islamkingdomfaceBook


Na porę przedwieczorną!

Zaprawdę, człowiek jest na drodze zguby!

Z wyjątkiem tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, i zachęcali się wzajemnie do prawdy, i zachęcali się wzajemnie do cierpliwości.

Biada każdemu oszczercy zniesławiającemu!

Który gromadzi bogactwo i przygotowuje je!

Sądzi on, że jego bogactwo uczyni go nieśmiertelnym.

Wcale nie! Zostanie on wrzucony do AI-Hutama!

A co ciebie pouczy, co to jest Al-Hutama?

To jest ogień Boga, buchający płomieniem,

Który wznosi się ponad serca!

On nad nimi tworzy sklepienie

Na wydłużonych kolumnach.

Czy nie widziałeś, jak postąpił twój Pan z towarzyszami słonia?

Czy nie zniweczył ich podstępu?

Czy nie rzucił przeciwko nim ptaków lecących stadami,

Które obrzuciły ich kamieniami z palonej gliny?

I uczynił ich jak objedzone pole zboża.