang sihir, dukun atau peramal. Sesungguhnya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Dan Allah tidak menjadikan penyembuhan seseorang daripada umat ini pada perkara yang diharamkanNya sebagaimana yang diberitahu oleh Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-. Antara cara untuk menyembuhkan dari daripada bencana sihir -semoga Allah melindungi kita daripadanya- ialah:

 1.      Membakar, menanam atau memusnahkan semua benda yang menyebabkan terjadinya sihir jika dia memperolehi barang-barang sihir tersebut sepertimana yang dilakukan oleh Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam-.([43])
 2.      Antara penyembuh yang paling berkesan ialah dengan menggunakan ruqyah (bacaan yang dibenarkan) daripada al-Quran dan doa-doa Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam-. Antara ruqyah tersebut ialah membaca surah al-Fatihah, ayat Kursi, surah al-Falaq dan surah  an-Nas.

Antaranya bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- kepada Hasan dan Husin ialah:

((أُعِيْذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ))

((Aku memperlindungkan kamu berdua dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan segala racun yang mematikan serta daripada setiap 'ain (pandangan mata) yang dengki [membinasakan].))([44])

Sabda Baginda -sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ وَاللهُ يَشْفِيْكَ مِنْ كُلِّ داءٍ يُؤْذِيكَ))

 

((Dengan nama Allah aku membaca kepadamu dan Allah yang menyembuhkanmu daripada segala penyakit yang menyakitkanmu.))([45])

Sabda Baginda -sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الكَرِيْمِ أَنْ يُشْفِيَكَ))

((Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan 'arasy yang Mulia agar Dia menyembuhkanmu.))([46]) Baginda membaca sebanyak tujuh kali.

Sabda Baginda -sallalLahu 'alaihi wa sallam- lagi:

((اللهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إِلا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَماً))

((Hilangkan penyakit ini wahai Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah kerana  sesungguhnya Engkau yang menyembuhkan, tiada kesembuhan melainkan dengan kesembuhanMu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit.))([47])

Dan antara perkara yang paling besar yang dapat melindungi diri daripada segala gangguan -dengan izin Allah Ta'ala- ialah dengan sentiasa mengamalkan zikir pagi dan petang yang merupakan ayat-ayat al-Qur’an dan juga hadis-hadis sahih daripada Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam-.([48])

 1.      Di antara sebab yang paling berkesan untuk melindungi diri daripada sihir ialah dengan berterusan melakukan ketaatan serta ibadah. Sesungguhnya kebanyakan manusia gemar bertangguh-tangguh dan mengabaikan perintah Allah serta melanggar larangan Allah. Kemudian apabila dia ditimpa suatu penyakit, maka dia mula mengingati Tuhannya. Sesungguhnya Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda di dalam wasiatnya kepada Ibnu 'Abbas:

((تَعَّرَفْ إليه في الرخَاء يعرفْك في الشدة))

((Kenalilah Allah pada waktu senang nescaya Allah akan mengenalimu pada waktu susah.))([49])

Lalu sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada waktu sihat dan kuatnya, maka Allah akan dekat kepadanya pada waktu sakit dan lemahnya.


RISALAH KELAPAN

 

Wahai saudaraku yang mulia -semoga Allah memelihara anda-, adakah anda mengetahui bahawa antara amalan yang paling hebat dan yang paling dicintai oleh Allah dan RasulNya adalah akhlak yang mulia?

Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sa’ad ibn Abi Waqqas, Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((إن الله يحبُّ معالي الأخلاق ويكره سَفَاسِفَهَا))

((Sesungguhnya Allah menyukai akhlak yang mulia dan membenci akhlak yang rendah (hina).))([50])

Adakah anda mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan akhlak yang baik? Imam Abdullah ibn Mubarak telah memberikan pengertiannya kepada kita dengan berkata: "Ia adalah  wajah yang manis, membuat kebaikan dan menghalangi kejahatan."

Saudaraku yang mulia, sesungguhnya kita sedang menempuh zaman keruntuhan akhlak ketika mana akhlak yang disyariatkan oleh Islam telah lenyap daripada ramai orang yang baik. Bahkan ada yang menganggap bahawa ia termasuk di dalam perkara yang tidak wajib dilaksanakan.

Sesungguhnya akhlak mempunyai tempat dan kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Tidakkah anda mengetahui -wahai saudaraku yang mulia- bahawa Nabi kita -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((إنما بُعثتُ لأتمم صالح الأخلاق))

((Sesungguhnya aku diutuskan semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang baik.))([51])

Di dalam riwayat yang lain:

((إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق))

((Sesungguhnya aku diutuskan semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.))

Seolah-olah Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah menghadkan tujuan perutusannya hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

Sesungguhnya akhlak yang mulia mampu mencetuskan beberapa perkara yang besar, antaranya:

1. Kebajikan hanyalah terlaksana dengan akhlak yang mulia. Diriwayatkan daripada an-Nawwas ibn Sam’an bahawa beliau berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- tentang kebajikan dan dosa." Maka Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- menjawab:

((البر حسن الخلق، والإثم ما حَاكَ في نفسك وكرهتَ أن يطَّلِع عليه الناس))

((Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia, dan dosa itu adalah apa yang tercetus di dalam dadamu sedangkan kamu tidak suka ia diketahui oleh orang lain.))([52])

2. Akhlak yang mulia merupakan antara amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga sepertimana yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa beliau berkata: "Ditanya kepada Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- tentang amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam syurga. Maka Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- menjawab: ((Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia.)) Kemudian baginda ditanya tentang perkara yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- menjawab: ((Mulut dan kemaluan.))"([53])

3. Akhlak yang mulia merupakan amalan kebajikan yang paling berat timbangannya pada hari akhirat. Diriwayatkan daripada Abu Darda' bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يُبغض الفاحشَ البذيء))

((Tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah amat membenci orang yang bersifat keji dan suka bercakap kotor.))([54])

4. Sesiapa yang berakhlak mulia maka Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah menjamin baginya sebuah rumah di dalam syurga yang paling tinggi.

