Tłumaczenie Koran | Bielawskiego | Al-Furqan | Aya 1
sura
Aya
sekcja

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

sura Al-Furqan 1

W Imię Boga Miłosiernego; Litościwego! Błogosławiony niech będzie Ten, który zesłał rozróżnienie Swemu słudze, aby był ostrzegającym dla światów!