Tarjumaadda Qur'aanka | so-abduh | Al-Humazah | Aya 1
Sura
Aya
qaybta

ويل لكل همزة لمزة

Sura Al-Humazah 1

Halaag Wuxuu u Sugnaaday xanle wax ceebeya oo Dhan,