deynii , takkaa mu-goota , isarraa fuudhee , waan isaaf galchu dhabeef ,dubbii laaffise , qa-axaroo achi dheeresseefii , hanga horii argatee , isaa kafaluu danfayutti, tak-kaa deyniidharraa yookaa mugoo-tarraa waa dhiisefii, irraa isa qulqulle-eysee , akkatti rakkoo keessaa isa baase

deynii , takkaa mu-goota , isarraa fuudhee , waan isaaf galchu dhabeef ,dubbii laaffise , qa-axaroo achi dheeresseefii , hanga horii argatee , isaa kafaluu danfayutti, tak-kaa deyniidharraa yookaa mug ...

10………………………………….………………………………………………………28 11……………………………………………….……………………………………………29 12……………………………………………………………………………………………31 13…………………………….………………………………………………………………32 14……………………………….…….…………………………………………………….34   15………………………………..……..………………………………………………….36  16……………………………….…………..…………………………………………….38  17……………………………….………………………………………………………….40  18……………………………..………..………………………………………………….42  19……………………………………..………………………………………………….44  20…………………………………….…………………………………………………..45  21…………………………………………………………………………………………….47  22…………………………………………………………………………………………49

10………………………………….………………………………………………………28 11……………………………………………….……………………………………………29 12……………………………………………………………………………………………31 13…………………………….………………………………………………………………32 14……………………………….…….…………………………………………………… ...

                                                                      

                                 &n ...

Mata duree                                      fuula

Mata duree                               &nbs ...

Mata duree                                     Fuula

Mata duree                               &nbs ...