Tarjumaadda Qur'aanka | so-abduh | Al-Bayyinah | Aya 1
Sura
Aya
qaybta

لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة

Sura Al-Bayyinah 1

Ma aha Kuwii Gaaloobay ee ahaa ehlu kitaabka (Yahuud iyo Nasaara) iyo Gaaladii kuwo ka taga (xumaanta) intuu uga yimaaddo wax cad (xuja ah).