islamkingdomfaceBook


- na tego My sprowadzimy nieszczęście.

Na nic mu się zda jego majątek, kiedy się sam zaprzepaści.

Zaprawdę, na Nas spoczywa kierowanie na drogę prostą!

I, zaprawdę, do Nas należy życie ostateczne i pierwsze!

Przeto ostrzegam was przed ogniem, który płonie!

Pali się w nim tylko najnieszczęśliwszy;

Ten, który zaprzeczał i odwracał się.

Lecz zostanie odsunięty od niego bogobojny,

Który daje swój majątek, by się oczyścić.

On nie wyświadcza nikomu dobrodziejstwa, po to by otrzymać nagrodę,

Lecz jedynie z tęsknoty do oblicza swego Pana - Najwyższego!

On z pewnością będzie zadowolony!

Na jasność poranka!

Na noc, kiedy spokojnie zapada!

Nie opuścił cię twój Pan ani cię nie znienawidził.

I z pewnością ostateczne będzie lepsze dla ciebie aniżeli pierwsze!

I z pewnością niebawem obdarzy cię twój Pan i będziesz zadowolony!

Czyż nie znalazł cię sierotą i czy nie dał ci schronienia?

Czy nie znalazł cię błądzącym i czy nie poprowadził cię drogą prostą?

I czy nie znalazł cię biednym, i nie wzbogacił cię?

Przeto sieroty - nie uciskaj!

A żebraka - nie odpychaj!

A o dobrodziejstwie twego Pana - opowiadaj!

Czyż nie otwarliśmy twojej piersi?

Czy nie zdjęliśmy z ciebie twego brzemienia,