Diriwayatkan daripada Abu Umamah bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((أنا زعيمٌ ببيتٍ في رَبَض الجنة لمن ترك المِرَاءَ وإن كان مُحِقًّا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حَسُن خلقُه))

((Aku menjamin sebuah rumah di dalam syurga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia berada di pihak yang benar, dan aku menjamin sebuah rumah di dalam syurga yang tengah bagi orang yang meninggalkan penipuan walaupun dia hanya bergurau, dan aku menjamin sebuah rumah di dalam syurga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia.))([55])

5. Orang yang berakhlak mulia mampu mencapai kedudukan seorang yang berpuasa dan bangun malam (dengan bersolat). Diriwayatkan daripada 'Aisyah –radhiyalLahu 'anha- bahawa dia berkata: "Aku mendengar Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم))

((Sesungguhnya seorang mukmin dapat mencapai kedudukan orang yang berpuasa dan bangun malam (dengan bersolat) dengan akhlaknya yang baik.))([56])

6. Orang yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- pada hari akhirat nanti ialah mereka yang berakhlak dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Diriwayatkan daripada Jabir bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أَحَاسِنَكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إليَّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثَرْثَارُون والمُتَشَدِّقُون))

 

((Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya di sisiku pada hari kiamat ialah orang yang paling baik akhlaknya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan jauh kedudukannya daripadaku pada hari kiamat ialah orang yang berlebih-lebihan serta sombong di dalam percakapannya.))([57])

7. Akhlak yang terpuji merupakan sifat golongan yang terbaik dan mulia kalangan umat ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abdullah ibn Amru ibn al-'Ass bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((إن مِن خياركم أحسنكم خلقاً))

((Sesungguhnya orang yang terbaik di kalangan kamu ialah yang paling baik akhlaknya.))([58])

Saudaraku yang mulia, dapatkah anda bayangkan seorang muslim yang membenci akhlak yang baik setelah dia mengetahui kedudukan dan kelebihannya? Tentu sahaja tidak.

Bagaimanakah seorang muslim membenci akhlak yang baik sedangkan dia mencintai kedudukan yang tinggi dan mengharapkan kedudukan di sisi Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- serta berusaha berakhlak dengan akhlak baginda?

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas bahawa beliau berkata:

((كان رسول الله أحسن الناس خلقا))

"Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- merupakan orang yang paling baik akhlaknya."([59])

Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga daripada Abdullah ibn Amru ibn al-'Ass bahawa beliau berkata:

((لم يكن النبي فاحشاً ولا مُتفحِّشاً))

"Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- tidak bersifat keji dan tidak melakukan perbuatan yang keji."([60])

Saudaraku yang mulia, sesungguhnya faedah daripada akhlak yang mulia dan kelebihan serta keutamaannya yang telah anda ketahui akan kembali kepada anda. Dan balasan untuk sesuatu amalan akan diberikan berdasarkan jenis amalan tersebut.

Sesiapa yang berakhlak pengasih, maka dia akan mendapat rahmat daripada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Di dalam hadis sahih diriwayatkan bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((ارحموا مَنْ في الأرض يرحمْكم من في السماء))

((Rahmatilah (makhluk) yang berada di muka bumi ini, nescaya kamu akan dirahmati oleh (Allah) yang berada di langit.))([61])

Dan diriwayatkan oleh at-Tabrani dengan sanad hasan:

((وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ))

((Sesungguhnya Allah hanya merahmati hambaNya yang bersifat penyayang.))([62])

Dan daripada Abdullah ibn 'Amru bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء))

((Orang yang bersifat penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Rahmatilah (makhluk) yang berada di muka bumi nescaya kamu akan dirahmati oleh (Allah) yang berada di langit.))([63])

Dan sebaliknya sesiapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Jarir ibn Abdullah bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله))

((Sesiapa yang tidak menyayangi manusia maka dia tidak akan disayangi oleh Allah.))([64])

Oleh itu, jika anda merindui rahmat Allah, maka hendaklah anda merahmati diri anda dan orang lain serta jangan mementingkan diri sendiri. Rahmatilah orang yang jahil dengan ilmu anda, rahmatilah orang yang hina dengan kemuliaan anda, rahmatilah orang yang miskin dengan harta anda, rahmatilah orang yang tua dan kanak-kanak dengan kasih-sayang dan kelembutan anda, rahmatilah orang yang membuat maksiat dengan doa anda dan rahmatilah haiwan ternakan dengan kelembutan anda. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan rahmat Allah ialah orang yang paling menyayangi makhluk-makhlukNya.([65])

Perhatikanlah akhlak dalam memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Diriwayatkan di dalam sahih Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((من كان في حاجة أخيه فإن الله في حاجته))

((Sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah akan menunaikan hajatnya.))

Benar! Ia merupakan balasan yang setimpal. Maka jika anda menunaikan keperluan saudara sesama Islam dan membantunya, maka Allah yang Maha Tinggi dan Maha Berkuasa akan membantu anda untuk menunaikan keperluan anda. Dan sesungguhnya balasan itu setimpal dengan jenis amalan.

