Tłumaczenie Koran | Bielawskiego | Al-Jinn | Aya 1
sura
Aya
sekcja

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا

sura Al-Jinn 1

Mów: "Zostało mi objawione, że pewna grupa dżinów przysłuchiwała się, i wtedy powiedzieli: Zaprawdę, słyszeliśmy cudowny Koran,