islamkingdomfaceBook


Dhexdooda waxaa ah Haween khayr leh oo Quruxsan.

Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

Waa Haween Indhacad oo Gurigooda jooga.

Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

Waa Haween uusan horay u taabanin Insi iyo Jinni midna.

Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

Waxayna ehlu-Jannuhu ku dangiigsan Barkimo cagaaran iyo Gogol Quruxsan,

Nicmooyinka Eebe teebaad beeninaysaan.

Waxaa barakadiisu badnaatay Magaca Eebaha wayn ee shrafta leh.

Markay Qiyaamadu dhacdo.

Dhiciddaas wax beenin ma jiro (markay arkaan).

Waana (mid) hoos u dhiga kor u dhiga ah.

Marka la gilgilo Dhulka gilgilid.

Buurahana la riqdo.

Oy noqoto boodh Firdhisan.

Ood ahaataan Saddex nooc, (markaasaa dadka la soo bixin).

Kuwa midigta mari (waa Ehlu-Jannehee), ma taqaan kuwa midigta mari.

Iyo kuwa bidixda mari (waa ehluNaarkee) ma taqaan kuwa Bidixda mari.

Iyo kuwii aad u hormaray.

Waa kuwa Eebe dhaweeyay.

Waxayna gali Jannooyin Nicma leh.

Waana Koox ka mid ah kuwii hore.

Iyo wax yar oo ka mid ah kuwii dambeeyay.

Sariiro Dahab laga sameeyay yayna ku sugnaan.

Oy kuna dangiigsan korkeeda iyagoo is qaabili.