Tłumaczenie Koran | Bielawskiego | Al-Waqi'ah | Aya 1
sura
Aya
sekcja

إذا وقعت الواقعة

sura Al-Waqi'ah 1

Kiedy nastąpi nieuniknione wydarzenie