islamkingdomfaceBook


Zaprawdę, człowiek jest niewdzięczny względem swego Pana!

I, zaprawdę, on sam jest tego świadkiem!

Zaprawdę, jego miłość do dóbr jest ogromna!

Czyż on nie wie, że kiedy zostanie wywrócone to, co jest w grobach,

I kiedy zostanie wydobyte na jaw to, co jest w piersiach

- zaprawdę, tego Dnia, ich Pan będzie o nich doskonale powiadomiony!

Wydarzenie przerażające!

Co to jest wydarzenie przerażające?

I co ciebie pouczy, co to jest wydarzenie przerażające?

Tego Dnia ludzie będą podobni do rozproszonych motyli,

A góry będą podobne do różnobarwnej gręplowanej wełny.

Wtedy ten, którego szalki będą ciężkie,

Zazna życia przyjemnego;

A ten; którego szalki będą lekkie,

Pogrąży się w głębi Czeluści.

A co ciebie pouczy, co to jest Czeluść?

To jest Ogień Palący!

Zabawia was współzawodnictwo w pomnażaniu

Do chwili, gdy odwiedzicie groby.

Wcale nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć!

Jeszcze raz nie! Wy wkrótce będziecie wiedzieć!

Wcale nie! Gdybyście wiedzieli wiedzą pewną!

Z pewnością zobaczycie ogień piekielny!

Potem, z pewnością, zobaczycie go okiem pewności!

Potem, z pewnością, zostaniecie zapytani tego Dnia o szczęśliwość!