oversettelser av koranen | Einar Berg | QURAISH | Aya 1
Sura
Aya
Part

لإيلاف قريش

Sura QURAISH 1

For Quraysh-stammens samordning,