Tłumaczenie Koran | Bielawskiego | Az-Zukhruf | Aya 1
sura
Aya
sekcja

حم

sura Az-Zukhruf 1

Ha. Mim.