 

Seterusnya Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة))

((Sesiapa yang menutup aib saudaranya seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat.))([66])

Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim:

((من نفَّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على مُعْسِر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه))

((Sesiapa yang membantu melepaskan suatu kesusahan yang dihadapi oleh seorang muslim di dunia, maka Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan pada hari kiamat, dan sesiapa yang memudahkan seorang muslim daripada kesusahan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, dan sesiapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat, dan Allah sentiasa membantu hambaNya selagimana dia membantu saudaranya.))([67])

Saudaraku yang mulia, jika seseorang  memerhatikan keadaan sebahagian jemaah haji, maka dia akan dapat melihat perkara-perkara yang menghairankan. Dia akan melihat penipuan, bukan kebenaran. Dia akan melihat  kekasaran, bukan kasih-sayang. Dia akan melihat khianat, bukan amanah. Dia akan melihat kemarahan, bukan kesabaran dan kemaafan kepada manusia. Dia akan melihat kejahatan, bukan kebaikan. Dia akan melihat kebakhilan, bukan kemurahan hati. Dia akan melihat sifat mementingkan diri sendiri dalam masalah tempat, makanan dan minuman, bukan sifat mengutamakan orang lain. Dia akan melihat kesombongan, bukan kerendahan hati. Dan dia akan melihat kezaliman, bukan keadilan.

 

Maka akan timbul persoalan di dalam dirinya: Adakah mereka ini orang Islam? Di manakah kesucian diri? Di manakah kejujuran? Di manakah rahmat terhadap orang yang lemah? Di manakah rasa kasihan terhadap orang yang miskin? Di manakah rasa cinta? Dan di manakah kasih-sayang sesama muslim?

Saudaraku yang dikasihi, anda pasti dapat melihat orang yang berperangai buruk. Anda akan mendapati orang bersesak-sesak ketika menunaikan haji. Anda akan mendapati ada orang yang menyakiti anda ketika tawaf dan sa'ie, dan ada juga orang yang menyakiti anda dengan bau busuk daripada rokok. Mereka tidak menghormati ibadah haji anda. Anda juga mungkin berhadapan dengan orang yang bercakap dengan perkataan kesat, dan anda juga akan melihat orang yang tidak menghormati tempat-tempat suci serta tidak kisah dengan kemuliaan dan kesuciannya sama ada secara zahir seperti membuang sampah merata-rata, atau pun secara batin seperti melakukan maksiat, bid’ah dan kerosakan.

Apakah sikap kita terhadap mereka? Adakah kita perlu membalas kejahatan mereka dengan kejahatan dan bertindak membalas dendam terhadap mereka? Jika kita melakukan hal tersebut maka kita tidaklah berbeza dengan mereka. Bahkan kita telah menyertai mereka dalam menyebarkan tingkah-laku yang buruk pada tempat yang suci dan waktu yang mulia.

Sesungguhnya menjadi kewajipan kita semua untuk berhadapan dengan mereka dengan mengikut cara yang telah ditetapkan oleh Allah iaitu dengan memaafkan dan membalas tingkah-laku yang buruk dengan akhlak yang mulia. Firman Allah -Ta’ala-:

    

(… Dan orang yang menahan kemarahannya serta memaafkan (kesalahan) manusia, Allah menyukai orang yang membuat kebajikan.) [Ali-Imran: 134]

Firman Allah –Ta'ala- ketika menerangkan sifat-sifat orang yang beriman:

   

(… Dan menolak kejahatan dengan kebaikan, merekalah yang mendapat kesudahan yang baik.) [ar-Ra’d: 22]

Allah berfirman:

  

(Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba (mereka) yang ada permusuhan di antara kamu dengannya seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.) [Fussilat: 34]

Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah –radhiyalLahu 'anhu- bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((ما نقصتْ صدقةٌ من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عِزًّا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله))

((Sesungguhnya harta tidak berkurang dengan sedekah, dan sesungguhnya Allah tidak menambah bagi seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan, dan sesungguhnya tidaklah seorang hamba merendahkan diri kepada Allah melainkan Allah mengangkat kedudukannya.))([68])

Bukankah Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- merupakan teladan bagi kita? Bukankah Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- merupakan makhluk yang paling mulia dan terpuji? Namun demikian, Baginda tidak pernah menuntut balas hak-hak yang berkaitan dirinya. 'Aisyah –radhiyalLahu 'anha- telah berkata:

((وما انتقم رسول الله لنفسه قط، إلا أن تُنْتَهَكَ حرمة الله فينتقم لله تعالى))

"Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- tidak pernah menuntut balas untuk dirinya melainkan hak-hak Allah yang dilanggar, maka dia akan menuntutnya kerana Allah."([69])

Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim bahawa Aisyah –radhiyalLahu 'anha- juga berkata:

((وما نِيلَ منه شيء قط فينتقم من صاحبه))

"Tidak pernah sekalipun Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- diambil haknya kemudian baginda menuntut balas (terhadapnya)."([70])

Diriwayatkan juga daripada Anas ibn Malik radhiyalLahu 'anhu- bahawa beliau berkata:

((كنت أمشي مع رسول الله وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرتُ إلى صفحة عنق رسول الله وقد أثَّرت بها حاشيةُ الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد مُرْ لي مِن مال الله الذي عندك، فالتَفَتَ إليه رسول الله فضحك ثم أمر له بعطاءٍ))

