islamkingdomfaceBook


Caadaysigii Qureesheed.

Ay ka caadayeesheen Safarka Xagaaga iyo Jilaalka darteed.

Ha u caabudeen Eebeha Beydkan (Kacbada).

Eebahi ka quudiyay gaajo, kana aamingaliyay cabsi.

Ka warrama kan beenin Abaalmarinta (Qiyaamada).

Kaas xooga Agoonta (xageeda).

Aan kuna boorrinaynin quudinta miskiinka.

Waxaa halaag u sugnaaday kuwa tukan (waa Munaafiqiinta).

Ee haddana halmaansan Salaaddooda.

Dadkana is tusiya.

Una diida alaabta (Laysugu kaalmeeyo).

Annagaa ku Sinnay Nabiyow Waadi Janno (iyo khary badan).

Ee tuko Eebaha dartiis, waxna u gawrac.

Ruuxii ku necebna waa mid cidhib beelay.