islamkingdomfaceBook


Okryte ciemnością.

Ci zaś to niewierni i rozpustnicy.

Kiedy słońce będzie spowite ciemnością

I kiedy gwiazdy będą zamglone;

Kiedy góry będą z miejsca poruszone;

Kiedy wielbłądzice w dziesiątym miesiącu będą całkowicie opuszczone;

Kiedy dzikie zwierzęta będą zebrane;

Kiedy morza będą wzburzone;

Kiedy dusze zostaną w pary złączone;

Kiedy żywcem pogrzebana będzie zapytana,

Za jaki grzech została zamordowana;

Kiedy karty księgi zostaną rozpostarte;

Kiedy niebo zostanie rozsunięte;

Kiedy ogień piekielny będzie rozpalony;

Kiedy Ogród będzie przybliżony -

Wtedy dowie się dusza, co sobie przygotowała.

Lecz nie! Przysięgam na planety,

Wędrujące i znikające;

Na noc, kiedy ciemność zapada;

Na poranek, kiedy zaczyna oddychać!

To, zaprawdę, słowo Posłańca szlachetnego,

Posiadającego moc u Władcy Tronu, zdecydowanego

Słuchanego, ponadto godnego zaufania!

Wasz towarzysz nie jest opętany!

Z pewnością on zobaczył go na jasnym horyzoncie!

On nie skąpi tego, co skryte.

Nie jest to słowo szatana przeklętego.

Dokąd więc idziecie?

To jest tylko napomnienie dla światów,

Dla tych spośród was, którzy chcą iść prosto.

Lecz wy nie będziecie chcieli, jeśli nie zechce Bóg, Pan światów!