"Pada suatu ketika aku berjalan bersama Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam-. Pada ketika itu baginda memakai burdah (jubah) buatan Najran yang kasar. Maka seorang arab badawi mengikuti baginda dan menarik burdah tersebut dengan kasar. Maka aku dapat melihat kesan tarikan tersebut pada leher Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-. Kemudian dia berkata: "Wahai  Muhammad, perintahkanlah seseorang untuk memberikan kepadaku harta yang Allah jadikan di sisimu." Maka baginda berpaling kepada orang tersebut sambil tertawa dan baginda memerintahkan supaya permintaannya dipenuhi."([71])

Saudaraku yang mulia, jika begitu, mengapakah kita marah dengan sedikit kesilapan yang dilakukan oleh seorang muslim yang lain dan melatah dengan kesalahan yang datang daripada saudara kita serta kita menyerang mereka seolah-olah kita berada dalam pertempuran menentang musuh? Bukankah Allah telah berfirman:



(Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara.) [al-Hujurat: 10]

Bukankah Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- sering bersabda:

((مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسدِ الواحد، إذا اشْتَكَى منه عضوٌ تَدَاعَى له سائر الجسدِ بالسهر والحمَّى))

((Perumpamaan golongan yang beriman dalam cinta dan kasih-sayang mereka seumpama jasad yang satu, jika salah satu anggota merasa sakit, maka seluruh anggota yang lain turut tidak dapat tidur malam serta diselubungi demam.))([72])

Jika kita tidak dapat berakhlak dengan akhlak yang baik dan memelihara diri di tanah suci ini bahkan pada waktu yang mulia ini, bilakah lagi kita dapat berakhlak dengan akhlak yang baik?

 

Maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan dan kebajikan serta berusaha memperbaikinya supaya Allah memberikan kita petunjuk ke arah jalan yang lurus. Allah –Ta'ala- telah berfirman:

    

(Orang yang berjihad mencari keredhaan Kami nescaya Kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah bersama orang yang membuat kebajikan.) [al-'Ankabut: 69]

Semoga Allah memberikan anda petunjuk menuju perkara yang dicintai dan diredhaiNya dan juga memberikan keberkatan kepada anda di mana saja anda berada bahkan memulangkan anda kepada keluarga serta kembali ke negara anda dalam keadaan selamat dan gembira.

 


RISALAH KESEMBILAN

 

Wahai saudara-saudaraku yang mulia… Wahai tetamu-tetamu Allah yang dihormati!

Seperti yang dimaklumi, antara sebab kemusnahan bangsa, kerosakan fitrah, keruntuhan rumahtangga, berleluasanya jenayah dan keadaan yang tidak aman adalah disebabkan (perkara yang besar) iaitu percampuran di antara lelaki dan perempuan di dalam pejabat, pasaraya, tempat hiburan, majlis serta acara-acara tertentu.

Sesungguhnya percampuran ini -yang merupakan pengaduan negara-negara kafir yang mengharap supaya ia dapat diselesaikan kerana ia mendorong kepada kecelakaan, kerosakan, penyimpangan, jenayah dan penyakit- telah diberikan peringatan oleh agama kita, dan Islam telah melarangnya dengan larangan yang paling jelas. Bahkan ia melarang daripada percampuran lelaki dan perempuan sehingga ketika berada di masjid yang merupakan tempat ibadah, zikir serta merupakan taman-taman syurga, yang mana manusia di dalamnya sentiasa sibuk beribadah kepada Allah dengan bermunajat, berdoa dan merendah diri kepadaNya.

Siapakah golongan yang sentiasa berulang-alik ke masjid? Mereka merupakan golongan yang baik. Daripada Abu Hurairah –radhiyalLahu 'anhu- bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((خيرُ صفوف الرجال أولها وشرُّها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها))

((Sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling hadapan dan seburuk-buruknya ialah yang paling belakang. Sebaik-baik saf perempuan ialah yang paling belakang dan seburuk-buruknya ialah yang paling hadapan.))([73])

Kedua-dua saf ini merupakan seburuk-buruk saf kerana kedudukannya yang dekat antara satu sama lain. Bagaimana pula keadaannya dengan percampuran di tempat-tempat hiburan yang membawa bencana dan juga di majlis-majlis pada malam hari?

Bahkan sunnah Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- apabila selesai daripada solat dan ibadah ialah dengan menganjurkan supaya kaum lelaki duduk di dalam masjid terlebih dahulu sehingga keluar kaum wanita. Tujuannya ialah untuk mengelakkan pertembungan lelaki dan perempuan di jalanan.

Daripada Hind binti al-Harith al-Firasiyah memberitahu bahawa Ummu Salamah mengkhabarkannya:

((أنَّ النساءَ في عهد رسول الله كُنَّ إذا سلمن من الصلاة قُمْنَ، وثبت رسول الله ومَن صلى مِن الرجال ما شاءَ الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال))

"Sesungguhnya wanita-wanita pada zaman Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- terus beredar selesai sahaja mereka memberi salam, sedangkan Rasulullah dan kaum lelaki yang solat bersamanya duduk di tempat mereka sehingga waktu yang dikehendaki Allah, apabila Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- beredar maka kaum lelaki pun beredar sama.'([74])

Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- juga telah memerintahkan seorang lelaki untuk meninggalkan jihad dan memerintahkannya untuk bermusafir dengan isterinya yang menunaikan haji semata-mata untuk mengelakkan percampuran wanita tersebut dengan lelaki-lelaki yang bukan mahramnya. Daripada Ibnu 'Abbas –radhiyalLahu 'anhuma- bahawa beliau mendengar Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((لا يخلونَّ رجلٌ بامرأةٍ، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها مَحْرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله! اكتتبتُ في غزوة كذا وكذا وخرجتْ امرأتي حاجةً، قال: اذهب فحُجَّ مع امرأتك))

