islamkingdomfaceBook


Dla zgody Kurajszytów,

Dla zgody ich w podróżowaniu zimą i latem!

Niech oni czczą Pana tego Domu,

Który ich nakarmił, kiedy byli głodni, i zapewnił im bezpieczeństwo, aby nie żyli w strachu!

Czy widziałeś tego, który za kłamstwo uważa religię?

To jest ten, który z pogardą odpycha sierotę,

Który nie zachęca do nakarmienia biednego.

Biada modlącym się,

Którzy są niedbali w swojej modlitwie,

Którzy tylko chcą być widziani,

A odmawiają wspomożenia.

Zaprawdę, My daliśmy tobie obfitość!

Módl się przeto do twego Pana i składaj ofiary!

Zaprawdę, ten, kto ciebie nienawidzi - pozostanie bez potomstwa!