„Gospod, postavili ste nekaj zanimivih vprašanj. Z vašim dovoljenjem, gospod, bi odgovoril na vsako vprašanje posebej. Taka tema se mora obdelati logično in znanstveno, ne pa čustveno. Prvo vprašanje, na katero želim odgovoriti, je vaša osnovna doktrina, ki zanika Božji obstoj. Iz te doktrine izhaja, da je vesolje nastalo zaradi Big Banga (teorija o Velikem poku) in da so ljudje nastali z evolucijo. Mar ni to vaše verovanje, profesor?“

„Gospod, postavili ste nekaj zanimivih vprašanj. Z vašim dovoljenjem, gospod, bi odgovoril na vsako vprašanje posebej. Taka tema se mora obdelati logično in znanstveno, ne pa čustveno. Prvo vprašanje, na katero želim odgovoriti, je vaša osnovna doktr ...

Hvala Allahu, ki je poslal Muhammeda, da bi ljudem dostavil veselo novico in svarilo. Hvala Allahu, ki je poslal Muhammeda kot svetilko, ki ne pojenja, da bi pozival k Allahu, z Njegovim dovoljenjem. Hvala Allahu, ki je poslančeve prijatelje odlikoval in jim dodelil veliko čast. Naj bosta Božji mir in blagoslov s poslancem  Muhammedom, njegovo družino in njegovimi prijatelji.

Hvala Allahu, ki je poslal Muhammeda, da bi ljudem dostavil veselo novico in svarilo. Hvala Allahu, ki je poslal Muhammeda kot svetilko, ki ne pojenja, da bi pozival k Allahu, z Njegovim dovoljenjem. Hvala Allahu, ki je poslančeve prijatelje odlikova ...