Tłumaczenie Koran | Bielawskiego | Al-Mulk | Aya 1
sura
Aya
sekcja

تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير

sura Al-Mulk 1

Błogosławiony niech będzie Ten, w którego ręku jest królestwo - On jest nad każdą rzeczą wszechwładny! -