terjemahan quran | Basmeih | Al-Furqan | Aya 1
Sura
Aya
Part

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

Sura Al-Furqan 1

Maha berkat Tuhan yang menurunkan Al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam.