decenii au cunoscut o schimbare la nivelul societăţii cu privire la valoarea cu care adevărul şi calitatea sunt măsurate. Strămoşii noştri în casele lor, la locurile de muncă, în căminele culturale sau la primării, discutau subiecte profunde şi importante, problemele vitale cum ar fi etica politică, moravurile sociale şi limitele pragmatice ale ştiinţei, legi şi religie. Sărind în lumea modernă, observăm că discuţiile se concentrează, de obicei, pe relaţii, bani, sport şi divertisment. În timp ce generaţiile precedente petreceau serile în adunări, conversând, analizând şi schimbând idei, cei mai mulţi cetăţeni ai zilelor noastre sunt ei înşişi obiectul orelor pierdute şi spălării creierului de către mass-media cu ajutorul maiestrului în hipnoză, televizorul. Rezultatele acestui lucru pot fi observate în toate aspectele vieţii moderne. Negustoria a ajuns să se bazeze mai puţin pe analiza faptică şi mai mult pe prezentarea stilizată. Funcţiile politice nu mai sunt câştigate sau pierdute pe baza calităţilor de lider, a conştiinţei sociale şi a exemplului moral, ci după imaginile editate şi sunetele cât mai gălăgioase. 

decenii au cunoscut o schimbare la nivelul societăţii cu privire la valoarea cu care adevărul şi calitatea sunt măsurate. Strămoşii noştri în casele lor, la locurile de muncă, în căminele culturale sa ...

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Atotputernicul să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii!

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urme ...

reprezintă lăsarea totală a sinelui tău în grija lui Allah, supunerea docilă faţă de Acesta şi delăsarea de politeism; ceea ce înseamnă că oricine nu se conformează acestora, adorând pe altcineva în afara lui Allah, se situează în afara sferei Islamului.

reprezintă lăsarea totală a sinelui tău în grija lui Allah, supunerea docilă faţă de Acesta şi delăsarea de politeism; ceea ce înseamnă că oricine nu se conformează acestora, adorând pe altcineva în a ...

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea Sa cea Dreaptă; fie ca Allah Atotputernicul să aibă milă de ei în

Toată lauda I se cuvine lui Allah, Stăpânul lumilor, şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urme ...

Toată lauda I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Calea sa cea Dreaptă; fie ca Allah Cel Atotputernic să aibă milă de ei în Ziua Judecăţii!

Toată lauda I se cuvine lui Allah Preaînaltul şi toate binecuvântările lui Allah fie asupra Profetului Său, Mohammed, asupra familiei sale, a companionilor săi şi asupra tuturor celor care urmează Cal ...