Tłumaczenie Koran | Bielawskiego | At-Taubah | Aya 1
sura
Aya
sekcja

براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين

sura At-Taubah 1

Bóg i Jego Posłaniec są wolni od zobowiązań względem tych spośród bałwochwalców, z którymi zawarliście przymierze.