islamkingdomfaceBook


Balse ka warrama hadduu midka wax ka reebi uu beeniyay (xaqa) kana jeedsaday (waa AbuuJahal iyo wixii la mid ahe).

Miyuusan ogayn in Eebe arko.

Saas ma aha ee hadduusan joogin waxaannu qaban Foodda.

Food beenaleey ah ghafna badan.

Ha u yeedho gargaarihiisa.

Waxaanu u yeedhi Malaa'ig darane.

Saas ma aha ee warkiisa ha maqlin Sujuudna una dhawow (Eebe).

Annagaa soo dajinnay Quraanka Habeenka LaylatulQadarka ah (sharafta leh).

Ma taqaanna LaylatulQadarka.

Waa Habeen ka khayr badan Kun Bilood (oo kale).

Waxaana soo daga Malaa'igta (kale) iyo Malaku Jibriil habecnkaas idanka Eebe dartiis iyo amarkiisa.

Waana Habeen nabadgalyo inta waagu ka haryi.

Ma aha Kuwii Gaaloobay ee ahaa ehlu kitaabka (Yahuud iyo Nasaara) iyo Gaaladii kuwo ka taga (xumaanta) intuu uga yimaaddo wax cad (xuja ah).

Oo ah Rasuul Eebc oo akhriyi Kutub daahir ah.

Oo xukun fiicani ku yaal.

Mona kala tagin Gaalada ehlu Kitaabka ah intuu uga yimaaddo xaq cad (xasad dartiis).

Dadkana waxaan Eebe caabudiddiisa ahayn lama farin iyagoo u kali yeeli Eebe Diinte, toosanna, Salaaddana oogi Zakadana bixin, Saasina waadiinta toosan.