terjemahan quran | Basmeih | Al-Kahf | Aya 1
Sura
Aya
Part

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

Sura Al-Kahf 1

Segala puji terentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambaNya (Muhammad), Kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok (terpesong):