((Janganlah seorang lelaki bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan, dan jangan pula sesekali seorang perempuan bermusafir melainkan bersama mahramnya. Maka seorang lelaki berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah diwajibkan untuk menyertai peperangan sedangkan isteriku telah keluar menunaikan haji? Maka Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- menjawab: Pergilah dan tunaikanlah haji bersama isterimu.))([75])

Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- juga telah melarang golongan lelaki untuk mendatangi golongan wanita walaupun lelaki yang datang itu merupakan saudaranya jika dia bukan mahramnya (kepada wanita itu). Daripada 'Uqbah ibn 'Amir bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((إياكم والدخولَ على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيتَ الحمو؟ قال: الحمو الموت))

((Janganlah kamu menghampiri kelompok kaum wanita. Maka seorang lelaki daripada Ansar berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana pula dengan ipar? Maka Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- menjawab: Sesungguhnya ipar itu kematian.))([76])

"الحمو" di dalam hadis tersebut bermaksud saudara suami (ipar). Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah menyamakan kedatangan ipar kepada perempuan yang bukan mahramnya sebagai kematian disebabkan bahaya yang sangat besar dan kesan yang sangat buruk. Sedangkan ipar dianggap sebagai tempat untuk berlindung pada pandangan kebanyakan manusia.

Begitu juga, perbuatan maksiat -yang disebabkan oleh keadaan lelaki yang bukan mahram bersunyi-sunyian dengan perempuan- kemungkinan akan terjadi walaupun lelaki tersebut merupakan lelaki yang baik.

Sabda Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-:

((لا يخلونَّ أحدكم بامرأة فإن الشيطانَ ثالثُهما))

((Janganlah sesekali salah seorang daripada kamu bersunyi-sunyian (berkhalwat) dengan seorang perempuan, sesungguhnya syaitan adalah yang ketiga (menghasut) di antara mereka berdua.))([77])

Saudaraku yang mulia, sesungguhnya peratusan jenayah di kalangan masyarakat yang berlakunya percampuran antara lelaki dan perempuan terus bertambah. Rumah-rumah asuhan mengadu dengan jumlah anak-anak luar nikah yang semakin banyak. Hospital-hospital merintih dengan bertambahnya penyakit-penyakit kelamin yang kronik.

Sejarah terus menjadi saksi bahawa tiada suatu umat pun yang terjadi percampuran antara lelaki dan perempuan melainkan runtuh tamadunnya, hilang keamanannya, berlakunya jenayah, terbenam cahaya kemuliaannya, tenggelam di dalam lembah kehinaan dan dikotori dengan penyakit-penyakit kelamin yang kronik.

Oleh sebab itu, seluruh negara di dunia menyeru supaya dijalankan penyelidikan dan kajian ilmiah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat daripada keluarnya wanita daripada rumah. Begitu juga terdapat permintaan daripada beribu-ribu orang wanita supaya masalah ini diselesaikan.

Bahkan telah dianjurkan persidangan-persidangan dan juga diwujudkan akademi-akademi untuk mengkaji kesan-kesan yang timbul daripada senario wanita meninggalkan tugasnya sebagai suri rumah, yang tidak mungkin  dapat diganti oleh orang lain sekalipun oleh ketua keluarga.

Saudaraku yang mulia… saudariku yang mulia…, kenapakah kita tidak merasa mulia dengan agama kita dan kembali kepada ajaran Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam- serta mengambil cara hidup kita daripada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad -sallalLahu 'alaihi wa sallam-? Sudah tiba waktunya bagi umat Islam untuk sedar daripada kelalaian dan bangkit daripada pembaringan kerana mereka merupakan cahaya petunjuk dan penyuluh jalan.

Sampai bilakah kita akan menumpang di belakang sedangkan kita adalah pemandu pada suatu ketika dahulu? Bilakah kita akan menjadi pemimpin dunia jika kita masih mengambil sisa-sisa kotoran barat dan menjadikannya sebagai peraturan, akhlak dan adat kita?

Sungguh menghairankan! Bagaimanakah orang yang mulia mengikut orang yang hina, yang bahagia mengikut  yang celaka, yang besar mengikut yang kecil, yang dihormati mengikut yang hina-dina, yang baik mengikut yang buruk? Bagaimanakah seorang muslim boleh mengikut seorang kafir?

Menjadi kewajipan kepada kita menyeru dan menyuarakan kepada dunia bahawa kita memiliki penyelesaian kepada setiap masalah. Sesungguhnya agama kita adalah rahmat kepada seluruh alam. Begitu juga menjadi kewajipan ke atas kita untuk memimpin manusia kepada kebaikan, kegembiraan dan petunjuk.

 

(Sesungguhnya Kami tidak mengutuskan engkau melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam.) [al-Anbiya’: 107]

 

(Tidaklah dia melainkan peringatan kepada seluruh alam.) [Saad: 87]

Selepas penerangan ini, adakah layak bagi seorang muslimah -yang beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad -sallalLahu 'alaihi wa sallam- sebagai Nabinya- untuk bercampur dengan lelaki-lelaki yang bukan mahramnya?

Adakah seorang muslim dapat membayangkan seorang perempuan yang suci, berakal, berilmu, mulia, dihormati, bangga dengan agama dan kedudukannya akan terlibat dalam percampuran antara lelaki dan perempuan?


RISALAH KESEPULUH

 

Saudaraku yang mulia -semoga Allah memelihara anda daripada segala kejahatan dan kerosakan-, adakah anda mengetahui bahawa utusan kejahatan, pintu kerosakan, candu bangsa dan perosak masyarakat adalah nyanyian dan muzik.

Sesungguhnya penyakit ini telah membelenggu bangsa dan umat, meruntuhkan peradaban dan kemajuannya, membangkitkan syahwat, membuatkan jiwa-jiwa bergantung kepadanya lebih daripada kebergantungan kepada makanan dan minuman. Bahkan ada pula yang saling mencintai kerananya dan ada pula yang saling membenci kerananya.

Sejarah telah menjadi saksi kepada fakta bahawa tiada umat yang asyik di dalam lagu dan muzik melainkan ia telah ditimpa dengan kehinaan, kelemahan dan keruntuhan akhlak sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa ia terjadi kepada kaum Rom dan Parsi, demikian juga sebagaimana yang kita sedang saksikan sekarang terhadap masyarakat Barat yang dilanda dengan pelbagai penyakit kronik.

Ini kerana mendengar muzik dan lagu melahirkan di dalam diri seseorang  rasa  malas dan membangkitkan syahwatnya. Hal ini menyebabkan mereka merasa susah untuk melaksanakan tanggungjawab, dikuasai hawa nafsu dan diri terpesona dengan kebesaran dan kelazatan dunia sehingga mengakibatkan mereka melupakan akhirat dan lalai beramal untuk akhirat.

Sesungguhnya kebanyakan manusia telah memilih melalui jalan-jalan yang dilalui oleh umat yang sebelumnya. Maka ramai manusia yang tidak dapat memisahkan diri mereka daripada muzik sama ada di rumah, di dalam kenderaan, di pejabat mahupun di pusat perniagaan.

Sedangkan begitu banyak dalil-dalil yang mengharamkan muzik dan nyanyian, yang juga menjelaskan bahawa hal tersebut bertentangan dengan ruh Islam yang suci, terpelihara dan mulia.

Kepada golongan yang tetap dalam melaksanakan hukum-hukum Allah, kepada golongan  yang menzahirkan wala’ (cinta dan kesetiaan) yang sepenuhnya kepada Allah dan RasulNya -sallalLahu 'alaihi wa sallam-, yang tunduk patuh kepada kepimpinan Allah dan RasulNya, yang sentiasa melawan hawa nafsu dan keinginan hatinya serta adat dan tradisi yang bertentangan dengan Islam, kepada seluruh golongan yang beriman:

      

(Sesungguhnya orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Tuhan mereka bertawakkal.) [al-Anfal: 2]

Kepada mereka kami bentangkan hukum Allah dan RasulNya dalam perkara mungkar yang telah dianggap suatu kebaikan oleh kebanyakan manusia.

Allah –Ta'ala- telah berfirman:

    

(Dan ada di kalangan manusia orang yang menggunakan perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah tanpa ilmu, dan menjadikannya sebagai bahan gurauan, maka mereka akan memperolehi azab yang menghinakan.) [Luqman: 6]

Para sahabat telah menafsirkan “perkataan yang sia-sia” sebagai nyanyian sebagaimana yang telah diriwayatkan secara sahih daripada Ibnu Mas’ud -seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Jarir, al-Hakim dan yang lainnya- daripada Abu as-Sahba’ al-Bakriy bahawa dia mendengar Abdullah ibn Mas’ud berkata ketika dia ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab: "Ia adalah nyanyian. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia." Beliau mengulanginya sebanyak tiga kali.([78])

Dan diriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Ibnu 'Abbas bahawa beliau berkata: "Ia adalah nyanyian dan mendengar nyanyian.” Di dalam riwayat yang lain beliau berkata: "Ia adalah nyanyian dan seumpamanya."([79])

Bahkan sekumpulan tabi’in (mereka yang hidup selepas zaman sahabat RasululLah) telah mentafsirkan "perkataan yang sia-sia" sebagai nyanyian. Ia merupakan tafsiran Mujahid, ‘Ikrimah, Hasan al-Basri, Sa’id ibn Jubair, Qatadah, Nakha'ie dan yang lain.([80])

Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain daripadanya, daripada Abdullah ibn ‘Amru ibn al-'Ass dan Abdullah ibn 'Abbas bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((إنَّ ربي عز وجل حرم عليَّ الخمرَ والميسر والكُوبَةَ والقِتِّيْنَ))

((Sesungguhnya Tuhanku Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia telah mengharamkan arak, judi, gendang dan gitar.))([81])

Dan di dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda: 

((الجرس مزامير الشيطان))

((Loceng itu termasuk daripada seruling-seruling syaitan.))([82])

Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam Sahihnya bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda:

((لَيكوننَّ من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازِف، ولينْزِلنَّ أقوام إلى جنْب عَلَم يَروح عليهم بِسَارِحَةٍ لهم يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة فيقولون: ارجعْ إلينا غداً فيبيتهم الله ويضع العَلَم ويمسخ آخرين قردةً وخنازيرَ إلى يوم القيامة))

((Sesungguhnya akan ada daripada kalangan umatku yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat muzik. Dan sesungguhnya akan ada golongan yang turun ke sisi gunung dengan mengiringi haiwan gembalaan mereka, kemudian datang seorang miskin yang mempunyai hajat kepada mereka, lalu mereka berkata: "Datanglah kepada kami esok." Maka Allah membinasakan mereka dan menimpakan gunung itu ke atas mereka serta mengubah yang lainnya menjadi monyet dan babi sehingga hari kiamat.))([83])

Perhatikanlah bagaimana Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- mengiringkan pengharaman muzik dengan perkara-perkara yang diharamkan secara jelas iaitu zina, memakai sutera dan meminum arak.

