islamkingdomfaceBook


Na tych, którzy stoją w szeregach,

I tych, którzy odpędzają gwałtownie,

I tych, którzy recytują napomnienie!

Zaprawdę, wasz Bóg jest Jeden!

Pan niebios i ziemi, i tego, co jest między nimi, i Pan wschodów!

Oto ozdobiliśmy najniższe niebo ozdobą z gwiazd,

Również dla ochrony przed wszelkim szatanem buntownikiem.

Oni nie mogą przysłuchiwać się najwyższej radzie; rażeni ze wszystkich stron,

Są odpędzani; i dla nich będzie kara nieustanna;

Chyba że któryś z nich uchwyci jakiś fragment, lecz wtedy idzie w ślad za nim płomień przenikający.

Zapytaj więc ich: Czy oni są silniejsi w budowie fizycznej od innych, których stworzyliśmy? My przecież stworzyliśmy ich z lepkiej gliny.

Tak ty się dziwisz, a oni się wyśmiewają!

I kiedy im się przypomina, oni sobie nie przypominają,

A kiedy widzą znak, to się wyśmiewają;

I mówią: "To są czary oczywiste!

Czyż kiedy pomrzemy i kiedy się staniemy prochem i kośćmi, czyż naprawdę zostaniemy wskrzeszeni,

My i nasi praojcowie?"

Powiedz: "Tak! I będziecie pokorni!"

I będzie tylko jeden krzyk, i wtedy zobaczą,

I powiedzą: "Biada nam! To jest Dzień Sądu!"

To jest Dzień Rozstrzygnięcia, który uznaliście za kłamstwo!

Zbierzcie tych, którzy byli niesprawiedliwi, i ich żony, i to, co oni czcili

Poza Bogiem, i poprowadźcie ich ku drodze do piekła!

Zatrzymajcie ich, bo będą zapytani: