islamkingdomfaceBook


Podobnie do każdego posłańca przychodzącego do tych ludzi, którzy byli przed nimi, oni mówili: "Czarownik albo opętany!"

Czy oni to sobie kolejno przekazywali? Przeciwnie! To lud buntowniczy!

Odwróć się więc od nich, a nie będziesz ganiony.

I napominaj! bo, zaprawdę, napominanie przynosi korzyść wiernym!

I stworzyłem dżiny i ludzi tylko po to, żeby Mnie czcili.

I nie chcę od nich żadnego zaopatrzenia, i nie chcę, aby Mnie żywili.

Zaprawdę, Bóg jest Dawcą Zaopatrzenia, Posiadającym Siłę, Niewzruszonym!

I, zaprawdę, tym, którzy byli niesprawiedliwi - przypadnie pewien udział, podobny do udziału ich towarzyszy. Niech więc oni nie próbują skłaniać Mnie do pośpiechu!

Biada tym, którzy nie uwierzyli, z powodu Dnia, który im został obiecany!

Na Górę!

Na Księgę zapisaną

Na pergaminie rozwiniętym!

Na Dom odwiedzany!

Na sklepienie wzniesione!

Na morze wzburzone!

Zaprawdę, kara twego Pana spadnie niebawem!

Nikt jej nie będzie mógł odsunąć

W tym Dniu, kiedy niebo zakołysze się mocno

I góry poruszą się poruszeniem.

Biada, tego Dnia, oskarżającym o kłamstwo,

Tym, którzy zagłębiając się w dyskusji, zabawiają się!

Tego Dnia oni zostaną pchnięci ku ogniu Gehenny:

"To jest ogień, który uważaliście za kłamstwo!