Selain itu terdapat juga hadis-hadis -yang secara keseluruhan riwayatnya- mencapai darjat hasan yang telah diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat, antaranya: Abu Hurairah, ‘Aisyah, Imran ibn Husain, Abu Malik, Abu Sa’id al-Khudriy, Ali ibn Abi Talib, Abu Umamah dan diriwayatkan secara mursal daripada Abdul Rahman ibn Thabit.

Hadis Abu Hurairah ini telah diriwayatkan oleh Sa’id ibn Mansur, Ibnu Abi Dunya dan selain daripada mereka bahawa beliau berkata: Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، قالوا: يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله  وأن محمد رسول الله؟ قال: "بلى ويصومون ويصلون ويحجون" قال: ما فبالهم؟ قال: "اتخذوا المعازفَ والدفوف والقَيْنَات، فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير"))

 (("Ada suatu kaum daripada umat ini akan diubah menjadi monyet dan babi pada akhir zaman." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, bukankah mereka itu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahawa Muhammad itu Pesuruh Allah?" Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- menjawab: "Benar, mereka itu berpuasa, menunaikan solat dan mengerjakan haji." Mereka berkata: "Kenapakah mereka diazab demikian?" Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- menjawab: "Mereka mendengar muzik, gendang-gendang, dan penyanyi-penyanyi wanita, lalu mereka menghabiskan malam dengan minum dan perbuatan yang sia-sia dan apabila tiba waktu pagi mereka telah diubah menjadi monyet dan babi."))([84])

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya daripada Ibnu Mas’ud bahawa beliau berkata: "Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati sebagaimana air menumbuhkan tanaman."([85])

Said ibn Mansur meriwayatkan, dan juga daripada riwayat al-Baihaqiy daripada Ibnu ‘Abbas bahawa beliau berkata: "Rebana itu haram, alat-alat muzik itu haram, gendang itu haram, seruling itu haram."([86])

Malah para imam telah bersepakat tentang haramnya nyanyian dan alat-alat muzik. Ditanya Imam Malik tentang nyanyian yang dibolehkan oleh penduduk Madinah, maka beliau menjawab: "Sesungguhnya yang melakukannya ialah orang fasik di antara kami."

 

Mazhab Abu Hanifah pula merupakan mazhab yang paling keras di dalam pengharaman nyanyian. Beliau telah menegaskan kepada murid-muridnya tentang pengharaman segala jenis alat muzik seperti seruling, rebana dan pukulan gendang. Bahkan mereka telah menyatakan bahawa ia merupakan perkara maksiat yang mewajibkan kefasikan dan ditolak kesaksiannya.

Imam as-Syafi'ie pula pernah berkata: "Aku meninggalkan Baghdad dan di sana ada satu perkara yang dicipta oleh golongan zindiq. Mereka menamakannya sebagai “at-Taghbir” yang mereka gunakannya untuk menghalang manusia daripada al-Qur’an."

Ibnu al-Qayyim berkata (dalam menafsirkan perkataan "at-Taghbir"): "Ini merupakan perkataan as-Syafi’ie tentang "at-Taghbir" dan alasannya bahawa ia menghalang daripada al-Qur’an. Sedangkan "at-Taghbir" merupakan syair yang menjadikan manusia zuhud daripada dunia, yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi lalu para hadirin mengiringinya dengan pukulan pada tanah dan bantal."

Ibnu Solah berkata: "Ketahuilah bahawa apabila rebana, seruling dan nyanyian  apabila bertemu, maka hukum mendengarnya adalah haram di sisi imam-imam mazhab dan juga para ulama' Islam yang lain."

Imam Ahmad pula telah berkata: "Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati." Beliau juga telah menyatakan kewajipan menghancurkan alat-alat muzik seperti gitar dan seumpamanya dan juga menyatakan haramnya mengambil manfaat daripada nyanyian serta haramnya harta yang didapati daripada nyanyian."([87])

Saudaraku yang mulia -semoga Allah memelihara anda daripada segala kejahatan dan dosa-, ketahuilah bahawa nyanyian dibenarkan untuk kaum wanita dengan beberapa syarat berikut:

 1.      Kandungan liriknya tidak mengandungi perkara kotor dan keji.
 2.      Nyanyian tersebut hanya diiringi dengan rebana sahaja. Jika alat muzik digunakan, maka hukumnya haram.
 3.      Nyanyian tersebut hanya dilakukan pada hari raya atau hari perkahwinan sahaja.
 4.      Nyanyian tersebut hanya dilakukan oleh kaum wanita sahaja bukan kaum lelaki.

Dalil yang menunjukkan syarat-syarat tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasai'e, at-Tayalisiy, Ibnu Abi Syaibah, al-Hakim dan yang lain-lain daripada hadis 'Amir ibn Sa’ad al-Bajaliy bahawa beliau berkata: Aku datang dan bertemu dengan Abu Mas’ud, Qurzah ibn Ka’ab dan Thabit ibn Zaid, sedangkan di sisi mereka terdapat beberapa orang hamba perempuan sedang memukul rebana dan menyanyi untuk mereka. Maka aku bertanya: "Adakah kamu membenarkan perkara ini sedang kamu ini merupakan sahabat-sahabat Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-?" Maka beliau menjawab: "Sesungguhnya perkara ini dibolehkan pada hari perkahwinan."([88])

Dan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim serta kitab-kitab hadis yang lain, diriwayatkan daripada 'Aisyah bahawa beliau berkata:

((دخل عليَّ أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تُغَنِّيَان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعَاثٍ، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله وذلك في يوم عيد فقال رسول الله : يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدُنا))

((Abu Bakar telah datang menemuinya -sedangkan Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- berada di sisinya- pada hari raya Aidil Fitri atau Aidil Adha, dan bersama-sama aku ada dua orang hamba perempuan daripada Ansar sedang melagukan ucapan-ucapan golongan Ansar pada hari Bu’ath. 'Aisyah berkata: "Kedua-duanya bukanlah penyanyi." Maka Abu Bakar berkata: "Bagaimanakah seruling-seruling syaitan boleh berada di rumah Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam-?" Maka Nabi -sallalLahu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya bagi setiap kaum itu hari raya, dan ini merupakan hari raya kita."))([89])

Hamba-hamba perempuan itu hanyalah menyanyikan lagu-lagu peperangan pada hari raya.

