terjemahan quran | Basmeih | An-Nur | Aya 1
Sura
Aya
Part

سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون

Sura An-Nur 1

Ini ialah satu "surah" yang Kami turunkan, dan Kami wajibkan hukum-hukumnya, serta Kami turunkan padanya ayat-ayat keterangan yang nyata supaya kamu beringat (mengamalkannya).