“En onder zijn tekenen is dit , dat voor jullie vrouwen schiep van onder jullie zelf, opdat jullie rust in hen kunnen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid geplaatst. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor mensen die nadenken”

“En onder zijn tekenen is dit , dat voor jullie vrouwen schiep van onder jullie zelf, opdat jullie rust in hen kunnen vinden en Hij heeft tussen jullie genegenheid en barmhartigheid geplaatst. Waarlij ...

van de Boodschapper van Allah (vrede zij met Hem) interpreteert de Koran en verduidelijkt het, het leidt tot de Koran en drukt Zijn bedoeling uit. We moeten de hadith waarin de Profeet (vrede zij met hem) de Heer beschrijft, de Almachtige, de Verhevene, accepteren en geloven, zoals de hadith:

van de Boodschapper van Allah (vrede zij met Hem) interpreteert de Koran en verduidelijkt het, het leidt tot de Koran en drukt Zijn bedoeling uit. We moeten de hadith waarin de Profeet (vrede zij met ...

Eenieder die echter een onbevangen blik werpt op de woorden van degenen die de Sheikh bestrijden en beschuldigen, zal zien dat aan hun woorden geen enkel bewijs ten grondslag ligt. Er is namelijk geen enkel bewijs voor wat zij claimen. Niet in hun uitspraken, noch in hun boeken. Het zijn daarentegen slechts beweringen die in het verleden gedaan zijn en die herhaald worden door de lateren. Niet meer en niet minder.

Eenieder die echter een onbevangen blik werpt op de woorden van degenen die de Sheikh bestrijden en beschuldigen, zal zien dat aan hun woorden geen enkel bewijs ten grondslag ligt. Er is namelijk geen ...

In Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Voorwaar, Allah, Degene Die alle lof toekomt, heeft mij onmetelijke genade, grote gunsten en overvloedige zegeningen geschonken wat noodzaakt tot oneindige dankbaarheid, standvastigheid in het gehoorzamen van Hem, en het hebben van prachtig geduld in dat wat Hij bevolen heeft. Waarlijk, een dienaar is bevolen om in tijden van voorspoed meer geduld te hebben dan in tijden van ongemak.

In Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Voorwaar, Allah, Degene Die alle lof toekomt, heeft mij onmetelijke genade, grote gunsten en overvloedige zegeningen geschonken wat noodz ...

Dit vers heeft ons 14 eeuwen geleden over één van de basis wetten van het leven geïnformeerd. Allah de Almachtige verkondigt dat Hij alles in paren heeft geschapen. Allah Zelf is ver boven het beschikken van een gelijke. De reden waarom dit vers op deze manier begint, is om onze aandacht te vestigen op de innerlijke betekenis van het gepaarde bestaan van wezens. Gepaard bestaan duidt op Zowel een tegenstelling als op een gelijkheid. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is man en vrouw. De wetenschappelijke definitie van gepaarde schepping impliceert “gelijke posities”. Warm en koud of licht en donker vormen ook een paar. Een van de meest interessante aspecten zijn de voorbeelden van paren die Allah de Almachtige in dit vers geeft:

Dit vers heeft ons 14 eeuwen geleden over één van de basis wetten van het leven geïnformeerd. Allah de Almachtige verkondigt dat Hij alles in paren heeft geschapen. Allah Zelf is ver boven het beschik ...