Saudaraku yang dikasihi, perhatikanlah sejenak dua ayat ini dalam keadaan berfikir dan bertadabbur tentang maknanya:

   

(Hanya orang yang mendengar sahajalah yang mematuhi (seruan Allah), dan orang yang mati (hatinya) akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadaNya sahaja mereka akan kembali.) [al-An’am: 36]

Dan Allah juga berfirman:

   

(Maka jika mereka tidak mematuhi, ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa mendapat petunjuk daripada Allah, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.) [al-Qasas: 50]

Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya dan juga Abu Daud di dalam Sunannya daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((مَن خاصم في باطلٍ وهو يعلمه لم يَزَلْ في سَخَط الله حتى ينـزع))

((Barangsiapa yang berdebat di dalam perkara kebatilan sedangkan dia mengetahui kebenaran, maka dia akan terus berada di dalam kemarahan (Allah) sehingga dia meninggalkannya.))([90])

Saudaraku yang menunaikan ibadah haji -semoga Allah memelihara anda dan memandu langkah anda-…

Di penghujung risalah ini, ketahuilah bahawa Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- telah bersabda:

((مَن حَجَّ  فلم يرفُثْ ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدتْه أمُّه))

((Sesiapa yang menunaikan haji tanpa dia melakukan “rafath” (perkara-perkara yang menimbulkan syahwat atau persetubuhan) dan tidak juga melakukan kefasikan (dosa atau kemungkaran), maka dosa-dosanya akan dihapuskan seperti keadaannya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya.))([91])

Rasulullah -sallalLahu 'alaihi wa sallam- juga telah bersabda:

((الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة))

((Tiada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga.))([92])

Jika anda berjaya mendapat balasan ini, sesungguhnya anda adalah orang yang mulia dan agung. Maka berhati-hatilah supaya anda tidak menghapuskannya atau merosakkannya dengan melakukan maksiat serta meninggalkan ketaatan. Sesungguhnya di antara tanda haji anda diterima ialah istiqamah anda melaksanakan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran selepas menunaikan haji. Dan di antara tanda haji yang ditolak ialah kesanggupan anda melakukan maksiat dan meremehkan amalan-amalan soleh.

Saudaraku yang mulia…

Janganlah anda jadikan haji ini sekadar untuk mendapat panggilan "Haji Fulan". Sesungguhnya ia tidak dapat memberikan manfaat di sisi Allah. Esok anda pasti akan berpisah dengan dunia. Ketika itu anda akan mengetahui bahawa tujuan beramal adalah untuk diterima Allah, bukan untuk menerima gelaran.

Semoga Allah menjadikan haji anda haji yang mabrur dan dosa anda dosa yang diampuni. Semoga Allah menerima amalan anda dan mengembalikan anda kepada keluarga, anak-anak, dan kepulangan anda ke negara dalam keadaan selamat serta beruntung kerana sesungguhnya Allah sahaja yang mampu melakukan semua perkara itu dan Dia berkuasa melakukan segalanya.

Selawat dan salam serta keberkatan kepada Nabi Muhammad -sallalLahu 'alaihi wa sallam-, ahli keluarga baginda dan para sahabat seluruhnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam dan balasan yang baik itu hanyalah untuk hamba-hamba yang bertaqwa.


بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

(اَللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه).

"Ya Allah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Tuhan setiap sesuatu dan pemiliknya, aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, dan aku berlindung dari kejahatan diriku,dan kejahatan syaitan dan sekutunya".

(اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي إِذَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي). (اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لاَ يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ).

"Ya Allah hidupkanlah aku sekiranya kehidupan itu baik untukku,matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untuk aku. Ya Allah sesungguhnya aku bermohon  padaMu dikurniakan perasaan takut kepadamu pada waktu sembunyi dan nyata, aku bermohon Kalimah Haq pada waktu , marah dan redho.  Aku bermohon kesederhanan  kemiskinan dan kekayaan. Aku bermohon Nikmat yang tidak habis. Aku bermohon padamu zuriat yang enak di pandang mata dan yang tidak terputus. Aku bermohon sifat redha selepas qoda'. Aku bermohon kedamaian hidup selepas kematian. Aku memohon kenikmatan melihat wajahmu, kerinduan untuk bertemu denganmu dengan tidak ada kemudhratan yang memudharatkan dan fitnah yang menyesatkan".

(اَللَّهُمَّ زَيَِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ).

"Ya Allah hiasilah diri kami dengan perhiasan iman, dan jadikanlah kami petunjuk kepada orang yang mendapat petunjuk".

(بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ، وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

“Dengan Nama Allah yang tidak memberi mudharat bersama namaNya oleh sesuatu di bumi dan tidak juga di langit, Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

(اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، خَلَقْ