islamkingdomfaceBook


Mów: "On - Bóg Jeden,

Bóg Wiekuisty!

Nie zrodził i nie został zrodzony!

Nikt Jemu nie jest równy!"

Mów: "Szukam schronienia u Pana jutrzenki

Przed złem tego, co On stworzył,

Przed złem ciemności, kiedy się szerzy,

Przed złem tych, którzy dmuchają na węzły,

I przed złem człowieka zawistnego, w chwili kiedy żywi zawiść!"

Mów: "Szukam schronienia u Pana ludzi,

Króla ludzi,

Boga ludzi,

Przed złem kusiciela, wycofującego się skrycie,

Który podszeptuje pokusę w serca ludzi

- spośród dżinów i ludzi."