Tłumaczenie Koran | Bielawskiego | An-Nas | Aya 1
sura
Aya
sekcja

قل أعوذ برب الناس

sura An-Nas 1

Mów: "Szukam schronienia u Pana ludzi,